Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

Ge unga bättre stöd för beslut

För många elever är gymnasievalet ångestfyllt. Både samhället och de enskilda eleverna skulle tjäna på att skolorna bygger ut och förstärker kvaliteten inom studie- och yrkesvägledningen, skriver Anna Ekström, Skolverket, och Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingen.

Snart är det dags för över 100 000 ungdomar att välja gymnasieutbildning. Många ungdomar är oroliga inför det svåra beslutet som kan få stor inverkan på det framtida yrkeslivet. I Skolverkets undersökningar berättar många elever att de upplever gymnasievalet som ångestfyllt. En orsak är att de saknar tillräckligt beslutsunderlag.

Trots att vi på Arbetsförmedlingen och Skolverket under flera år lyft fram vikten av studie- och yrkesvägledning ansvarar i dag varje studie- och yrkesvägledare för i genomsnitt 501 elever i årskurs 7 – 9 och för 487 elever i gymnasieskolan. Vi tycker att skolornas huvudmän bör fråga sig om detta är tillräckligt för att ge eleverna tillräckligt stöd i de svåra valen.

Vet för lite

Det är självklart viktigt att ungdomar följer sitt hjärta och utbildar sig till det de är intresserade av. Människor som trivs med sitt arbete och yrkesval känner ett större engagemang, mår och presterar bättre. Men alltför många ungdomar som kommer till Arbetsförmedlingen saknar tillräcklig kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar.

De vet för lite om vad olika yrken innebär och vad som krävs för att kunna jobba inom olika branscher. De saknar också kunskap om vilken kompetens som arbetsgivare efterfrågar och vilka branscher som behöver anställa framöver.

Därför genomför vi en större utbildningsinsats som riktar sig till skolans personal och som syftar till att stärka lärarnas och studie- och yrkesvägledarnas kunskap om arbetslivet. Här får lärare också tillgång till professionell handledning när de skapar undervisningsmaterial om arbetslivsfrågor utifrån de olika ämnenas centrala innehåll. Vi har också tagit fram omfattande material, utformat för både lärare, elever och föräldrar.

Bygg ut studievägledningen

Men för att verkligen förbättra stödet till eleverna i de svåra valen är vår samlade bedömning att både samhället och de enskilda eleverna skulle tjäna på att skolorna bygger ut och förstärker kvaliteten inom studie- och yrkesvägledningen. I stället för oro inför gymnasievalet kan många fler ungdomar erbjudas möjligheten att se alla de vägar som finns att bli fria och självständiga vuxna.

Anna Ekström

generaldirektör Skolverket

Mikael Sjöberg

generaldirektör Arbetsförmedlingen

Bild - 2
Anna Ekström, generaldirektör SkolverketMikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsförmedlingen
Bild - 3
Mest läst