Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Hjälp Pakistan – stoppa vapenhandeln

Det är en självklarhet att vi ska bistå den pakistanska civilbefolkningen i krissituationer. Men vi kan och måste göra mer och stoppa vapenhandeln med Pakistan, skriver Anna Ek, Svenska Freds.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Rapporterna från översvämningskatastrofen i Pakistan talar sitt klara språk. Pakistan är i ett enormt behov av bistånd och hjälp. 20 miljoner människor är drabbade av översvämningarna. 2 000 människor har dött hittills och FN:s hjälporgan OCHA uppger att sex miljoner människor är direkt utsatta för vattenburna sjukdomar som diarré, gulsot och dysenteri. Vägar och broar är bortspolade och fyra miljoner har blivit av med sina hem. Konsekvenserna av översvämningen är oöverblickbara.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Det är en självklarhet att vi ska bistå den pakistanska civilbefolkningen i krissituationer. Det är därför glädjande att Sverige är en stor givare med 150 miljoner kronor. Men vi kan och måste göra mer. Vi borde ha Pakistans bästa för ögonen även under de perioder landet inte drabbas av naturkatastrofer. Vi kan därför inte fortsätta att ge med ena handen och ta med den andra.

Säljer vapen för miljarder

För samtidigt som FN vädjar om 3,3 miljarder kronor i katastrofhjälp, är det anmärkningsvärt att Sverige har sålt krigsmateriel till Pakistan för 4,2 miljarder kronor under 2000-talet. Notan för den senaste vapenaffären kommer att landa på dryga sju miljarder de kommande åren. Vid kriser som den här blir denna felprioritering särskilt uppenbar.

Totalt köpte Pakistan krigsmateriel för ca 40 miljarder under 2000-talet enligt fredsforskningsinstitutet Sipris statistik. Det är upprörande att debatten i Sverige inte lyft fram det faktum att militär rustning i fattiga länder utgör ett reellt utvecklingsproblem.

FN:s utvecklingsorgan UNDP lyfter i en rapport från 2006 särskilt fram problemet med att fattiga länders militära investeringar hämmar livsviktiga satsningar på rent vatten och sanitet. Pakistan omnämns särskilt då landet lägger 47 gånger mer på militären än på rent vatten och sanitet, samtidigt som 118 000 människor årligen dör i diarré i landet.

Sveriges riksdag har beslutat att Sverige ska bedriva en sammanhållen politik för en rättvis och hållbar global utveckling. De fattiga människornas behov och förutsättningar ska vara utgångspunkt. Även enligt EU:s regelverk om vapenexport ska fattigdomsperspektivet vägas in. Men Sverige har hittills konsekvent vägrat att tillämpa detta kriterium.

Man beräknar att det kommer att ta fem år innan Pakistan, ett av världens fattigaste länder, återhämtat sig till den nivå landet befann sig på före översvämningarna.Därför bör Sverige ta sitt ansvar och leva upp till målen om fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Att stoppa vapenhandeln till Pakistan kommer inte i en handvändning att åtgärda Pakistans problem, men någon måste börja vända trenden. Ett kraftigt ökat utvecklingsengagemang, tillsammans med en stoppad vapenexport skulle kunna innebära ett första steg.

Anna Ek

ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Mest läst