Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Den nya bron Arpeggio. Ritad av den danska arkitektbyrån Dissing plus Weitling, tillsammans med Elu, Ljusarkitektur och Leonhardt Andrä und Partner.

Grönt ljus för nya Hisingsbron

Den nya Hisingsbron kan byggas med en segelfrihöjd om endast tolv meter. Det beslöt Mark- och miljödomstolen i Vänersborg på måndagen.

- Det är jättebra, säger Stefan Eglinger, trafikdirektör i Göteborg och den som förde Göteborgs talan vid förhandlingarna i domstolen i juni.

Eglinger läser domen från Mark- och miljödomstolen när GP når honom vid 11:30-tiden.

- Det är trevlig läsning, säger han. Det verkar som om domstolen delar vår syn på hur bron skall byggas rakt igenom.

Domstolen ger också Göteborgs Stad verkställighetsbeslut vilket innebär att planering och projektering kan fortsätta även om domen överklagas.

Under prövotiden skall Göteborgs Stad, enligt domstolen, utreda påverkan på sjöfarten.

En uppföljning av påverkan på sjöfartsintresset skall ske genom "studie av broöppningarnas påverkan" på sjöfarten på Göta älv.

Broöppningar skall, om inget annat meddelas innan bron är klar, medge att minst 15 handelsfartyg kan passera Göta älv per dygn.

Minst en bropassage ska garanteras per timma, undantaget kl. 06-09 och 15-18 helgfria vardagar.

Göteborgs Stad skall varje år till Mark- och miljödomstolen redovisa omfattningen av trafiken på Göta älv, antal broöppningar och erfarenheterna av trafiken och trafikledningssystemet.

Inom fem år från att bron tagits i bruk skall Göteborgs Stad redovisa för domstolen hur bron påverkat sjöfarten.

- Det är väl troligt att domen överklagas men om vi får rätt även i högre instanser innebär det inte någon försening av processen. säger Eglinger.

Hisingsbron skall senast vid åtgången av år 2020 ersätta Göta älv-bron som har stora hållfasthetsproblem.

Hisingsbron byggs strax uppström Göta älv-bron i Stadstjänaregatans förlängning

Kostnaden beräknas till 3,7 miljarder kronor.

I det beloppet ingår kostnaden för nedsänkning av E45 mellan brofästet och Falutorget.

2,0 miljarder kronor är finansierat genom Västsvenska paketet, resten betalas av Göteborgs Stad.

Faller paketet som ett resultat av söndagens omröstning om trängselskatten tvingas troligen Göteborgs Stad bekosta hela projektet.

Den nuvarande Göta älvbron har en segelfri höjd på 19,5 meter.

Mest läst