Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter

Inga FN-beslut om hållbara mål i Rio

Ett beslut om nya globala hållbarhetsmål kommer inte att tas under FN:s konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro. Däremot kan konferensen bli startskott för att enas kring nya mål och identifiera vilka åtgärder som är nödvändiga för att de ska gå att nå, skriver bland andra biståndsminister Gunilla Carlsson (M).

Den 20-22 juni står Brasilien värd för Rio+20, FN:s globala konferens om hållbar utveckling. 50 000 representanter från regeringar, parlament, organisationer och näringsliv från hela världen kommer att samlas i Rio de Janeiro för att prata om grön ekonomi, hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning.

För drygt tio år sedan formulerades FN:s åtta millenniemål. Dessa handlar om att förbättra livet för världens fattiga. Bland målen återfinns att halvera fattigdomen, se till att barn får gå i grundskola, minska barnadödligheten och förbättra mödrahälsovården. På en del områden har det skett enorma framsteg. Hundratals miljoner människor har lyft sig ur fattigdom, allt färre går hungriga, barnadödligheten har minskat rejält och sjukdomar som hiv och malaria är på tillbakagång.

Stora utmaningar

Samtidigt står världen inför stora miljömässiga och ekonomiska utmaningar.

Klimatförändringarna, kanske vår tids främsta miljöhot, har inte fått det internationella svar som krävs. Den ekonomiska utvecklingen under de sista decennierna saknar motstycke, men stora delar av världens befolkning saknar fortfarande arbete och når inte upp till en adekvat levnadsstandard.

Alldeles för många människor har inte tillgång till elektricitet, sanitet eller rent vatten.

En knäckfråga för konferensen i Rio är hur fattigdomsbekämpande tillväxt kan kombineras med en omställning till en grön och inkluderande ekonomi.

Även när rena miljöförbättrande åtgärder är slutmålet så är grundläggande mänskliga rättigheter ofta en nödvändighet för att det ska vara möjligt.

Fattigdom är den största förorenaren. Och fattigdom är inte enbart en brist på mat, vatten och tak över huvudet. Det är lika mycket avsaknaden av frihet, demokrati och jämställdhet

Måste vara realistiska

En annan viktig fråga på Rio+20 är arbetet med de så kallade hållbarhetsmålen. Ambitionen är att dessa mål ska kunna ta vid efter 2015, slutdatumet för FN:s åtta millenniemål. Här måste vi vara realistiska. Ett gemensamt beslut om nya globala hållbarhetsmål kommer inte att tas i Rio.

Däremot kan konferensen bli ett startskott för en internationell process att enas kring nya mål och identifiera vilka åtgärder som är nödvändiga för att de ska gå att nå.

Vår förhoppning är att hållbarhetsmålen – till skillnad från millenniemålen – också ska fånga upp de delar av världen där akut fattigdom inte är det främsta problemet. Målen måste därför täcka in alla tre dimensioner av hållbar utveckling: den miljömässiga, den sociala och den ekonomiska. Det skulle göra det möjligt att hantera angelägna områden såsom energi, vatten och livsmedelssäkerhet.

Vi reser till Rio de Janeiro med en försiktig förhoppning om att nya och välbehövliga framsteg kommer att göras på vägen mot en hållbar utveckling och målet om ett fritt och värdigt liv för alla.

Gunilla Carlsson (M)

biståndsminister

Lars Hjälmered (M)

riksdagsledamot, miljö- och klimatpolitiskt ansvarig

Bild - 1
Gunilla Carlsson (M) biståndsministerLars Hjälmered (M) riksdagsledamot, miljö- och klimatpolitiskt ansvarig
Bild - 2
Mest läst