Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Folkmord. Det centrala när Europaparlamentet och Europas regeringar tar ställning till huruvida ett folkmord äger rum i Irak och Syrien är att snäva partipolitiska intressen och diplomatisk formalia underordnas grundläggande fakta. Av FN:s aktuella och oberoende dokumentation framgår hur verkligheten ser ut, skriver debattörerna.

IS dödande av kristna är inget mindre än folkmord

Ord har stor betydelse, och när EU-parlamentet på torsdag röstar om en resolution rörande Islamiska statens systematiska massmord i Syrien och Irak är det viktigt att mördandet av kristna minoriteter erkänns som folkmord, skriver Ebba Busch Thor (KD) och Lars Adaktusson (KD).

Europaparlamentet tar i veckan ställning till frågan om kristna minoritetsgrupper som kaldéer/assyrier/syrianer och armenier, liksom jezider, är utsatta för folkrättens mest avskyvärda brott; folkmord.

Ord har stor betydelse. När omvärlden tidigare klassat krigsbrott och brott mot mänskligheten som folkmord har detta följts av snabba internationella insatser. Ledande folkmordsexperter som amerikanen Gregory Stanton, grundare av Genocide Watch, har visat detta när det gäller Bosnien och Kosovo. Å andra sidan visar samma forskning att internationella insatser uteblir när världssamfundet stannar vid att tala om exempelvis etnisk rensning, ett begrepp som inte förekommer i internationell rätt.

Medvetenheten om att ord har stor betydelse finns i hög grad inom utrikesdepartementen i världens huvudstäder. Ett folkmordserkännande aktiverar med automatik den FN-princip som kallas ”responsibility to protect” (R2P), vilket innebär en kollektiv skyldighet för världssamfundet att genomföra de åtgärder som krävs för att skydda utsatta folkgrupper. Med andra ord; helt andra insatser än de två officerare och ett antal flygtimmar som svenska regeringen nyligen erbjudit Frankrike i kampen mot IS.

Det är mot denna bakgrund som utrikesminister Margot Wallström (S) nogsamt aktat sig för att definiera Islamiska statens fruktansvärda övergrepp som folkmord. Märkligt nog har Wallström samtidigt hävdat att benämningen av Islamiska statens illdåd inte är det viktiga. Med tanke på den direkta folkrättsliga kopplingen mellan ett folkmordserkännande och den kollektiva skyldigheten att ingripa är det påståendet vilseledande och i sak felaktig.

FN-dokument talar för folkmord

Det centrala när Europaparlamentet och Europas regeringar tar ställning till huruvida ett folkmord äger rum i Irak och Syrien är att snäva partipolitiska intressen och diplomatisk formalia underordnas grundläggande fakta. Av FN:s aktuella och oberoende dokumentation framgår hur verkligheten ser ut.

Här är några exempel:

  •  I december 2014 publicerade FN:s Assistansmission för Irak en rapport om skydd av civila som slår fast att Islamiska statens omfattande och systematiska brott mot internationell rätt fortsätter. Enligt rapporten handlar det om krigsbrott, brott mot mänskligheten och möjligtvis folkmord.
  •  I mars 2015 beskrivs den allvarliga situationen i Irak i en reserapport från FN:s Högkommissarie för mänskliga rättigheter. Information om specifika våldshandlingar mot civila på grund av deras tillhörighet till en etnisk eller religiös grupp redovisas och slutsatsen är att vissa av övergreppen kan utgöra folkmord.
  •  I juni 2015 anges i en rapport från FN:s flyktingkommissariat att bevis föreligger för att islamiska staten begår grova brott mot internationell rätt. Den särskilde rapportören för skydd av mänskliga rättigheter i kampen mot terrorism, anser att det även handlar om folkmord.
  •  I januari 2016 publiceras en FN-rapport om skydd av civila till följd av den väpnade konflikten i Irak. En av slutsatserna är att de pågående övergreppen kan röra sig om folkmord.

Har stor betydelse

Att FN i officiella rapporter allt oftare för resonemang om folkmord i beskrivningen av det oerhörda som pågår i Irak och Syrien har stor betydelse. Lika betydelsefullt för bedömningen av övergreppen är det med dokumentation som styrker att brotten begåtts med en intention att helt eller delvis förgöra en specifik grupp.

När det gäller kristenheten finns inom Islamiska staten ett grundläggande synsätt som bygger på den egna tolkningen av salafistisk sunniislam och som uttryckligen definierar troende kristna som ett ”legitimt mål” eftersom de betecknas som otrogna och fiender till islam. Att straffet för otroheten och fiendskapen är död och utrotning uttrycks inte sällan helt öppet.

EU har i de här fallen inte någon juridisk rätt att väcka talan i Internationella brottmålsdomstolen, ICC. Däremot har Europaparlamentet och varje lands politiska företrädare såväl en möjlighet som en skyldighet att ta ställning till huruvida kriterierna i FN:s folkmordskonvention är uppfyllda och om så är fallet officiellt erkänna att folkmord äger rum.

Förändrar dynamiken

I praktiken är det en sådan process som nu är igångsatt internationellt. Vid sidan av behandlingen av den folkmordsresolution som på Kristdemokraternas initiativ pågår i Europaparlamentet har även den amerikanska kongressen aktualiserat folkmordsfrågan. Resolutioner med tydliga referenser till folkmordsbegreppet och kopplingen till kristna och jezidiska minoriteter behandlas just nu i både senaten och representanthuset.

Att ett folkmordserkännande i den amerikanska kongressen och Europaparlamentet kan förändra dynamiken i diskussionen kring internationella insatser mot Islamiska Staten är ställt utom allt tvivel.

Mot bakgrund av allvaret i situationen vill vi till svenska Europaparlamentariker och den svenska regeringen vidarebefordra en vädjan som framförts av den kaldeiska patriarken av Irak, Louis Sako, inför det beslut som ska fattas på torsdag. I ett brev till Europaparlamentets talman och gruppledare skriver han: ”Gör allt ni kan för att stoppa detta folkmord. Agera nu, innan det är fullbordat”.

Ebba Busch Thor (KD)

partiordförande

Lars Adaktusson (KD)

EU-parlamentariker

Bild - 2
Ebba Busch Thor (KD), partiordförande Lars Adaktusson (KD), EU-parlamentariker
Bild - 3
Mest läst