Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Inte allt krut på en gång

Anders Borg presenterade en stabil men reforminriktad budget i går. Som försiktig general har han reserver om tiderna försämras.

Sverige är i förhållande till en ekonomiskt orolig omvärld ett privilegierat land. Medan andra i många fall tvingas till både skattehöjningar och kraftiga nedskärningar kunde finansminister Anders Borg (M) i går presentera en budget som innehöll fortsatta satsningar och reformer, om än nedtonat jämfört med de mer optimistiska bedömningar som gjordes i början av sommaren.

Intressant i gårdagens budgetdebatt i riksdagen var således att Vänsterpartiets Ulla Andersson anklagade finansministern för att vara alltför försiktig, att inte utnyttja det tillgängliga reformutrymmet fullt. Såtillvida blev riksdagsdebatten lite av en lyxdebatt, i jämförelse med de bistra realiteter som gäller i många av västvärldens länder.

Anders Borg är en försiktig general och det är viktigt i internationella kristider. Den budget han lagt fram är en säkerhetsbudget och han konstaterade belåtet att den har de ”skyddsvallar” som kan komma att behövas vid ökande internationell oro. Det är bra och skapar trygghet att rikshushållaren inte hänger sig åt ogenomtänkta vidlyftigheter. Men samtidigt är det uppenbart att det finns utrymme för ytterligare offensiva åtgärder, för att upprätthålla sysselsättning och ekonomisk aktivitet framöver. Det kan också visa sig nödvändigt om konjunkturen skulle vika ytterligare. Utvecklingen på arbetsmarknaden kommer att vara central framöver.

I somras antydde Anders Borg möjliga samarbeten med Miljöpartiet angående infrastruktursatsningar och det är ett område som skulle vara tänkbart för ytterligare insatser och för en samverkan över blockgränsen framöver. Nu satsar regeringen rejält redan i den lagda budgeten på framför allt underhållsidan, fem miljarder kronor under två år, på framför allt järnvägssidan men också vägsidan. Men det utesluter inte att ytterligare kan komma längre fram beroende av konjunktursituationen.

I en debattartikel i gårdagens Dagens Nyheter tryckte statsminister Fredrik Reinfeldt tillsammans med Borg och arbetsmarknadsministern Hillevi Engström särskilt på de arbetsmarknadsåtgärder som sätts in – 8,1 miljarder kronor sammanlagt under en treårsperiod – och satsningar på svaga grupper – höjd grundpension och ökade bostadsbidrag hör till den senare gruppen.

Mer i skymundan nämndes förslaget till sänkt restaurangmoms. Så är sysselsättningseffekterna där inte helt lättberäknade. Intressant nog blev krogmomsen dock något av ett huvudämne i riksdagsdebatten, där S och V med support från Sverigedemokraterna gick till storms mot förslaget och Miljöpartiet fick anklagelser om att svika.

Nu är det ju tvärtom så att just MP står fast vid det vallöfte som de hade gemensamt med S och V för ett år sedan om att sänka momsen. Indignationen från de senares sida förefaller något konstlad.

21/9 -11 

Mest läst