Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Grova övergrepp inom LSS-vården

Tvångsmatning med nackgrepp, inlåsning på toaletter och drogpåverkad personal. Missförhållandena är många på de västsvenska boenden för funktionshindrade som anmälts hittills i år.

Under början av 90-talet kom en lag som skulle skydda de allra svagaste i samhället. Människor med funktionsnedsättningar skulle kunna leva ett lika bra liv som alla andra och 1994 infördes därför Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

GP har granskat samtliga 48 lex Sarah-anmälningar av missförhållanden som gjorts angående LSS-verksamhet inom Västra Götaland hittills i år. Det kan handla om personlig assistans, daglig verksamhet och boenden. När allvarliga missförhållanden upptäcks ska personalen själva rapportera dessa till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Av de anmälningar som gjorts hittills handlar över hälften om olika typer av boenden. En större del av missförhållandena är personalrelaterade. Exempel är ett boende i Åmål där personalen instruerats att mata de funktionsnedsatta genom att hålla dem i nacken och trycka in maten i munnen med sked. I Ale har personal uppträtt kränkande mot brukarna och i Kungälv har brukare låsts in på toaletter när de inte gjort som personalen sagt.

– Som inspektör blir man tyvärr ganska luttrad med åren. Men det bekräftar bilden som vi haft sedan tidigare, säger Lars-Erik Gotthard, inspektör på Inspektionen för vård och omsorg i Göteborg.

Han menar att dåliga rutiner och oerfaren personal är ett vanligt problem inom LSS-vården.

– Det här är en grupp som ofta kräver väldigt specifik kunskap. Samtidigt krävs det ofta inte mer än att ha läst ett omvårdnadsprogram i gymnasiet för att få jobba med dessa människor. Och kommunerna satsar inte några större summor på internutbildningar när det gäller funktionshinder, säger Lars-Erik Gotthard.

Bristen på kompetent personal har lyfts i flera rapporter, bland annat i IVOs egna tillsynsrapporter som tar upp problem man sett de gångna åren. Ett annat problem som lyfts så sent som i våras är olagliga tvångs- och begränsningsåtgärder gentemot funktionshindrade.

– Det handlar om att man sätter lås på kylskåp, låser in personer i rum eller att man använder sig av bälten och begränsar personers rörlighet. Man måste komma ihåg att även LSS-vård bygger på frivillighet och att tvång är olagligt, säger inspektören Kaisu Kull på IVO.

Hon instämmer med sin kollega Lars-Erik Gotthard om att det behövs kompetenshöjningar.

– När det gäller äldreomsorgen så har staten gjort flera stora kompetenssatsningar genom åren. Tittar man på vården för funktionshindrade är det betydligt sämre. Det hade verkligen behövts, säger Lars-Erik Gotthard.

Fakta: Så mycket anmäldes

Sedan årsskiftet har 48 Lex Sarah-anmälningar rapporterats gällande LSS-vård inom Västra Götalands län. Anmälningar kan gälla olika typer av boenden och handla om olika typer av brister.

27 anmälningar rör olika typer av boenden. Det kan handla om gruppboenden, korttidsboenden och servicebostäder.

Elva rör brister inom personlig assistans.

32 anmälningar har kopplingar till brister hos personal eller deras rutiner. Exempel är anställda som uppträtt felaktigt och personal som saknar kunskaper/rutiner för att hantera vissa brukares behov.

Sex anmälningar rör rena olyckor eller att brukare skadat varandra.

Mest läst