Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

Hammarkullen kan bli egen stad

Om tio år är Hammarkullen en egen liten stad. Om Liberalernas bostadsplaner blir verklighet.

Liberalerna vill öka byggtakten i Göteborg, och det rejält. Till de planer som redan ligger vill de lägga ytterligare omkring 150 000 nya bostäder på tio år. Det skulle ge hem till ungefär 300 000 personer.

- Göteborg är en alldeles för glest byggd stad, säger kommunalrådet Helene Odenjung.

Boverket har slagit fast att det behövs 705 000 nya bostäder i landet fram till 2025, och att det i första hand är i städerna behovet finns. Men Boverket har också pekat på att Göteborg kommer att växa långsammast av storstäderna, konstaterar Helene Odenjung.

- Vi har haft för låga ambitioner under lång tid.

Även den styrande minoriteten har ambitionen att öka byggandet, men de planer som är på gång handlar i hög grad om centrala staden och det stadsplanerarna kallar mellanstaden. Liberalernas förslag siktar i första hand in sig på att förvandla områden en bit från centrum till levande stadsområden, där människor ska kunna bo, verk och trivas.

- Vi behöver utveckla glesa områden i staden och bygga bostäder för folk med vanliga inkomster, säger Axel Darvik.

Områdena man lyfter fram ligger alla i anslutning till bra kollektivtrafikförbindelser. Som Hammarkullen. Där bor i dag 8 000 personer i Hammarkullen. Om tio år ska de enligt Liberalernas målsättning vara 54 000.

En annan plats man pekar ut är Angereds torg där det i dag bor 3 800 personer. Liberalernas mål är 45 000.

Axel Darvik förklarar att man utgår ifrån FN-organet UN Habitats tankar om vad som krävs för att ett område ska vara hållbart. Det handlar bland annat om ett effektivt gatunät, hög täthet och en blandning av funktioner.

För att göra den snabba utbyggnaden möjlig vill Liberalerna att man i stället för som i dag då man konsekvent jobbar med detaljplaner arbetar med områdesplaner. Det skulle ge byggarna större ansvar – och större frihet.

- Alla pratar om att man ska ha mindre byråkrati. Man måste våga göra någonting åt det också. Här har politikerna alltid petat i allting, säger Helene Odenjung.

I dag är det inte alltid så lätt att hitta byggare som vill bygga i förorterna, eftersom bostadsrätter i innerstaden ger högre marginaler. Liberalerna tror att upplägget med områdesplaner ändra på det.

Byggnadsnämndens ordförande Ulf Kamne (MP) välkomnar Liberalernas höjda ambitionsnivå och håller med om att byggtakten måste öka ytterligare.

- Tidigare har de haft lägre ambitionsnivå än oss, säger han.

Liberalerna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att byggtakten ökas kraftigt. Här är de områden och den utbyggnad man vill se. Siffrorna anger befolkning i dag, samt målsättningen inom parentes.

Angereds C 3 754 (45 000)

Hammarkullen 8 034 (54 000)

Hjällbo 7 479 (25 500)

V Bergsjön 7 672 (34 500)

Ö Bergsjön 8 799 (57 000)

N Biskopsgården 4 989 (24 000)

S Biskopsgården 7 135 (43 500)

Länsmansgården 5 195 (36 000)

Frölunda (Tofta) 2 654 (10 500)

Frölunda torg 5 893 (10 500)

Ängås 3 861 (22 500)

Grevegården 4 182 (6 000)

Mest läst