Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Gert Gelotte: En klart bättre sjukförsäkring

En reform som gett så många människor en ny jobbchans är en framgång, skriver Gert Gelotte.

Optimisten ser ett halvfullt glas där pessimisten ser ett halvtomt – brukar man säga. Och så kan man också betrakta och beskriva regeringens sjukförsäkringsreform.

När Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen redovisar resultatet av den arbetsprövning av långtidssjukskrivna som inleddes vid årsskiftet reagerar LO:s vice ordförande Ulla Lindqvist helt enligt sitt socialdemokratiska manus. I ett pressmeddelande anser hon att det är dags för regeringen att erkänna sitt misslyckande och göra om sjukförsäkringen i grunden.

– Ett första steg på vägen är att slopa de oflexibla tidsgränserna i rehabiliteringskedjan och ettårsgränsen för sjukpenningen, skriver hon.

Vad är det då som har hänt?

Vid årsskiftet fick 14 700 personer sin rätt till sjukpenning ifrågasatt. Med LO:s, Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets terminologi blev de "utförsäkrade" eller förda till "stupstocken". Hälften av dem hade då varit borta från arbetsmarknaden i mer än tre år och var fjärde i mer än fyra år. De vanligaste orsakerna var psykiska besvär (37 procent) och värk (28 procent). De flesta (64 procent) var mellan 40 och 59 år.

I stället för fortsatt sjukskrivning eller förtidspension hänvisades de till en tre månader lång individuell introduktion på Arbetsförmedlingen. Syftet var att undersöka arbetsförmågan för att om möjligt finna vägar tillbaka till arbetsmarknaden.

Häromdagen fick vi veta hur det har gått. Enligt Arbetsförmedlingens statistik har 5 000 personer i introduktionsprogrammet ansökt om att åter bli sjukskrivna medan 500 sökt sjukersättning (förtidspension). Det är en dryg tredjedel av dem som deltagit i introduktionsprogrammet. Av de övriga två tredjedelarna har 1 700 fått något slags arbete, oftast med stöd, Resten söker arbete eller är kvar i Arbetsförmedlingens åtgärdsprogram – med undantag för 600 personer som valt att inte ta emot någon hjälp.

Hur skall vi betrakta glaset? Är det till två tredjedelar fyllt eller är det till en tredjedel tomt? Jag tycker det är fyllt till två tredjedelar. Jag inser att många av de 5 500 personer som fullbordat ett varv på Arbetsförmedlingen gärna hade sluppit detta. Men en allmän försäkring utan kontrollstationer är orimlig och i grunden hänsynslös mot de försäkrade.

Målet med en sjukförsäkring är ju att de som drabbas av sjukdom eller skada skall komma tillbaka i arbete, inte att de skall förbli försörjda av försäkringen.

Men LO och de rödgröna partierna vill alltså ta bort omprövningen och återinföra rätten till obegränsad sjukskrivning.

Att få vara sjukskriven hur länge som helst låter som en förmån, men är i verkligheten en slipprig utförsbacke mot förtidspension. Det var så försäkringen fungerade före alliansregeringens sjukförsäkringsreform. Då begränsade de rödgröna partierna kostnaderna i försäkringen genom näst intill automatisk förtidspensionering efter ett år som sjukskriven. 80 procent i sjukpenning blev därmed 64 procent i pension. Det systemet gjorde skäl för tillmälet utförsäkring.

Jag tycker reformen är en framgång. Det är glädjande att nästan 10 000 före detta långtidssjukskrivna fått jobb eller hjälp som kan leda till jobb i stället för att bli förtidspensionerade och bortglömda.

Mest läst