Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Med utrymme för innovationer, funktionsinriktade upphandlingar och långsiktiga spelregler kan vi ta betydligt större kliv på vägen till fossilfria transporter, skriver debattörerna.

Höj ambitionerna vid inköp av klimatsmarta transporter

Miljöanpassade transporter är inte dyrare. De kan till och med vara billigare. Men politiken behöver ge oss långsiktiga spelregler för förnybara drivmedel för att vi ska kunna ta ett rejält kliv framåt, skriver bland andra Lars Mårtensson, ordförande Kneg.

Kneg, Klimatneutrala godstransporter på väg, har låtit Demoskop genomföra en undersökning gällande möjligheterna att effektivisera transporter och minska utsläpp. Det finns en rad intressanta slutsatser att dra utifrån undersökningen som presenteras under Almedalsveckan. De tillfrågade var politiker samt inköpare från offentliga och privata sektorn.

Det kanske viktigaste resultatet är att inom alla grupper finns det en tydlig övervikt för dem som anser att miljöanpassade transporter inte är dyrare, utan till och med kan vara billigare. Drygt 20 procent av de tillfrågade anser att miljöanpassat är billigare och det är mycket få som anser att det är dyrare. Därför är det uppenbart att transportsektorn måste bli mer aktiv att föra fram miljöanpassade alternativ och även sälja dem med ekonomiska argument.

Bland politikerna anser en klar majoritet, cirka 98 procent, att miljöaspekten är viktig vid upphandlingar. Låt oss därför hjälpas åt att finna lösningar som är affärsmässiga, hållbara och innovativa. Politikerna, som styr över upphandlingar och de offentliga inköparna bör inte låsa inte fast sig i detaljkrav, utan ha en löpande dialog innan upphandlingarna går in i skarpt läge.

Har stor betydelse

Generellt har politiker och offentliga inköpare större tilltro till möjligheterna att minska godstransporternas utsläpp än vad den privata sektorns inköpare har. Det finns dock en betydande andel i den senare gruppen som anser att näringslivets miljömål har stor betydelse för att arbetet ska lyckas och i den gruppen är även tilltron till åtgärderna och möjligheterna större än i gruppen i övrigt.

Åsikten att det med befintliga kunskaper och tillgänglig teknik går att minska utsläppen med cirka 30 procent är påfallande stark överlag. Kunskaperna om olika åtgärder är dessutom god. Transportsamordning, effektivare lastbilar och biodrivmedel rankas högt av alla. Däremot värderas bättre trafikledning, ruttplanering och även en dokumenterat bra åtgärd som bättre förarträning lägre. Det är överraskande, men kan hänga ihop med att sådana åtgärder ofta inte omfattas i transportinköpet.

Anmärkningsvärd uppfattning

I tidsperspektivet fram till år 2030 dominerar åsikten att ytterligare utsläppsminskningar stannar vid 40 procent av dagens nivåer. Det är anmärkningsvärt att tilltron till ytterligare utveckling och innovationer på området inte är större. Nivån är också betydligt lägre än förslagen i Fossilfrihet på väg, FFF (SOU 2013:84).

Undersökningen väcker också många frågor. Alla ser möjligheter och tycker att situationen kan påverkas. Ändå är det ett faktum att effektiviseringar i transportsystemet ofta inte blir av. Är transporter för billiga? Är kostnaden för låg i förhållande till varuvärdet? Tar kunden hellre en marginellt högre kostnad än kräver effektiviseringar? Det finns en rad förslag om åtgärder i FFF-utredningen som kan genomföras omgående. Här finns också ett stort ansvar för oss i branschen att arbeta med affärsmodellerna i dialog med transportköparna.

Långsiktiga spelregler krävs

Vi kan och vill göra transporter bättre. Nu behöver politiken ge oss långsiktiga spelregler för förnybara drivmedel och transporteffektivisering samt svängrum för innovationer i upphandlingar. Det bästa vore om näringslivet kunde visa på hur vi kan lösa godstrafikens klimatutmaningar. Både probleminsikten och kunskaperna finns ju. Men även politiker och myndigheter behöver skärpa kraven.

Den offentliga sektorn är och ska vara en föregångare i miljösammanhang. Vi ser gärna mycket tuffare krav i offentliga upphandlingar. Men rikta dem mot funktion i stället för att specificera teknik och ta in beteendepåverkande åtgärder i framdriften och transportplanering som viktiga delar i upphandlingen. Vi i transportsektorn både vill och kan leverera klimatsmart. Med utrymme för innovationer, funktionsinriktade upphandlingar och långsiktiga spelregler kan vi ta betydligt större kliv på vägen till fossilfrihet framöver.

Lars Mårtensson

Volvo Lastvagnar, ordförande Kneg, Klimatneutrala godstransporter på väg

Katarina Gårdfeldt

Göteborgs miljövetenskapliga centrum, Chalmers och Göteborgs Universitet

Monika Jadsén Holm

DB Schenker Sverige

Erik Ljungberg

Scania

Lars Nilsson

Trafikverket

Tove Olsson

Ragn-Sells

Camilla Slunge Dowling

OKQ8

Erika Svanström

Sveriges Åkeriföretag

Mest läst