Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter

Hög tid se över återvinningen

Det är dags att sluta att acceptera låg service för materialåtervinning. Och dags att principen om att förorenaren betalar börjar gälla fullt ut, skriver bland andra Pernilla Bonde, HSB, i en slutreplik.

Det råder enighet om att minska resursslöseriet och öka materialåtervinningen. För 17 år sedan infördes ansvar för producenterna att återvinna de förpackningar och tidningar de sätter på marknaden. Syftet var att minska förpackningsvolymerna och miljöbelastningen. I dag kan vi konstatera att det inte har fungerat fullt ut.

De senaste tolv åren har förpackningsmängderna ökat radikalt. Naturvårdsverket har tidigare redovisat att mängderna ökat med så mycket som 75 procent. Producenterna bestrider detta och hävdar att det bara är hälften så illa! Det är ett anmärkningsvärt ärligt erkännande att systemet inte fungerar särskilt bra.

Förpackningsmängderna skulle minska, men har alltså i stället ökat kraftigt. En nyligen publicerad EU-rapport visar att två länder de senaste tio åren faktiskt har minskat återvinningen. Sverige är ett av dessa två. Detta är inte acceptabelt. Det är dags att se över systemet.

Producentansvaret har blivit en chimär

Återvinningsstationerna som producenterna (genom FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen) driver, är för få, ger för dålig service, är ofta överfulla och skräpiga. Producentansvaret har blivit en chimär när allt mer av det som samlas in lämnas till fastighetsnära insamlingar som organiseras och bekostas av fastighetsägare och kommuner. Eller så hamnar det som borde återvinnas i stället bland hushållssoporna, med lägre miljö- och klimatnytta och högre sopavgifter som följd.

Det är dags att sluta att acceptera låg service för materialåtervinning. Och dags att principen om att förorenaren betalar börjar gälla fullt ut.

Medborgare, miljövänner, bostadsinnehavare, fastighetsägare, återvinnare och kommunpolitiker över hela landet ser problemen med nuvarande system. Det nuvarande systemet är föråldrat och cementerar de problem vi i dag har. Det är bara producenterna och Förpacknings- och tidningsinsamlingen som är nöjda. Det är inte svårt att förstå, eftersom de slipper undan kostnaderna för att skapa ett bra system som lever upp till producentansvarsprincipen.

Menar regeringen och miljöminister Andreas Carlgren allvar med Sveriges ambitioner om att kombinera ökad konsumtion och tillväxt med en hållbar klimatutveckling, så krävs en snar översyn av producentansvaret, bättre service och ökad återvinning.

Pernilla Bonde

förbundssekreterare HSB

Kurt Eliasson

vd Sabo

Barbro Engman

förbundsordförande Hyresgästföreningen

Sten-Åke Karlsson

vd Riksbyggen

Reinhold Lennebo

vd Fastighetsägarna Sverige

Weine Wiqvist

vd Avfall Sverige

Mest läst