Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Mörkt. För Hamas måste all ockupation upphöra, det vill säga Israel måste försvinna som statsbildning, samt alla palestinska flyktingar måste få återvända och israeliska judar ska tillbaka till de länder de kom ifrån. Siktet är nu inställt på att driva Fathas och den palestinska myndighetens politiska linje i riktning bort från en eventuell tvåstatslösning, skriver debattören.

Hamas strategi ger dyster prognos för fred

För Hamas är en tvåstatslösning med en israelisk och en palestinsk stat sida vid sida ingen lösning. Den långsiktiga strategin är i stället att Israel ska krossas genom utnötning där ständiga småkrig både förhindrar en fredsuppgörelse mellan Israel och den palestinska myndigheten, samt förvägrar Israel fred, skriver forskaren Magnus Norell.

Men vi vill inte ha fred med Israel, säger Osama. Fred kan det bli först när Israel besegras.

– Och vad exakt betyder ”besegras”, undrar jag?

– Att ockupationen upphör, säger Osama.

– Men israelerna har ju utrymt Gaza för flera år sedan säger jag. Där styr ju ni nu.

Israel skall besegras säger Osama, och stryker verbalt under Israel. – Hela vårt land måste befrias.

Dialogen ovan utspelade sig i Hamas högkvarter i Beirut för några år sedan, efter det korta krig mellan Hamas och Israel som ägde rum i december/januari vintern 2008/9. Hamas hade då styrt Gaza sedan 2007, då man i ett blodigt men kort krig kastade ut den palestinska myndigheten (PA). Osama är Osama Hamdan, ledare för Hamas i Libanon och återfinns även i organisationens politbyrå. Således en viktig individ och med mandat att lägga ut texten om Hamas. Och det han sade för tre år stämmer utmärkt bra för Hamas i dag.

Tydligt budskap

Med mig var Osama Hamdan öppenhjärtig och mycket tydlig med att den så kallade tvåstatslösningen var politiskt död. För Hamas handlade det då (2011) om att förhandla fram en överenskommelse med Fatah och PLO för att kunna driva de övergripande politiska frågorna i endräkt, som Osama Hamdan uttryckte det.

Det handlade då främst om att all ockupation måste upphöra (det vill säga Israel måste försvinna som statsbildning) samt att alla palestinska flyktingar måste få återvända och att israelerna måste återvända till de länder de kom ifrån. Den vanligaste jämförelsen är med Frankrike och Algeriet, där således israeliska judar ses som kolonister utan några reella band till Israel, och som man kan tvinga bort genom uthållig kamp. En liknelse Hamas använt sig av även under den pågående konflikten.

Dessa nyckelpunkter kvarstår som de viktigaste för Hamas. Fred för Hamas kan det bli först när dessa krav uppfylls. Osama Hamdan, och naturligtvis Hamas hela ledning, är fullt medvetna om dilemmat med att å ena sidan hävda att man vill ha fred och, å den andra sidan, hävda att det först kan ske när Israel besegrats.

Tillfälliga avtal

Lösningen, som också uttryckts flera gånger under de pågående striderna i och kring Gaza, är att göra som man gjorde efter striderna 2008/9 och 2012; nämligen att gå med på tillfälliga och tidsbestämda eldupphör-avtal med Israel, för att under tiden bygga upp sin militära kapacitet. Detta inkluderar egen raket- och missiltillverkning (där Hamas fått stöd av Iran med teknisk kompetens), ett omfattande bunker- och tunnelsystem både för defensiva och offensiva operationer samt lägga upp förråd för att kunna utkämpa ett kortare krig med Israel.

Politiskt handlade det om att få till stånd en överenskommelse med Fatah och president Mahmoud Abbas, något som också gick i lås i april i år. Här är modellen Hizbollah i Libanon där en militant rörelse mer eller mindre tagit det politiska systemet som gisslan i kraft av sin militära uppbyggnad, och syftet är att driva Fatahs och PA:s politiska linje i riktning bort från eventuella tvåstatslösningar.

Denna långsiktiga strategi fick dock problem i och med militärkuppen i Egypten då Muhammad Mursi störtades och hans muslimska brödraskap (MB) förbjöds. Hamas, som ju är den palestinska grenen av MB tappade därmed en viktig allierad, i synnerhet som Egyptens nuvarande regering stängt Hamas smuggeltunnlar och aktivt bekämpar organisationen, som man ger skulden för mycket av det politiska våld Egypten drabbats av sedan kuppen.

De senaste striderna har också påverkat Hamas förmåga att driva sin långsiktiga politik, där tillfälliga vapenvilor kan brytas av raketbeskjutningar in i Israel närhelst Hamas anser det värt att göra så. Israel ska således krossas genom utnötning där ständiga småkrig både förhindrar en fredsuppgörelse mellan Israel och PA, samt förvägrar Israel fred.

Den primära orsaken till att Hamas började med beskjutning denna gång handlade om att försöka störa israeliska försök att montera ner Hamas infrastruktur på Västbanken (detta som en reaktion på mordet på de tre israeliska ungdomarna, vilket Israel anklagar Hamasoperatörer för).

Splittring inom Hamas

Den splittring inom Hamas ledning som kom i dagen innan beskjutningen tog fart tyder också på att i synnerhet den politiska ledningen inte ville ha en upptrappning just nu med tanke på överenskommelsen med Fatah och där ju redan en ny palestinsk regering hann tillsättas. Både den överenskommelsen och det utlovade nyvalet inom sex månader efter det att den nya regeringen svors in är nu i fara.

Innan intervjun med Osama Hamdan avslutades tog jag upp frågan om skillnaden mellan Hamas och Fatah/PA. Jag påpekade att president Mahmoud Abbas offentligt sagt sig vilja arbeta för en tvåstatslösning och undrade hur Hamas såg på det samt på vilket sätt Hamas tänkte sig att kunna försonas med en politik som går helt på tvärs mot Hamas uttalade mål att krossa Israel som statsbildning.

Men Hamdan såg inte det som ett problem. Han menade att de flesta palestinier anser att motstånd är legitimt och det enda rätta, och att Abbas kommer att tvingas inse det också, så småningom. Han nämnde också den israeliska evakueringen av Gaza i augusti 2005 som ett bevis på att denna våldets strategi var riktig. Det vill säga Israel är, trots sin militära styrka, svagt och fegt och kommer att vika sig under det oförsonliga trycket från det palestinska motståndet.

Så blev Gaza till en bastion från vilket Israel ska bekämpas. Detta betyder också att för Hamas är denna sommars krig enbart en av många ronder till dess den slutliga segern är vunnen.

Magnus Norell

adjunct scholar vid The Washington Instiute for Near East Policy

senior policy advisor vid The European Foundation for Democracy i Bryssel

Bild - 2
Mest läst