Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Usama bin Laden död var utan tvekan ett hårt slag för al Qaida, men de flesta terrordåd med kopplingar till al Qaida, som självmordsbombaren i Stockholm, har planerats av individer som från början inte haft något samröre med någon jihadistorganisation, skriver debattören.

Islamistisk terrorism växer upp i väst

Den 2 maj i år dödades Usama bin Laden. Hur har då hans död påverkat den internationella jihadism som al Qaida var en del av? Innebar hans död även att den ideologiska grunden för denna typ av internationell terrorism allvarligt försvagades? skriver terrorexpert Magnus Norell.

Operationen där bin Laden dödades utfördes av amerikanska specialstyrkor. Utöver att man fick med sig bin Ladens kropp, som senare begravdes till sjöss, kom specialkommandot över en hel del intressant information om al Qaida:s nätverk, inklusive uppgifter om enskilda individer. Militärt var operationen en framgång, som dessutom utfördes i Pakistan utan att pakistanska myndigheter informerades på förhand. En mycket berättigad försiktighetsåtgärd för att undvika att bin Laden skulle varnas innan.

Usama bin Ladens död var utan tvekan ett hårt slag för al Qaida som nätverk. Den främste galjonsfiguren dödades utan att han lyckades göra motstånd eller tillfoga sina angripare några förluster. För många av dem som drabbats av den jihadistiska terrorismen, för vilken bin Laden var en viktig portalfigur, var hans död säkerligen också en lättnad.

Men al Qaida var ganska snabba med att utse en efterträdare och det är sannolikt så att bin Laden vid tiden för sin död knappast hade några mer specifika operationella uppgifter.

Men vad som är viktigare är att den internationella jihadismen i allmänhet redan befann sig i ett decentraliserat stadium där operationer utformas regionalt och lokalt av aktivister som inte i första hand är rekryterade av al Qaida, utan framförallt består av individer som själva tagit initiativet till att söka sig mot den aktivistiska och våldsamma delen av internationell jihadism.

Tittar man lite närmare på de större attentat riktade mot väst, både de som genomförts och de som avstyrts, som under det senaste decenniet haft någon sorts koppling till al Qaida, kan det konstateras att med något undantag har de planerats av individer som inte från början haft någon koppling till al Qaida, eller någon annan jihadistorganisation för den delen. Trenden är att dessa individer själva har radikaliserats i väst och själva tagit initiativet till att söka sig till träningsläger i Afghanistan, Irak eller liknande.

Vad som funnits är att mer eller mindre självutnämnda predikanter, som Abd al-Rahman i New York, Abu Hamza al-Masri i London, Abu Dahdah i Madrid samt Anwar Awlaki, baserad i Yemen till sin död, som på eget bevåg har spridit litteratur och propaganda i respektive moskéer och därifrån indoktrinerat unga muslimer som uttryckt intresse för den jihadism som spritts. Själva al Qaida har spelat en högst passiv roll i dessa processer, och detta var alltså bilden redan innan bin Laden dödades.

Predikanter utgör broar

Dessa predikanter har haft svag direkt koppling till al Qaidas kärngrupp, men har redan från början haft en radikal och våldsbenägen islamistisk inriktning där teser som ”kriget mot islam”, den individuella plikten att ta del i jihad samt aktivt avståndstagande från västerländsk demokrati varit viktiga ingredienser. Det är dessa individer som utgjort bron mellan de i väst intresserade ”arga unga män” som sedan gått vidare och tagit steget fullt ut till terrorism. Dessa predikanter – och de nätverk de byggde upp – skapade en miljö som utgjorde grogrunden för en politisering och reaktionär tolkning av islam som i sin tur förde in radikal politik i europeiska moskéer och skapade en rörelse som förespråkade aktivism och deltagande i krig i Afghanistan, Irak och Tjetjenien för att nämna några konflikthärdar.

Det är alltså viktigt att påpeka det faktum att det är i väst som processen börjar. Inte med ett världsomspännande al Qaida-nätverk som aktivt skickar ut emissarier för att rekrytera jihadister och sedan föra dem till träningsläger, utan med i väst boende individer som tar initiativet till att själva leta upp vägar till det internationella jihad de vill vara med i. I stället kan man skönja en annan trend; det är först på plats i främst Afghanistan/Pakistan som dessa individer har fångats upp av AQ och andra jihadistnätverk och sedan rekryterats för att, med sina europeiska pass, slussas tillbaka för att utföra operationer i Europa eller Nordamerika.

Perifera grupper allt viktigare

Idag, då både bin Laden och al Qaidas främste operationella chef, Abdul-al-Rahman, dödats har hotet från al Qaida och andra jihadistnätverk återigen decentraliserats. Det har inte försvunnit men trycket mot al Qaidas ”hårda kärna” har inneburit att andra, mer perifera noder i nätverket har fått ökad betydelse, både på ett regionalt plan och som kanal för nya rekryter. Som exempel kan nämnas al Qaida på arabiska halvön (AQAP), al Qaida i Maghreb (AQIM) och Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), de så kallade pakistanska talibanerna).

Sammanfattningsvis förtjänar det att understrykas att mycket av tyngdpunkten i den internationella jihadismen finns i väst, i form av en ständig ström av radikaliserade individer som söker sig fram för att hitta sätt att delta i vad man menar är en global strid för ett islam under attack. Dessa trender kommer med största sannolikhet att fortsätta under överskådlig tid.

Magnus Norell

terrorexpert, forskningsledare på Utrikespolitiska Institutet (UI) i Stockholm

Bild - 2

Några terrorfall:

11/12 2010. En man spränger sig till döds i Stockholm.

29/12 2010. Fyra män med misstänkta attentatsplaner mot Jyllands-Posten häktas. Åtal snart.

11/9 2011. Polisen griper flera personer misstänkta för mordplaner på konstnären Lars Vilks. Rättegång mot tre män nyligen avslutad. Männen frisläppta. Dom meddelas 20 januari.

2/11 2011. En brandbomb öde-lägger en fransk tidningsredaktion.

De flesta av de 249 terrordåd som skett inom EU under 2010 har kopplingar till europeiska separatister, enligt Europol.

Mest läst