Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
SNABBLÄNKAR. Framtida snabbspårväg genom centrala Göteborg: Röd = Allélänken (jordtunnel Polhemsplatsen-Hagabion, bergtunnel Hagabion-Linnéplatsen). Lila = Vasalänken (gatuplan/jordtunnel Polhemsplatsen-Valand, bergtunnel Valand-Linnéplatsen).

Hindra inte snabbspårväg

Västlänkens järnvägsplan måste kompletteras med ett reservat för framtida spårvägar, såväl under som över jord, skriver Mikael Bigert.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det klart viktigaste trafikslaget för kollektivresenärerna i Göteborg är spårvagnarna. Varje vardag under 2013 utfördes drygt 400 000 resor med spårvagn, att jämföra med endast 30 000 resor med pendeltåg. Nästan 20 procent av turerna är försenade och 3-4 procent inställda. Ska vi klara målet att fördubbla kollektivtrafiken går det självklart inte att fortsätta i invanda spår.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Ett grundproblem är att man inte smidigt kan ta sig genom centrum eftersom spåren går i gatan där vagnarna måste trängas med andra trafikslag, till exempel cyklister och fotgängare.

Ett naturligt sätt att märkbart öka kapaciteten, minska trängseln och reducera restiderna genom centrum vore en planskild spårväg i form av tunnlar. De två kanske mest troliga dragningarna för sådana tunnlar är ”Allélänken” och ”Vasalänken” (se karta).

Flera nackdelar

Västlänken gör inte bara att flera potentiella infrastrukturprojekt, som till exempel Operalänkens förlängning, måste vänta. Tågtunneln innebär också en betydande begränsning av tillgängligt utrymme för andra underjordiska tunnlar i centrala Göteborg.

I dagsläget visar Järnvägsplanen ett mellanplan vid Hagastationens norra del som ser ut att omöjliggöra grund tunnel av den typ som ingår i ”Allélänken”. Vid södra delen finns emellertid god bergtäckning, vilken borde kunna rymma en spårvagnstunnel som i ”Vasalänken”.

Även vid Centralen begränsas möjligheter för framtida spårvägstunnlar, liksom vid Station Korsvägen.

I dagsläget finns ingen tydlig plan över hur Västlänken, som kommer att vara en del av kollektivtrafiken under åtskilliga decennier, samordnas med övriga trafikslag i framtiden.

Jag anser att en plan med följande delar måste tas fram innan Järnvägsplanen kan godkännas:

  • Plan för framtida spårvagnslinjer.
  • Reservat för spårvagnslinjer i gatuplan och som tunnlar.
  • Eventuella förstärkningar och anpassningar av Västlänkens stationer.

Mikael Bigert

ingenjör

Mest läst