Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

Goda resultat och större budget

I Majorna-Linné satsar vi mer pengar på skolan än vad Göteborgs stads centrala modell anvisar. 2014 avsatte vi näst mest av alla stadsdelar i Göteborg på undervisning och personaltäthet. Detta trots vår stadsdels goda socioekonomiska förutsättningar, skriver Karl Johansskolans ledning.

Replik

Karl Johansskolan, 2/1

För elever med behov av särskilt stöd hade Karl Johansskolan 2015 stadsdelens högsta personaltäthet gällande specialpedagoger/speciallärare. Detta förhållande gäller fortsatt under 2016. Skolan hade dessutom den högsta personaltätheten generellt. Under hösten 2015 fanns därutöver ett antal nystartsjobbare på skolan. Dessa tjänster ingick inte i den ordinarie organisationen, så när dessa personer nu slutar kan det knappast beskrivas som en neddragning av elevassistenter.

Goda kunskapsresultat

Eleverna i Majorna-Linné klarar sig också mycket väl i skolan, med goda kunskapsresultat som följd. Sedan 2013 har andelen elever som på höstterminen nått alla målen visat på en positiv trend. Det gäller både i årskurs 6 och 9. Under 2015 hade Majorna-Linné till och med den högsta andelen elever i hela Göteborg som nådde alla målen i årskurs 6. För Karl Johansskolans årskurs 6 var siffran 92 procent, en ökning med 10 procent från höstterminen 2013.

Och det finns många fler fakta, som pekar i samma riktning. Skolorna i Majorna-Linné har resurser och elever som når goda skolresultat i samma utsträckning som i övriga Göteborg. Trots detta finns det i stadsdelen en upplevelse av att skolan fått minskade resurser under de senaste åren. Möjligtvis är det ett förtydligat krav på att hålla sig till de givna budgetramarna som gett upphov till denna tolkning.

I Majorna-Linné har skolverksamheten under många år överskridit sin budget. 2014 drog område skola över sin budget med hela 22 miljoner kronor, varav Karl Johansskolan stod för drygt fem miljoner. Detta är pengar som inte finns och som i en förlängning måste tas från stadsdelens andra verksamheter.

Extra tydligt för Karl Johansskolan

När vi nu arbetar för att komma till rätta med dessa tidigare underskott uppfattas det emellanåt som besparingar. Detta trots att alla skolor i stadsdelen fick samma eller högre budget 2015 jämfört med 2014. För en skola som Karl Johansskolan, som tidigare dragit över sin budget med flera miljoner kronor årligen, och som på flera sätt utmärkt sig i förhållande till stadsdelens övriga skolor, blir det naturligtvis extra tydligt att verksamhet och befintliga resurser måste gå hand i hand.

Vårt uppdrag är att ta ett helhetsansvar för stadsdelens skolverksamhet. Därför kommer vi att fortsätta genomföra olika åtgärder som gynnar en långsiktigt hållbar skolverksamhet i hela Majorna-Linné. Vi är väl medvetna om att detta tar kraft och kräver stor förändringsvilja av oss alla.

Nahid Rezaei

rektor Karl Johansskolan

Fredrik Wärn

områdeschef skola, Majorna-Linné

Cynthia Runefjärd

sektorschef utbildning, Majorna-Linné

Mest läst