Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Är det något svenska konsumenter förknippar med svensk mjölkproduktion så är det betande djur. Att nedmontera det svenska djurskyddet är definitivt inte lösningen på de svenska mjölkböndernas kris, skriver debattörerna.

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Instängda kor räddar inte mjölkbönderna

  Mjölkindustrin är i kris och det behövs snabba åtgärder för att hjälpa producenterna. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har aviserat ett möte med branschen och andra för att identifiera åtgärder. Prioriterat bör dock vara att dessa åtgärder inte försämrar djurens välfärd, skriver Roger Pettersson och Elisabeth Tjärnström, World Animal Protection Sverige.

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Mjölkproducenterna har lagt fram en rad förslag som skulle kunna hjälpa lönsamheten, som till exempel statliga lånegarantier och snabbare utbetalning av djurbidrag. Den förre landsbygdsministern Eskil Erlandsson föreslog en så kallad ko-peng som skulle fungera som en djurvälfärdsersättning. Förbättrad ursprungsmärkning av mejeriprodukter är också önskvärt, eftersom detta underlättar för konsumenten att kunna välja på ett sätt som gynnar den svenska produktionen. Dessa är bra förslag som bör utredas omgående.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Vad som är beklagligt är att även det jämförelsevis goda djurskyddet i Sverige har lyfts fram som ett problemområde. Beteskravet verkar ha fått en paradoxalt stor roll i frågan, trots att det länge varit själva stommen i marknadsföringen av svenska mejeriprodukter. Finns det en faktor som svensk mjölkproduktion använt till sin fördel är det betet. Är det något svenska konsumenter förknippar med svensk mjölkproduktion så är det betande djur.

  Utevistelse viktigt för hälsan

  De svenska djurskyddsreglerna är en viktig anledning till att vi kommit så pass långt med god djurhälsa och låg antibiotikaanvändning i Sverige. Utevistelse och bete har i studie efter studie visats ha tydliga fördelar för kornas hälsa och välfärd med bland annat bättre rörelsefunktion, bättre sociala interaktioner och friskare ben och klövar. En viktig del av djurs välmående är att de har möjlighet att bete sig naturligt. Det är förmodligen svårt för många att acceptera att god djurvälfärd skulle innebära en ko som står mer eller mindre stilla inomhus året om.

  Detta pekar på att en nedmontering av beteskravet och mjölkkornas välfärd är ett steg i fel riktning för branschen och som inte kommer att hjälpa dess återuppbyggnad och långsiktiga överlevnad. Vägen framåt är den där producenterna och samhället kan mötas och enas om vilken typ av livsmedelsproduktion vi vill ha i Sverige. Det är bland annat tydligt i undersökning efter undersökning att konsumenterna efterfrågar allt mer ekologiskt, inte minst vad gäller mejeriprodukter, och producenterna måste vilja och ges möjligheter att leverera detta.

  Handeln bör inte vänta

  Handeln bör inte vänta på Buchts föreslagna möte eller åtgärdsprogram utan kan agera redan i dag för att premiera mejeriprodukter från kor som har fått gå ute och beta. Det behöver bli tydligare för konsumenterna att till exempel allt fler av Arlas produkter består av importerad råvara och att man faktiskt aktivt måste välja produkter som framställts under goda förhållanden. De offentliga upphandlarna är på god väg att ställa högre krav och kan redan nu välja bort mejeriprodukter från kor som måste tillbringa hela sina liv inomhus.

  Ett viktigt långsiktigt perspektiv är att mjölkkornas välfärd måste säkras i hela EU. De är ett av få djurslag som fortfarande saknar specifika regler och en gemensam lägstanivå. Sveriges regering har här en unik möjlighet att driva på för att sådana regler ska bli verklighet och även påverka utformningen av dem. Detta får inte glömmas bort, även om fokus just nu måste vara snabbare lösningar.

  Självklart ska svenska producenter få betalt för ett gott djurskydd. Nu behövs rejäla åtgärder för att hjälpa de som har det svårt och för att vi ska kunna bibehålla det beteskrav som vi så länge varit stolta över. Vi uppmanar därför landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att inför det kommande branschmötet tydligt ta ställning för att:

  • De föreslagna åtgärderna för att hjälpa lönsamheten ska snabbutredas.
  • Mjölkkornas välfärd inte ska nedmonteras utan snarare stärkas ytterligare.
  • Beteskravet som unik och ikonisk del av det svenska djurskyddet ska kvarstå.
  • Sverige inom EU ska verka för gemensamma regler som anger lägstanivån för kors välfärd.

  Tillsammans kan vi värna om våra viktiga mjölkkor, både i Sverige och Europa.

  Roger Pettersson

  generalsekreterare, World Animal Protection Sverige

  Elisabeth Tjärnström

  Sakkunnig och programansvarig, World Animal Protection Sverige