Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Godsnavet Göteborg hotas av prishöjningar

Anneli Hulthén (S), på vilket sätt säkerställde ni att den part ni valde att överlåta terminalverksamheten i Göteborgs hamn till inte skulle missbruka sin ställning? skriver Berit Blomqvist, vd i Sveriges Skeppsmäklareförening.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi har tidigare varit glada över det beslut kommunstyrelsen fattade och som innebar att privata aktörer skulle få ta över driften av containerverksamheten i Göteborg. Vi såg fram emot en effektivare hamn; med högre produktivitet, längre öppethållanden och en bättre infrastruktur. Vi såg fram emot ett samarbete med en professionell och internationell aktör som APMT. Flera av hamnens kunder hade tidigare bra erfarenhet av APMT i andra hamnar.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

I dag är vi inte lika nöjda. Den enda tydliga förändring vi sett under de här två åren är nämligen rejäla prishöjningar och ett förhandlingsklimat som stadigt försämrats.

Vi tror att en offensiv utveckling av Göteborgs hamn kräver en bra mix av feederrederier och rederier med oceangående trafik.

Men när hamnen nu så tydligt kräver mer betalt för att hantera sina containrar är vi oroliga över att man förlorar båda dessa kundkategorier.

Vänder Sverige ryggen

Feederrederierna anser sig bara få ökade kostnader som de inte får någon reell nytta av – större kranar är inget de behöver.

De oceangående rederierna kan självklart se nyttan med större kranar, men om det sker till allt för höga priser blir det hela ändå bara kontraproduktivt. Då vänder dessa internationella rederier sina slingor på kontinenten och därifrån kan godset antingen gå med feederfartyg till olika hamnar i Sverige eller med lastbil direkt till kund. Vad händer då med ambitionen om fler direktanlöp i Göteborg?

Vi vänder oss alltså emot att höjningarna kommer nu – de utlovade effektiviseringarna och investeringarna kommer sen. Vi vänder oss även mot att prisjusteringarna görs på ett sätt som bara den kan göra som är säker på att kunderna inte har något annat val än att betala.

För det är ju så att även om vissa kan hämta gods på östkusten i stället för att ta allt från Göteborg, och även om några oceangående containerrederier väljer att avsluta sina slingor på kontinenten i stället för att gå upp till Göteborg, så kommer de flesta ändå att tvingas vara kvar i Göteborg och svälja de högre priserna. Det betyder ännu högre logistikkostnader för svensk handel och svensk export. Detta i ett läge då svensk industri inte kan ta ut högre priser av sina kunder.

Frågor som kräver svar

Med anledning av detta, och efter att vi haft ett flertal möten med företrädare för både Göteborgs Hamn och APMT, ställer vi följande frågor till Anneli Hulthén (S) som företrädare för Göteborgs kommun:

  • * På vilket sätt säkerställde ni att den part ni valde att överlåta terminalverksamheten till under 25 år inte skulle missbruka sin ställning?

  • * Tycker du att prisökningar på runt tio procent är rimliga i förhållande till den konjunktursituation Sverige, Europa och världen befinner sig i – innan vi ens sett några större effektiviseringar eller investeringar?

  • * Blir du bekymrad när du hör att rederier överväger att lämna Göteborg? Eller när Maersk Line berättar att kostnaden för ett anlöp i Göteborgs Hamn är 30 procent högre än genomsnittet för övriga nordeuropeiska hamnar?

  • * Vad tänker du när feederrederierna som trafikerar de svenska containerhamnarna säger att ingen annan svensk hamn är så dyr som Göteborg? Om skalfördelarna gör de stora europeiska hamnarna mera effektiva, varför gäller inte detta i så fall inom Sverige? Löneläget lär vara högre i Stockholm än i Göteborg, ändå är det billigare att använda Stockholms betydligt mindre containerterminal, än Nordens största.

  • * Var inte själva tanken med att överlåta terminalverksamheten till en privat aktör att de skulle ha tillräckligt med kapital för att investera så att effektiviteten ökar genom bättre service till en kanske lägre kostnad? Var det inte så godsnavet Göteborg skulle växa?

  • * Om det var så enkelt att höja priserna, hade det då inte varit bättre om kommunen behållit terminalen så att ett kommande överskott kunde gå tillbaka till kommunkassan, i stället för som nu till en privat, global industrikoncern?

  • * Finns det ingen politisk oro över att Göteborg i och med detta är på väg att prisa ut sig självt?

Berit Blomqvist

vd i Sveriges Skeppsmäklareförening på uppdrag av de rederier och skeppsmäklerier som trafikerar APMTs terminal i Göteborg.