Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Inga mer nedskärningar som drabbar barnen

  Runt om i Göteborg drabbas barn inom förskola och skola av nedskärningar. De etablerade partierna lägger skulden på sänkta skatter, finanskris och minskat elevunderlag. Politik handlar om prioriteringar och vi vägrar acceptera nedskärningar som drabbar barnen, skriver Barnpartiet i Göteborg.

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Vi är en grupp föräldrar som möttes under hösten 2009 genom att vi ingick i det numera prisbelönta nätverket Göteborgsföräldrar mot nedskärningar.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Nu har vi bildat Barnpartiet för att ta oss in i Göteborgs kommunfullmäktige och därifrån arbeta för att förbättra barns villkor i förskola och skola/fritids. Vi vill motverka besparingar som drabbar barn och ungdomar.

  Vår politik utgår från ett barnperspektiv med FN:s barnkonvention som grund, och har humanismen som ideologi. Barnen är vår framtid, därför vill vi arbeta för att deras behov av en trygg uppväxt, god hälsa och god utbildning tillgodoses av samhället.

  Inför tak på barngruppers storlek

  Prioriterade frågor för Barnpartiet är att kommunerna följer Skolverkets allmänna råd för förskolans barngrupper och inför tak på 12 barn i åldrarna 1-3 år och 15 barn för barngrupper med äldre barn. Alla förskolebarngrupper skall dessutom ha minst tre heltidsanställda. För att nå dit vill vi att Skolverkets riktlinjer blir lagkrav.

  Vad gäller skolan så värnar Barnpartiet om småskolor och vill ha mindre klasser/grupper i skolan. Vi vill öka lärartätheten inom skolan och personaltätheten inom fritids. Barnpartiet vill också att arbetsmiljölagen skall gälla för barn inom såväl förskola som skola.

  På förskolorna i Göteborg har barngrupperna på sina håll blivit vuxit till upp emot 25-26 barn per grupp. Utvecklingen är så alarmerande att psykologer och barnpsykiatriker har slagit larm om risker för bestående stressrelaterade skador hos förskolebarnen.

  Under barnets första tre år utvecklas hjärnan som mest, en utveckling som sker i samspelet med de vuxna som det lilla barnet knyter an till. Därför är det oerhört viktigt att det på förskolorna finns personal som har tid och blick för att kommunicera med det lilla barnet. Utan den trygga bas som en god anknytning genererar försvåras all form av inlärning.

  Bristande resurser borgar inte för kunskap

  På skolorna är situationen nu så allvarlig att Lärarnas Riksförbund varnar för att dagens besparingar kommer att leda till sämre kvalitet inom den svenska skolan. Samtidigt säger folkpartiledaren och utbildningsminister Jan Björklund att valet den 19 september står mellan en "kunskapsskola eller en flumskola". Barnpartiet säger att en skola med bristande resurser och med för få lärare är mycket flummig och inte borgar för kunskap.

  Barnpartiet vill öka resurserna till skolan så att den kan leva upp till alla barns rätt att gå ut skolan med minst godkänt i alla kärnämnen. Vi vill också att varje barn på den egna skolan ska ha tillgång till specialpedagogiskt stöd, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog. Varje skola bör enligt Barnpartiet ha ett eget skolbibliotek med bibliotekarie.

  Vi vill även verka för att barnperspektivet stärks i samhället i stort och att all samhällsplanering genomsyras av barnperspektivet. Barnen är vår framtid och vi har inte råd att försumma dem. Som en påminnelse om det har Barnpartiet valt blomman förgätmigej som partisymbol; förgätmigej som i "glöm mig inte". Dagens besparingar där barnen glöms bort är kortsiktiga och kommer att stå samhället dyrt i framtiden.

  Pengar till skolan en långsiktig investering

  Pengar till förskolor, skolor och fritidsverksamhet måste ses som långsiktiga investeringar som på sikt blir mycket lönsamma, både ekonomiskt och mänskligt. I den uppmärksammade rapporten Bättre stämma i bäcken än i ån (2008) visar till exempel nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog att samhället kan tjäna många miljoner på att investera i tidiga insatser för barn och ungdomar.

  Barnpartiet kräver att FN:s barnkonvention blir lag, att våra barn får samma skydd i arbetsmiljölagen som vuxna och att barnperspektivet genomsyrar alla beslut i Göteborgs kommunfullmäktige. Alla förändringar i förskola och skola skall innehålla en långsiktig konsekvensanalys både vad det gäller risker för barnen och de ekonomiska konsekvenserna för hela samhället.

  Ge barnen den röst de saknar i Göteborgs kommunfullmäktige, rösta på Barnpartiet!

  Mikael Burman

  Ann Nolin

  Patricia Bergenhem

  Per-Anders Åström

  Marija Zuljevic

  Jeanette Burman

  Barnpartiet Göteborg