Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Hemligt avtal med akademien

  Sedan mitten av 1960-talet har Göteborgs universitet byggt upp en databas som utgjort grunden för Svensk ordbok. Av rädsla för att allmänheten ska få rätt att komma åt det unika materialet har universitetet valt att överlåta databasen till Svenska Akademien. GP kan i dag avslöja det hemliga avtal som akademien och universitetet försökt mörka.

  – Det är uppenbart att man försöker sätta offentlighetsprincipen ur spel, säger Per Hultengård, jurist vid Tidningsutgivarna, TU och expert på offentlighetsfrågor.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Banden mellan Svenska Akademien och Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet har under lång tid varit mycket starka.

  Sture Allén, var tidigare ständig sekreterare i Akademien samtidigt som han var professor på institutionen. 1999 invaldes Bo Ralph i Svenska Akademien, även Ralph är professor på samma institution.

  I snart 40 år har Akademien och Göteborgs universitet samarbetat, ett samarbete som bland annat lett till att universitetet fått i uppdrag att utarbeta nya upplagor av Svenska Akademiens ordlista, SAOL samt nya upplagor av Svensk ordbok, SO.

  Delvis skattefinansierat

  Den 30 juni förra året undertecknade rektor Pam Fredman, universitets högsta chef, ett 50-årigt avtal som innebär att största delen av databasen som Svensk Ordbok bygger på är helt i Svenska akademiens ägo efter avtalets utgång.

  För att utföra arbetet med databasen får Göteborgs universitet 1,5 miljoner kronor om året (enligt 2009 års penningvärde).

  I det hemliga avtalet talas klartext om varför det mångåriga arbete som lagts ner vid universitetet, och som till viss del finansierats med skattemedel, plötsligt ska överlåtas till Svenska Akademien.

  Akademien och universitet oroas för att resultatet av en parlamentariskt sammansatt utredning ska göra det möjligt för allmänheten och kommersiella konkurrenter att begära ut uppgifter från databasen i elektronisk form.

  I avtalet skriver man:

  ”En överlåtelse av Databasen från Göteborgs universitet till Svenska Akademien skulle begränsa risken för att SO samt Databasen anses utgöra allmänna handlingar och därigenom kunna utfås av allmänheten i elektronisk form.”

  ”Strikt konfidentiellt”

  I avtalet framgår också att enbart Svenska Akademien kan besluta om vilka som får rätt att använda det material som tagits fram av Göteborgs universitet i framtiden.

  – Jag tror att ledningen för universitetet inser att det här inte ser bra ut, att den egentligen tycker att det egna agerandet är så jävla skämmigt att man måste skriva ett sådant här avtal, säger Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap vid just Göteborgs universitet.

  Svenska Akademien och Universitet skriver att de utgår från att bestämmelserna i avtalet är sekretess, bland annat lovar Universitetet att behandla samarbetet med Svenska Akademien ”strikt konfidentiellt” och inte avslöja något utan att först ha fått det godkänt av Svenska Akademien.

  – Sekretesskrivningen i avtalet är oerhört anmärkningsvärd, ett mycket märkligt agerande som jag inte kan tolka på annat sätt än att man vill försöka kringgå lagstiftningen, säger Dennis Töllborg, som i grunden är kritisk mot att universitetet ger sig in som kommersiell aktör.

  Allmänna handlingar

  Töllborg menar att den kunskap som tas fram vid ett universitet tillhör alla – nu och senare – och därför inte ska undanhållas eller säljas.

  Det som sannolikt fick ledningen för Göteborgs universitet och Svenska Akademien att gemensamt rynka sina pannor och påskynda överlåtelsen av databasen var alltså ett regeringsbeslut, daterat den 13 mars 2008.

  En parlamentarisk utredning (kommittédirektiv 2008:26) fick i uppdrag att syna om myndigheter ska bli tvungna att lämna ut elektroniskt lagrade allmänna handlingar i elektronisk form.

  Resultatet man fruktade var att Universitet skulle kunna bli skyldigt att lämna ut elektroniska handlingar – precis den skyldighet man har enligt lag när det gäller att lämna ut allmänna handlingar i papper.

  Per Hultengård, jurist vid Tidningsutgivarna, TU, är expert på offentlighetsfrågor.

  Han har läst avtalet och är mycket kritisk:

  – Det är uppenbart att man försöker sätta offentlighetsprincipen ur spel, hela syftet tycks vara att så få som möjligt ska få tillgång till materialet med stöd av offentlighetsprincipen. Jag har inte stött på liknande skrivning tidigare – utgångsläget är ju annars att verksamhet som drivs under offentlighet ska vara offentlig, säger han.

  Känsligt innehåll

  Att innehållet i avtalet är känsligt framkom tydligt när GP begärde att få ut det. Efter flera turer skrev Lena Rogström, prefekt vid institutionen för svenska språket där arbetet med databasen utförs, i ett mail till GP:s reporter:

  ”Här kommer nu, sent omsider, det utlovade avtalet. Även om vi nu konstaterat att det är en offentlig handling, så antar jag att du ändå behåller det själv.”

  Även avsnittet om sekretess i avtalet får offentlighetsexperten Per Hultengård att rikta skarp kritik.

  – Sekretessprövning ska göras utifrån lagen – inte utifrån vad Göteborgs universitet och Svenska Akademien har knåpat ihop i sitt avtal. Noterbart är också att man i det undertecknade avtalet på ett ställe angett fel kapitel och fel paragraf i Offentlighets- och sekretesslagen. Det har ändrats, säger han.

  Under tiden som avtalet tagits fram har utredningen som det hänvisas till arbetat färdigt.

  Vad den kom fram till?

  Ingenting.

  Ingenting som förändrar den situation som mer eller mindre fick Göteborgs universitet att slumpa bort det arbete som gjorts vid institutionen.

  Det utredningen slår fast är att främsta hindret mot att föreslå en fullt genomförd elektronisk offentlighetsprincip är de brister som finns inbyggda i det omfattande regelverk som registerförfattningarna utgör.

  – Arbetet med att se över registerförfattningarna bör enligt utredaren påbörjas snarast, säger Maria Jonsson, rättssakkunnig vid justitiedepartementet.

  Hur många författningar handlar det om?

  – En bra bit över 200.

  Men då tar väl det arbetet flera år?

  – Gud, ja.

  Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.