Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

779631.jpg

Heroin ökar bland unga missbrukare

Heroin och cannabis ökar bland unga narkotikamissbrukare i Göteborg. Men det tunga missbruket domineras fortfarande av amfetamin, visar en ny kartläggning.

I kartläggningen ingår 1708 personer med tungt narkotikamissbruk i Göteborg. Uppgifterna har hämtats in via enkäter till 72 kontaktpersoner inom socialtjänst, kommunala boenden och öppenvårdsverksamheter, kriminalvården, sjukvården och olika frivilligorgansationer. Syftet är att få en bild av läget för att kunna anpassa åtgärderna efter verkligheten.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Två av tre tunga missbrukare är män

Som tungt missbruk definieras personer som oavsett ålder under de senaste 12 månaderna någon gång injcerat narkotika eller som tagit narkotika på annat sätt dagligen ( fyra dagar eller mer per vecka) de senaste 30 dagarna. De individer som exempelvis röker heroin eller cannabis tre gånger i veckan omfattas alltså inte av kartläggningen.

Två tredjedelar är män, medelåldern är 36 år men 20 procent är under 25 år. Amfetamin dominerar och står för 37 procent av drogerna. Heroin och cannabis har 19 procent. Över hälften av missbrukarna har injicerat narkotika någon gång under de senaste 12 månaderna. Fler kvinnor än män är intravenösa missbrukare.

Ny kampanj för att få ned cannabisrökning

Blandmissbruk är vanligt. Två tredjedelar av personerna i kartläggningen använder andra droger vid sidan av sin huvuddrog. I hela gruppen är det 59 procent som har någon form av kontakt med en behandlande enhet, i majoriteten av fallen handlar det om en öppenvårdskontakt. Men vissa missbrukare saknar helt en sådan kontakt - 18 procent bland de yngsta i kartläggningen och över hälften av de äldre missbrukarna.

Var femte person i undersökningen är hemlös och var fjärde bor på någon form av institution. Två tredjedelar lever ensamma, var tredje är förälder till barn under 18 år och 110 individer lever tillsammans med barnen.

I morgon startar en storstadskampanj som omfattar Stockholm, Göteborg och Malmö och som syftar till att få ned cannabisrökningen bland yngre. Det finns oroande tendenser som gör att alltfler människor betraktar hasch och marijuana som ofarliga. Det är dessa tendenser man vill försöka påverka, betonade Marie Larsson, verksamhetschef för individ och familjestödet inom social resursförvaltning i Göteborg.

Mest läst