Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

Högre kommunalskatt utan trängselskatt

84 öre, inte 38. Så mycket skulle kommunalskatten i Göteborg behöva höjas om de pengar som trängselskatten skall ge i stället hämtas i kommunens skattekista.

- Men då missar vi två mål av tre med trängselskatten, säger Johan Nyhus (S), kommunalråd och ordförande i trafiknämnden i Göteborg.

- Att minska trafiken i centrala stan och på de stora infartslederna och därmed minska luftföroreningar och buller är lika viktigt som att delfinansiera Västsvenska paketet.

Enligt Nyhus vore det dessutom orättvist om skattebetalarna i Göteborg tvingades stå för en stor del av kostnaderna för Västsvenska paketet.

- Det enda rimliga är att alla som utnyttjar vägarna i Göteborg står för kostnaderna, säger han. Det gäller alla bilister vare sig de bor i Göteborg, någon av kranskommunerna, i andra delar av landet eller utomlands. Det är bilisterna som vinner på bättre framkomlighet.

Höjd kommunalskatt

Arvid Malm, chefsekonomen på Skattebetalarnas förening, har på uppdrag av kvällstidningen GT beräknat hur mycket kommunalskatten i Göteborg skulle behöva höjas om den skulle ersätta trängselskatten.

Hans svar är 38 öre vilket skulle betyda 1 000 kronor om året i höjd skatt för en person som tjänar 25 000 kronor per månad.

Men Malm har räknat med att trängselskatten behöver ge 560 miljoner om året för att nå målet 14 miljarder kronor på 25 år och han har beräknat driftskostnaderna för systemet till 200 miljoner om året.

Men beräkningarna underkänns av experterna på Transportstyrelsen och Trafikverket och av politikerna i Göteborg.

- Vi gjorde beräkningar på detta för några år sedan och då hamnade höjningen av kommunalskatten nästan på det dubbla, säger Nyhus.

Trafikverket

Enligt beräkningar Trafikverket genomfört under måndagen skulle en förändring i stället innebära att kommunalskatten behövde höjas med 84 öre.

Det innebär ungefär 2 500 kronor mer per år i ökad kommunalskatt för en person med en årsinkomst på 300 000 kronor.

- Vi vill inte uttala oss om kommunalskatten i Göteborg eller landstingsskatten, säger Per Lindholm på Trafikverket i Göteborg. Vi kan bara konstatera att trängselskatten skall dra in en miljard kronor per år i snitt under 25 år och att driftkostnaden för systemet är 150-200 miljoner kronor per år.

- Det behövs 800-850 miljoner kronor netto per år.

Genomförda projekt

En betydande del av trängselskatten kommer att gå till räntor och amorteringar på de lån som tas upp för olika projekt. Det enda projekt som hittills finansierats genom lån är systemet för trängselskatt i Göteborg.

Busskörfält, förlängda plattformar, pendelparkeringar m.m. finansieras direkt av parterna i Västsvenska paketet. Det stora lånebehovet uppstår senare.

Dessa projekt som är klara har kostat närmare tre miljarder kronor.

Dessutom tas nya lån i Riksgälden för att bekosta de projekt som nu genomförs, dessa lån ger också upphov till kapitalkostnader.

Mest läst