Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
I dag blir Ica Kvantums butik i Stenungsund föremål för intern granskning. I värsta fall kan ägaren Robert Larsson tvingas sälja sin butik.

Handlare upp i ansvarsnämnd

Ica:s interna ansvarsnämnd har bara agerat tre gånger tidigare. I dag tas även den kritiserade Kvantum-butiken i Stenungsund upp som ett ärende.

Bakgrunden är flera år med rapporter om kränkningar, trakasserier och andra arbetsmiljöproblem. I december gav Arbetsmiljöverket butiken ett föreläggande om vite på 1,2 miljoner kronor om inte omfattande åtgärder genomförs.

– Med bakgrund av Arbetsmiljöverkets krav vill vi också träffa honom och diskutera händelser som har varit. Tanken är att han ska få ge sin syn på saken och se om vi gemensamt kan hitta en väg framåt, säger Fredrik Hägglund, chefs­jurist på Ica-handlarnas förbund.

Ansvarsnämnden agerar för att värna varumärket Ica och när det finns misstankar om att en handlare har misskött sig kraftigt. Sanktionsmöjligheterna är flera men den mest kraftfulla är uteslutning, vilket i praktiken skulle innebära att handlaren tvingas sälja sin butik. Bara vid tre tillfällen tidigare har ärenden tagits upp i nämnden.

– Jag kan inte säga någonting om utgången innan vi har haft vårt möte. Men det är troligare att det i så fall blir tal om kraftfullare åtgärder senare, om det inte har blivit bättre efter att Arbetsmiljöverkets datum passerat, säger förbunds­sekreterare Anders Hallgren.

Butiksägaren Robert Larsson har nu fram till i slutet av februari 2015 på sig att komma till rätta med problemen. Själv är han positiv inför dagens möte.

– Det är bra att Ica har en tydlig process för att hantera den här typen av händelser och jag ser fram emot mötet. Vi håller just nu på med ett omfattande arbetsmiljöarbete även om vi har en bit kvar. Det finns en öppenhet i dag som inte fanns tidigare, säger Robert Larsson.

Han nämner arbetsmiljöträffar, möten med skyddsombud, nya rapporteringssystem och coachning av chefer som några åtgärder som redan genomförts.

Tre år med problem, miljonvite och nu möte med ansvarsnämnden. Hur kunde det bli så här?

– Jag har lyssnat för dåligt. Jag har varit fartblind och fokuserat för mycket på butiken och skötseln av den. Men jag har utvecklats enormt de sista två åren. Vi ska följa den plan som finns så det kommer inte att bli tal om något vite, säger Robert Larsson.

I mars 2012 riktar fackförbundet Handels kritik mot Ica Kvantum i Stenungsund efter att flera anställda vittnat om en arbetsmiljö som präglats av hot och kränkningar. Kritiken riktar sig specifikt mot butiksägaren. Arbetsmiljöverket agerar och hotar med vite på 200 000 kronor om inte problemen åtgärdas.

I augusti 2013 kräver Arbetsmiljöverket att butiken tar hjälp utifrån efter att nya larm om kränkningar från arbetsgivaren gentemot personalen strömmat in.

I december 2013 beslutar Arbetsmiljöverket om ett föreläggande om vite på 1,2 miljoner kronor om inte förbättringar genomförs till 28 februari 2015.

Bildades 2008. Handlägger ärenden som rör handlares åtaganden och skyldigheter som ICA-handlare enligt stadgan. Består av sex ledamöter som utses av förbundsstyrelsen och ICA Sverige AB.

Nämnden kan besluta om att utesluta en medlem. Om en medlems agerande kan betraktas som mindre allvarligt kan en varning eller erinran meddelas. De två sistnämnda kan i sin tur förenas med föreskrifter eller villkor.

Mest läst