Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Begreppet PAS uppfanns av den amerikanske psykiatern Richard A. Gardner. Han gjorde sig även känd för att han propagerade för ökad förståelse och acceptans för incest och pedofili, skriver debattören.

Irrlära riskerar att fria skyldiga pedofiler

Det finns fall där svenska domstolar låter sig påverkas av falsk vetenskap. Föreställ dig en rättegång där det brottsutsatta barnets berättelse ignoreras och i stället kommer att handla om vem som är mest trovärdig – mamma eller pappa. Detta är en verklighet för alltför många svenska barn år 2011, skriver Stefan Widell.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Föreställ dig hur ett barn tar mod till sig och berättar för vuxenvärlden om sexuella övergrepp av en förälder. Föreställ dig en rättegång där det brottsutsatta barnets berättelse ignoreras och rättegången i stället kommer att handla om vem som är mest trovärdig – mamma eller pappa. Detta är en verklighet för alltför många svenska barn år 2011.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Det finns fall där svenska domstolar låter sig påverkas av falsk vetenskap och därigenom kan barnens berättelser bortförklaras. Det vanligaste exemplet på detta är PAS – Parental Alienation Syndrome, i Sverige även kallat föräldraalienation eller föräldrapåverkan. Enligt denna irrlära så beror barns berättelser om sexuella övergrepp på att den ena föräldern pressar sitt barn att rikta ogrundade anklagelser mot den andra föräldern – och denna press behöver inte ens ske medvetet.

Renässans senaste åren

Dessa bisarra föreställningar har fått en renässans i Sverige de senaste åren, trots att forskning vid bland annat Göteborgs Universitet tvärtom visar att barn mycket sällan berättar om övergrepp som inte ägt rum, utan till och med underrapporterar övergrepp som bevisligen ägt rum (Lina Leander, 2007). Ytterligare forskning visar att sexualbrott mot barn i huvudsak begås av familjemedlemmar och andra bekanta till offret (Grubin 1998, Finkelhor 2009). Den mest aktiva PAS-företrädaren i Sverige är psykologen Lena Hellblom Sjögren, som skrivit och föreläst i ämnet för svenska domare och även anlitats som sakkunnig i domstolar. I Göteborg finns psykologen Eva Landmér, som bland annat används som konsult av socialtjänsten i Kungsbacka och i sitt arbete tillämpar PAS.

Begreppet PAS uppfanns av den amerikanske psykiatern Richard A. Gardner. Han gjorde sig även känd för att han:

l propagerade för ökad förståelse och acceptans för incest och pedofili, vilket han såg som naturliga företeelser.

l studerade barns sexualitet – han hävdade bland annat att det snarare är barn som förför vuxna än tvärtom.

l anlitades flitigt som försvarsvittne i brottmål gällande övergrepp mot barn, där han kategoriskt hävdade PAS.

En dom med tydliga PAS-influenser avkunnades i Varbergs tingsrätt så sent som den 7 juni. Rätten friar en Kungsbackapappa från misstankar om sexuella övergrepp mot sin då 4-åriga dotter och konstaterar: Det finns å andra sidan ett betydande utrymme för att [mamman] medvetet eller omedvetet påverkat [flickan], inte minst det förhållandet att [mamman] uppgivit att hon använder ordet mus/musen när hon och [flickan] talar om [flickans] könsorgan.

Det som hävdas i domen är alltså att mamman försökt sätta dit pappan för sexuella övergrepp han inte begått, och utnyttjat sitt eget barn för detta syfte. Trots dessa allvarliga anklagelser har det inte varit tal om att lagföra mamman för detta. Den psykolog, som anmälde de sexuella övergreppen till sociala myndigheter i Kungsbacka och till polismyndigheten i Halland, kallades aldrig som vittne i rättegången.

Kommer hon tala igen?

Att irrläror som PAS marknadsförts och nu används inom svenskt rättsväsende försätter barn och unga i en rättslös situation.

Flickan är i dag 7 år gammal. Hon har fått vänta i 3 år på rättegång efter att hon berättade om sina upplevelser för psykolog, polis och sin mamma. Nu får hon veta att det hon berättat inte är tillförlitligt. Vuxenvärlden har talat. Kommer denna flicka någonsin att tala igen? Enligt forskningen är sannolikheten för det liten.

Stefan Widell

leg psykolog och psykoterapeut. Tidigare tf socialchef, institutionschef samt öppenvårdschef.

Bild - 2
  • Amnesty har nyligen riktat kritik mot rättssystemet då endast 6-7 procent av våldtäktsanmälningarna i Sverige leder till fällande dom.
  • Vid polisanmälda våldtäkter mot barn leder 3 procent till fällande dom. 2010 anmäldes cirka 2 500 våldtäkter mot barn under 18 år.
  • I enkätstudier svarar 7–14 procent av flickorna och 3–6 procent av pojkarna att de utsatts för sexuella övergrepp före 18 års ålder.
  • Cirka två av tre sexualbrottsutsatta barn berättar inte för någon under hela uppväxten.
  • Barnets språkliga och kognitiva utveckling, förnekelse, föräldralojalitet samt skuld och skam är de främsta orsakerna till att barn inte vill eller kan berätta.
Mest läst