Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Tror vi i Göteborg på att vi måste ställa om till ett förnybart energisystem och att vi måste ändra vår livsstil för att klara klimatet, kommer en fabrik som tillverkar klimatneutrala bränslen till en kostnad av sex kronor för motsvarande en liter bensin alltid att vara en lönsam affär, skriver debattören.

Gobigas – ett projekt att vara stolt över

Det finns all anledning att vara stolt över Gobigas-projektet. Men för att vi ska kunna dra ekonomisk nytta av det krävs att politiker, industri och akademi sluter upp bakom projektet och känner en stolthet för vad vi kan åstadkomma, skriver Henrik Thunman, Chalmers.

Måndagen den 15 december 2014 klockan 18:40 inträffade något historiskt i Göteborg: Göteborg Energis omfattande biogassatsning Gobigas började leverera ut gas på naturgasnätet. Gobigas, som i debatten har hängts ut som orsaken till turbulensen kring Göteborg Energi, borde i stället fått stor medial uppmärksamhet. Anläggningen är något som alla Göteborgare kan känna sig stolta över, inte minst stadens politiker.

Att anläggningen är byggd och nu har startats är en världsnyhet. Det är den första anläggningen där man demonstrerar att den teknik, som ligger till grund för de politiska målen kopplade till en storskalig övergång till förnybara fordonsbränslen beslutade både av EU och på nationell nivå, inte bara finns på pappret.

Ingen annan har lyckats

De senaste årtiondena har EU-länderna satsat åtskilliga miljarder på att få fram tekniken och demonstrera den i industriell skala, utan att lyckas. Nu har alltså Göteborg Energi med uppbackning av Göteborgs politiker haft framgång med detta. Här har politikerna visat att man på allvar tänker genomföra omställningen till ett förnybart energisystem och är villiga att leda utvecklingen.

För en utomstående är det mycket svårt att förstå hur stadens folkvalda inte vill ta åt sig äran och berätta för världen hur bra man är. I stället gör interna stridigheter att man låter händelsen helt gå förbi och i den allmänna debatten framställs projektet som en belastning. För Göteborgsregionens konkurrens- och attraktionskraft är detta mycket olyckligt, då värdet av satsningen ligger i hur Göteborg och regionen lyckas marknadsföra bedriften.

Biogasen som produceras från träpellets (första året) och därefter skogsrester, uppfyller alla nuvarande och framtida miljökriterier för biobränslen, vilket gör biogasen till en exklusiv produkt. Biogasen distribueras via det europeiska gasnätet, vilket gör hela Europa till en möjlig marknad. Rätt paketerad kan den säljas till ett högt pris.

Fabriken ett mästerverk

Fabriken som nu är byggd är ett ingenjörsmässigt mästerverk, har en beräknad livslängd på mellan 40 och 60 år. Den kommer efter intrimning och övergång från träpellets till skogsrester producera biogas till en rörlig kostnad av fyra kronor för motsvarande en liter bensin, vilken skulle sjunka till tre kronor om man väljer att bygga fas två av projektet. Det gör att den rörliga produktionskostnaden är konkurrenskraftig med fossila drivmedel och lägre än all annan föreslagen biobränsleproduktion.

Till den rörliga kostnaden måste man dock lägga till investeringskostnaden, vilken för den nystartade fabriken är 1,5 miljarder kronor och 3,5 miljarder kronor för den icke ännu beslutade fabriken i fas två. Investeringens storlek gör att det är ägarens syn på investeringar, det vill säga Göteborgs Stad, som bestämmer om satsningen är lönsam eller ej.

För kort avskrivning

Göteborg Energis styrelse har beslutat att skriva av fabriken på sju år, viket inte är rimligt för en infrastruktursatsning av detta slag. Rent konkret betyder den korta avskrivningstiden att den biogas som produceras måste säljas för minst 20 kronor plus moms för motsvarande en liter bensin. Skulle man i stället slå ut kostnaden över fabrikens livslängd sjunker denna till åtta kronor och skulle man välja att bygga fas två sjunker den ytterligare till sex kronor.

Tror vi i Göteborg på att vi måste ställa om till ett förnybart energisystem och att vi måste ändra vår livsstil för att klara klimatet, kommer en fabrik som tillverkar klimatneutrala bränslen till en kostnad av sex kronor för motsvarande en liter bensin alltid att vara en lönsam affär. Finns kunskapen och industrin i en region, som kan leverera denna typ av lösningar, kommer det skapa regional tillväxt. I dag finns detta i Göteborg, men för att vi ska kunna dra ekonomisk nytta av Gobigas-projektet krävs att politiker, industri och akademi sluter upp bakom projektet och känner en stolthet för vad vi kan åstadkomma.

Henrik Thunman

biträdande professor i förbrännings- och förgasningsteknik vid avdelningen för energiteknik, Chalmers tekniska högskola, ansvarig för den vetenskapliga utvärderingen av Gobigas-projektet.

Bild - 2
Henrik Thunman, biträdande professor i förbrännings- och förgasningsteknik vid avdelningen för energiteknik, Chalmers tekniska högskola, ansvarig för den vetenskapliga utvärderingen av Gobigas-projektet.
Mest läst