Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Hur kul är Nordiska Rådet?

Inte minst Göteborg skulle ha fördel av ett utvidgat nordiskt samarbete, skriver Peter Hjörne.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

På Expressens ledarsida publicerades så gott som dagligen under många år skämtteckningarna Staffans stollar. En löd:

Frun till mannen:

– Gustav, vad är det minst upphetsande du vet?

Han:

– Nordiska rådet!

Varken Nordiska rådet eller Norden är måhända särskilt upphetsande men det är å andra sidan inte heller deras huvuduppgift. Saker kan faktiskt vara viktiga utan att vara kioskvältare. 

Jag deltog härom dagen i ett seminarium kallat Nordiskt ljus, anordnat av Göteborgs Universitet. Seminariet hölls med anledning av att de nordiska länderna, efter århundraden av förödande krig sinsemellan, nästa år har levt i fred med varandra i 200 år. Detta firas vid Bohus fästning, i Kungälv, 4–7 juni 2014 med diverse möten, seminarier och festligheter. På Nordiskt ljus-seminariet ställdes frågan: hur stark är egentligen den nordiska tanken – och viljan att värna den? Hur kan vi utveckla den? Och vad kan vi i Norden göra mer tillsammans?   

”Den nordiska tankens” innebörd har varierat över åren men kärnan är att länderna i Norden har större möjligheter att värna det som gör Norden speciellt och de ideal som är gemensamma, om vi samarbetar. Den nordiska tanken är baserad på en djup, månghundraårig samsyn i samhällsfrågor och en gemensam tro på demokratiska, öppna och toleranta samhällen, byggda på jämlikhet, tillit, frihet, social trygghet och en vid yttrande- och pressfrihet. Vi tror på förhandlingar snarare än konflikter och det samhälleliga och mellanmänskliga förtroendet är högt. Vi är lagoma, tidhållande, duktiga, naturälskande och icke-bråkiga, som någon uttryckte det på universitetsseminariet.

I dag visar omvärlden stort intresse för Norden och nordiska lösningar, för våra länder har visat framfötterna i allt från ekonomi, miljö, konkurrenskraft, utbildningsnivå och välfärd till gastronomi, arkitektur, design och litteratur. Vi ligger till och med väl till i lyckoindex. 

Men de nordiska länderna är var för sig små och beroende av omvärlden och därmed sårbara. Nu när några EU-länder blir allt mer dominanta i kraft av sin storlek och styrka, när nya jättar som Indien och Kina tar allt större plats på den globala arenan och den globala konkurrensen mellan företag och lärosäten ökar dramatiskt, så blir behovet av samarbete bara större och tydligare. Visserligen är Norden delat med Island och Norge utanför EU och Sverige och Finland utanför Nato men det har inte hindrat de nordiska länderna från att samarbeta hittills.

Finns den politiska och folkliga viljan till utökat samarbete? Flera av experterna på seminariet Nordiskt ljus vittnade om att den politiska viljan och samarbetet redan finns.

Det görs gemensamma utrikespolitiska uttalanden, vi har gemensamma ambassadbyggnader i flera länder, ministerkontakterna är täta. När president Obama besökte Stockholm så bjöd Fredrik Reinfeldt in stats- och regeringschefer från de andra nordiska länderna till middag och samtal.

Vi gör filmer och tv-program tillsammans och vi jobbar hos varandra, Bara i Norge arbetar 83 000 svenskar. Men vi borde samarbeta ännu mer!

Det går visserligen inte att vinna val på nordiskt samarbete men Nordens befolkning vill likväl ha samarbete. I en undersökning svarade 78 procent av nordborna att det är särskilt viktigt att samarbeta inom Norden. Motsvarande siffra för Tyskland var 18 procent och för USA 14 procent. 

Vad kan vi göra mer?

De nordiska politikerna måste gå före och lyfta fram ett eller två riktigt nyttiga och handfasta projekt.

Och de måste gå från middagstalsretorik till handling. Två stora projekt nämndes på seminariet: Höghastighetståg mellan Oslo och Köpenhamn med en restid på två och en halv timme och med ett stopp: Göteborg. Det andra var en nordisk finansreglering. Inte så mycket mer upphetsande än Nordiska Rådet men ändå viktigt!

Samarbete mellan företag, samnordiska produktioner, kultur-, forsknings- och utbildningssamverkan och gemensamma sportevenemang skulle stärka de nordiska länderna ytterligare.

Inte minst Göteborg skulle ha fördelar av ett utvidgat samarbete, i första hand med Oslo, på samma sätt som Skåne samarbetar med Köpenhamn!

Inte minst Göteborg skulle ha fördelar av ett utvidgat nordiskt samarbete

Mest läst