Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Grön investeringsbank nödvändig för klimatet

Det är svårt för hushåll och fondförvaltare att göra miljönytta genom att bara undvika de miljöförstörande företagens aktier eller obligationer. Spararna behöver en grön investeringsbank för att göra skillnad visar vår nya rapport, skriver bland andra Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dag, tisdag, lämnar Naturskyddsföreningen över en ny rapport till riksdagen. I den analyseras miljöeffekter av olika investeringsstrategier. Det behövs nu politiska åtgärder som uppmuntrar till ett aktivt sparande. Det räcker inte att välja bort fossilberoende företag för att klara klimatomställningen. Banker och fondförvaltare borde i högre grad låna ut till och investera i företag med hållbara produkter.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

80 procent av världens kolreserver måste stanna kvar i marken för att vi ska uppnå de globala klimatmålen. Reserverna av ”obrännbart kol” ägs indirekt av både svenska pensionsfonder och småspararfonder vars värde kommer att minska när globala klimatavtal träder i kraft och fossilbubblan spricker, vilket i grunden är bra. Det finns därför dubbla skäl till att flytta kapitalet till hållbara investeringar – för miljöns skull och för de sparare som tar en stor ekonomisk risk genom att placera i fossila reserver.

Nedslående resultat

Docent Joakim Sandberg har på uppdrag av Naturskyddsföreningen författat rapporten som sammanfattar aktuell forskning om vilka investeringar som är bra för klimatomställningen och vilka strategier som är smartast för sparare som vill påverka de företag som de investerar i. Sparformerna grupperas efter olika strategier för påverkan: att välja bort miljöförstörande bolag, att välja till miljöprogressiva bolag, att utöva påtryckning på bolagen, att donera avkastning till välgörenhet eller att integrera miljöaspekter i den information som besluten vilar på.

Resultatet är nedslående för de vanligaste strategierna: att välja bort och att integrera. Det är svårt för hushåll eller fondförvaltare att effektivt göra miljönytta genom att bara undvika de miljöförstörande företagens aktier eller obligationer. Att integrera miljöaspekter i information om olika sparformer har troligtvis ännu svagare effekter, såväl ekonomiska som symboliska.

Det finns en viss möjlighet att påverka i rollen som aktieägare i företag med relativt stor negativ miljöpåverkan. Det är dock svårt att visa att detta verkligen leder till några konkreta resultat. Ska denna strategi bli trovärdig måste kapitalförvaltare satsa stort på aktivt påverkansarbete.

Forskningen är mer upplyftande när det gäller de mindre vanliga strategierna: att aktivt välja till och att donera avkastning. Genom att investera i eller låna ut pengar till mindre eller nyetablerade företag med stort kapitalbehov har finansiella aktörer stora möjligheter att verkligen ”göra skillnad”. Många aktiefonder investerar inte i dessa företag på grund av att den ekonomiska risken ökar.

Gröna obligationer

Med en grön investeringsbank i Sverige skulle staten kunna utveckla en ny institution som stöder en aktiv kapitalförvaltning för klimatet genom att söka upp och välja till företag som är klimatsmarta investeringsobjekt och aktivt styr kapital till energieffektiviseringar och förnybar energi. Båda är klimatsmarta investeringsobjekt, men är ännu inte tillräckligt lönsamma på marknaden för att konkurrera om tillgängligt kapital.

Investeringsbanken bör också ges i uppdrag att utforma gröna obligationer för hållbara satsningar som skapar nya jobb runt om i Sverige, samtidigt som trygga sparformer erbjuds till pensionsförvaltare och småsparare, exempelvis i infrastruktur. Det är sammantaget 4 000 miljarder i pensionssparande som skulle kunna användas som ett kraftfullt omställningsverktyg.

Poängen med upplägget är att staten garanterar en viss ränta på kapitalet om pengarna används till riktade miljöprojekt och garantin innebär att pensionsförvaltarna vågar investera i dessa obligationer utan att riskera pensionernas värde.

Granskningar av de största svenska fondförvaltarna visar att ingen av dem tillämpar en genomgripande klimatstrategi utan fortsätter att utesluta företag och integrera företag med stor negativ miljöpåverkan utan resurser till en strategiskt proaktiv dialog med företagen. Nu är det dags att regeringen agerar och påskyndar omställningen mot hållbart sparande. Med en grön investeringsbank skulle regeringen bana väg för en aktiv och framtidsinriktad kapitalförvaltning med sikte på både klimatet och jobben.

Svante Axelsson

generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Svenne Junker

doktor i företagsekonomi Handelshögskolan i Stockholm och sakkunnig, Naturskyddsföreningen

Joakim Sandberg

docent vid Göteborgs universitet och forskningsledare vid Mistra Center for Sustainable Markets vid Handelshögskolan i Stockholm

Mest läst