Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

"Ingen självklarhet att det blir folkomröstning"

Det är ingen självklarhet att rösta för en folkomröstning, enligt flera av fullmäktiges ledande politiker. Frågan är större än bara trängselskatt.

GT har nu samlat in 45 000 namnunderskrifter för sin kampanj om att hålla en folkomröstning i frågan:

"Skall trängselskatten i Göteborgs kommun få fortsätta efter valet 2014".

Fullmäktige måste ta ställning till frågan och det räcker med att en tredjedel av politikerna vill ha en rådgivande folkomröstning för att den ska bli av.

I praktiken krävs det att alla småpartier, förutom trängselmotståndarna Vägvalet och Sverigedemokraterna, vill ha folkomröstning. Eller att någon av Moderaterna eller Socialdemokraterna följer GT:s namninsamling.

Men enligt Lena Malm (S), ordförande i kommunfullmäktige är det är ingen självklarhet hur hon eller hennes parti kommer ställa sig i frågan.

- Jag har väldigt svårt att svara på den frågan rakt av. Det måste var en process mellan alla partier hur vi ska hantera det inför valet 2014. Vi är ju en majoritet partier i fullmäktige som är överens om att det här paketet är en helhet. Det är ju bara två partier som inte är för trängselskatten, säger Lena Malm.

Det är ingen självklarhet att man röstar för en folkomröstning?

- Jag tycker inte det är givet rakt av. Men samtidigt måste man ha respekt för att det är en stor mängd göteborgare som vill ha en folkomröstning. Det är väl troligast att det blir en folkomröstning om det och sen får man skicka den frågan till regeringen och riksdagen som fattat beslut i frågan. Trängselskatten är ju deras finansiering av västsvenska paketet. Det är inte kommunen som fattar beslut om detta, eller regionen. Vi förfogar inte över den skattefrågan. Det gör att frågan inte är enkel.

Hon tycker också man måste diskutera igenom hur frågan ska ställas och det underlag som väljarna får ta ställning till.

- Om man röstar om något och det inte blir ett rådgivande svar från väljarna, för att kommunen inte förfogar över frågeställning blir det också jättemärkligt. Det måste man diskutera igenom. Det måste också bli tydliggjort vad det får för konsekvenser, inte bara för Göteborgarna. Västra Götalandsregionen, Halland, regeringen, kranskommunerna är också parter, säger Lena Malm.

För Theo Papaioannou, partiledare för Vägvalet Göteborg, är frågan inte så komplicerad som Lena Malm beskriver den.

- Om göteborgarna röstar nej till trängselskatt i folkomröstning då begär Göteborg Stad att man tar bort Göteborg från den lagen och så försvinner trängselskatten. Det är inte svårare än så. Den som säger nåt annat försöker bara problematisera det. Teoretiskt sett kan riksdagen gå emot det, men då har vi ju förtroendekris på alla plan.

Själv kommer han självklart rösta ja till folkomröstning i fullmäktige, även om det inte är han som formulerat GT:s folkomröstningsfråga.

- Det är de som drivit på själva och initierat kampanjen. Men frågan är bra. Det kommer uppstå diskussioner från den andra sidan om att vi måste tänka på det västsvenska paketet och så. Men jag tror folk förstår att om trängselskatten faller så är det väldigt enkelt. Då måste vi omprioritera paketet och då är det västlänken som ryker först, säger Theo Papaioannou.

Moderaternas fullmäktigegrupp har inte bestämt hur de ska hantera frågan, men kommunalråd Martin Wannholt (M) tvekar inte om vad han tycker.

- Min personliga åsikt är att det är glasklart. Har man fått in 45000 namn då gäller lagen, punkt slut. Någon demokratiskt hygienfaktor får det finnas. Det är en fråga för vår fullmäktigegrupp att ta ställning till, men jag tänker driva den linjen i mitt parti. Jag hoppas att vår fullmäktigegrupp säger ja till folkomröstning och lovar att följa den.

Men om det blir ett resultat i en folkomröstning som ni får svårt att följa?

- De eventuella problem som uppstår beroende på vad det blir för resultat i en folkomröstning, det får politiken hantera. Vänd på det: Om vi säger nej, då blir det ännu mindre förtroende för politiken, säger Martin Wannholt (M).

Vänsterpartiets kommunalråd Mats Pilhem (V) tycker frågan är mer problematisk.

- Vi får först välkomna ett initiativ hos medborgarna. Men vi hade uppe frågan om folkomröstning för något år sen och då var vi emot. GT:s fråga är väldigt specifik om trängselskatten. Vi måste också ha en diskussion om hur vi ska lösa de delar av västsvenska paketet som många göteborgare inser är nödvändiga satsningar, utan den nödvändiga finansieringen.

Så det går inte att ha en folkomröstning som frågan är formulerad?

- Det går. Men ska vi genomföra en folkomröstning så får vi också förpliktiga oss till att följa det resultatet och ta politiskt ansvar för konsekvenserna av att ta bort finansieringen, säger Mats Pilhem (V).

Även kommunalrådet David Lega (KD) passar på frågan om folkomröstning.

- Det är inte en självklarhet. Vi måste diskutera i partigruppen först om hur frågan ska ställas och man får ställa en sådan fråga, innan jag kan säga något om hur vi ställer oss till det. Men man ska ha stor respekt för de många namn som samlats in, säger David Lega, på resa i ett trängselbeskattat New York.

Emmali Jansson (MP) 2:e vice ordförande kommunfullmäktige, vet inte alls hur hon och hennes parti ska ställa sig till namninsamlingen i dagsläget.

- Det får vi diskutera i vår partigrupp först.

Så det är inget självklart beslut för dig som miljöpartist?

- Jag vill inte prata om det innan vi pratat om det i gruppen.

Vad tycker du om kampanjen som GT drivit?

- Jag tycker det är väldigt konstigt när media försöker agera folkinitiativ. Jag tycker de blandar ihop sina roller och blir väldigt oseriösa när de ska agera kampanjorganisation, säger Emmali Jansson.

Den 1 januari 2011 infördes en ny lag om att en rådgivande folkomröstning ska hållas i en fråga om minst tio procent av de röstberättigade begär det om inte två tredjedelar av närvarande ledamöter i fullmäktige motsätter sig det.

Syftet var att "ge ett större demokratiskt inflytande för väljarna i beredningen av ärenden i kommuner och landsting."

Mest läst