Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Hamnarna måste med i nya marina strategin

  Utan ett helhetsgrepp och en strategi för de svenska hamnarna, riskerar vi att försämra vår konkurrenskraft. Därför borde hamnarna ingå i regeringens nya maritima strategi, skriver David Lega (KD) och Aron Modig (KD).

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Sveriges ekonomi, jobb – och i förlängningen hela välstånd – är beroende av handel med omvärlden. Eftersom Sverige geografiskt är beläget i Europas hörn, relativt avskilt från de största marknaderna, är en väl utbyggd infrastruktur och goda transportmöjligheter nödvändigt. Vår utrikeshandel är helt beroende av välfungerande sjöfart och hamnar.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Vi är positiva till att regeringen nyligen presenterade en maritim strategi för att från ett helhetsperspektiv främja de maritima näringarna, och även till att ett tonnageskattesystem föreslås införas nästa år. Omsättningen i de svenska maritima näringarna uppskattas till 200 miljarder kronor per år. Det motsvarar cirka fem procent av Sveriges BNP.

  Men de svenska hamnarna inkluderas inte i strategin. Kanske för att de ses som självklarheter, eller för att verksamheten förutsätts ske någon annanstans, långt bort. Det duger inte.

  Staten måste ta ett fastare grepp och peka ut en långsiktig hamnstrategi som kan leverera svar på vilka mål staten har med de hamnar som pekas ut som riksintressen. Den senaste, som presenterades för snart tio år sedan, behöver uppdateras utifrån dagens förutsättningar. Ska Sverige vara ett direktanlöp från globala rutterna? Är antalet hamnar rätt? Behöver vi fler, eller ska några plockas bort? Hur kan Sverige påverka teknik- och miljöutvecklingen för hamn- och godshanteringen inom EU och globalt? I detta ligger också frågor kring vilka farleder som ska prioriteras och hur farledsavgifterna kan förändras så att exporten inte missgynnas.

  Avgörande vägval

  Inom en snar framtid står Göteborgs hamn, Skandinaviens största och viktigaste, inför ett vägval. Ska hamnen fortsätta att vara en hamn för globala direktanlöp måste farleden breddas och muddras, kajkanterna stärkas och landkapaciteten effektiviseras. Om Göteborgs Hamn ska våga satsa måste staten ta sitt ansvar. Vare sig hamnen, eller ägaren Göteborgs Stad, klarar det utan statens stöd.

  Detta är ett typexempel på varför en samlad svensk hamnstrategi behövs, där staten måste ta huvudansvaret för landets behov av hamnar och farleder. Vill staten värna svensk industris konkurrenskraft måste den nyligen presenterade maritima strategin kompletteras med en tydlig hamnstrategi. Däri läggs grunden för en konkurrenskraftig infrastruktur som inte slutar vid kajkanten.

  David Lega (KD)

  kommunalråd

  Aron Modig (KD)

  riksdagsledamot