Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
För Högskolan i Borås är ett självklart profilområde textil och mode. Att högskolorna har ambitioner att profilera sig och ta vara på sina specifika fördelar och specialiteter måste understödjas av politiken, inte hindras, skriver Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås.

Jan Björklund – bromsa inte vår utveckling

Att en högskola i Sverige i dag konkurrerar med universiteten på flera olika plan samtidigt som uppdragsgivaren staten ger högskolor och universitet helt olika förutsättningar är inte acceptabelt, skriver Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås.

Högskolelandskapet har förändrats i snabb takt under de senaste trettio åren. Regeringens högskole- och universitetspolitik kan i dag sammanfattas med inriktningen kvalitet framför kvantitet – man vill bland annat att forskningstäta lärosäten ska samarbeta med högskolor som har en lägre andel forskning.

Jag delar de övergripande ambitionerna. Det är till exempel positivt att det nu ställs tydligare kvalitetskrav på högskolesektorn genom ökat fokus på resultat i de utvärderingar som Universitetskanslersämbetet genomför.

Däremot tycker jag att utbildningsminister Jan Björklund (FP) missar en väsentlig sak. För att landets utbildning och forskning ska gynnas på längre sikt måste politiken främja framväxten av en mer differentierad högskolesektor. Att högskolorna har ambitioner att profilera sig och ta vara på sina specifika fördelar och specialiteter måste understödjas av politiken, inte hindras.

Den annorlunda behandlingen av högskolorna måste upphöra. Högskolor måste jämställas med universiteten och få samma möjligheter att bestämma över utbildning och forskning.

Vi vill utveckla vårt lärosäte

Högskolan i Borås kan illustrera vad jag menar. Vi är ett framgångsrikt lärosäte med efterfrågade utbildningar på grundnivå och avancerad nivå, flera egna forskarutbildningar och en uppsättning forskningsprogram med flervetenskaplig inriktning och fokus på hållbar utveckling. Men vi vill mer, vi vill fortsätta att utveckla lärosätet, men regelverk och styrprinciper står i vägen.

Ett lärosäte av vårt slag har olika uppdrag från staten. Ett är att ge högkvalitativ utbildning inom vård och skola för att kunna förse framförallt arbetsmarknaden i Västra Götaland med välutbildade sjuksköterskor och lärare. En viktig kvalitetsaspekt på utbildningen är att den är forskningsanknuten, vilket i ett längre perspektiv förutsätter att vi har egna rättigheter att examinera på forskarnivå och kan bedriva egen forskarutbildning.

Ett annat uppdrag är profilering. För Högskolan i Borås är ett självklart profilområde textil och mode. Att ta tillvara på traditionen och utvecklingskraften hos regionens framgångsrika företag i textil- och modebranschen är inte bara en möjlighet utan faktiskt också vår skyldighet. Med stark regional förankring kan vi bedriva en unik, nydanande och internationellt konkurrenskraftig verksamhet.

Regelverket måste stödja oss

Regelverk och styrprinciper måste vara utformade så att de stödjer oss i de här olika uppdragen. Så är det inte i dag. Vi konkurrerar med universiteten om både medarbetare och studenter, men vår uppdragsgivare staten ger oss och universiteten olika villkor.

I längden går det inte att försvara en modell där högskolor måste ansöka om rättigheter att till exempel examinera på forskarnivå medan universiteten har rätt att bestämma själva. Högskolorna måste, i autonomins namn, också få rätt att bestämma vilka utbildningar som ska ges. Någon risk för lägre kvalitet ser jag inte så länge statsmakten utkräver ett tydligt ansvar genom omsorgsfulla utvärderingar som görs på samma sätt för alla lärosäten.

Det är hög tid att regeringen och Jan Björklund tänker om. Reglerna för högskolesektorn får inte vara utformade så att de hindrar lärosätena från att utveckla utbildningsutbudet och resurser måste fördelas till miljöer med utvecklingskraft och stor potential.

Björn Brorström

rektor Högskolan i Borås

Bild - 2
Mest läst