Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

Jakten på skarv gynnar utrotningshotade ålen

Att stoppa jakten på skarv längs Västkusten är att utsätta den utrotningshotade ålen för en onödig påfrestning. Det är också ett hot mot det kustnära fisket, skriver Sven Gunnar Lunneryd, Kosterhavets Jaktvårdsförening.

Ålen är en art som behöver största möjliga skydd eftersom invandringen av larver minskat drastiskt under de sista årtiondena. Man har därför stoppat allt ålfiske längs Västkusten sedan flera år för att öka utvandringen av ål till Sargassohavet. Dessutom satsar myndigheterna på ett storskaligt yngelutsättningsprogram. Man sätter årligen ut närmare tre miljoner ålyngel längs Västkusten, importerade från England till en kostnad av drygt fem miljoner kronor. Detta innebär att ytterligare 100 000 vuxna ålar beräknas kunna utvandra.

Stärker ålen

Detta räcker inte för exempelvis Naturskyddsföreningen som uppmanar konsumenter att inte äta den ål som lagligen fångas i Östersjön av den lilla rest som finns kvar av ett småskaligt kustfiske.

Andra åtgärder som har stärkt utvandringen av ål är den lilla skyddsjakt av skarv som länsstyrelsen i Västra Götaland har tillåtit under många år. En jakt som trots sin begränsning på max 2 000 fåglar under tre år ändå räddat livet på många ålar, uppskattningsvis minst 30 000 ålar årligen eftersom skarven gärna äter ål. Många av dessa ålar har därmed som vuxna individer kunnat lämna Västkusten. Jägarna längs kusten har gjort en insats värt över miljonen i jämförelse med de kostnader som råder för ålutsättningen.

Överkörda

Nu har Naturskyddsföreningen tillsammans med ornitologerna begärt hos Naturvårdsverket att jakten skall stoppas därför att skarven är den art som skall ha ”största möjliga skydd” längs kusten. Naturvårdsverket lyssnade på föreningarna, stoppade jakten och körde över länsstyrelsen och alla de västkustbor som vill ha en levande skärgård av alla arter.

Sven Gunnar Lunneryd

ordförande Kosterhavets Jaktvårdsförening

Mest läst