Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Ge oss ett besked om folkomröstningen

Eftersom regeringen ställt till det rejält om Bromma flygplats och Förbifart Stockholm skyms sikten kring folkomröstningen om trängselskatterna i Göteborg. Men passiviteten efter folkomröstningen i Göteborg kostar lika stora summor som oklarheterna kring de båda Stockholmsobjekten. Nu måste Anneli Hulthén (S) ge besked om hur hon ska hantera folkomröstningsresultatet, skriver Kristina Jonäng (C) och fem västsvenska riksdagsledamöter.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Folkomröstningsresultatet är kulmen på en dryg 30-årig infrastrukturplåga. Redan i början av 80- talet hopade sig köerna i exempelvis Tingstadstunneln. Många kommunpolitiker i och runt Göteborg var eniga om att något måste göras för att minska köer och åtgärda brist på framkomlighet. Men så länge politikerna i Bohuslän bara brydde sig om E6 och Bohusbanan, Älvsborgspolitikerna bara brydde sig om 45:an och Riksväg 40 samt att Skaraborgarna bara brydde sig om Västra stambanan och E20 så hände ingenting inom infrastruktur i Västsverige. Framför allt glömdes kapacitetsproblemen i centrala Göteborg bort.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Oavsett vilken del av Västsverige vi pendlade ifrån så satt vi hjälplöst i köer in mot Göteborg i rusningstrafik. Och vi saknade gehör kring infrastrukturfrågor från riksdag och regering.

När Västra Götalandsregionen bildades och särskilt när regeringen Reinfeldt/Torstensson fick ansvar för infrastruktur skedde en förändring. Vi erhöll medel till såväl 45:an, E6:an och riksväg 40 och dessutom byggdes dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Trollhättan. För några veckor sedan kom viktiga besked om E20.

Historiskt besked

De mest historiska beskeden presenterades på våren 2010. Alliansregeringen fattade beslut om 34 miljarder kronor i satsningar på järnväg-, väg- och kollektivtrafiksatsningar, pendelparkeringar, cykelvägar och busskörfält, inklusive Västlänken. Dessa besked var knappast ett paket utan förankring som ofta görs gällande, utan ett paket som regeringen fattade beslut om efter årtionden av uppvaktningar och ansträngningar från företagare, politiker och andra opinionsbildare runtom i Västsverige.

Det är oerhört nonchalant av vissa göteborgare att gång på gång påstå att Västlänken skulle vara outredd eller att trängselskatterna skulle ha införts utan politisk förankring. Alla berörda kommuner har fattat beslut om Västsvenska paketet och alla avtalsparter har haft sina demokratiska processer.

Ganska lång tid efter beslutet startade GT en insamlingskampanj om att en folkomröstning bör genomföras. Insamlingskampanjen var i sig vilseledande eftersom den krävde folkomröstning om en fråga som formellt inte avgörs på kommunal nivå. Att Göteborgs stad fattade beslut om att genomföra folkomröstningen är ännu mer obegripligt. Centerpartiets samtliga sex partidistrikt i Västsverige vädjade om att undvika en folkomröstning där alternativen var oklara. Men Göteborgs stad lurade närmast in sina invånare i en tveksam folkomröstning, som kommunledningen helt naturligt har svårt att hantera i dag.

Riskerar att gå i stå

Snart ska Västra Götalandsregionen och Halland börja förbereda nästa planperiod för infrastruktur, det vill säga bortom år 2025. Det handlar bland annat om att binda ihop Oslo och Köpenhamn via i första hand dubbelspår på sträckan Öxnered – Halden.

Men dessa förberedelser riskerar att gå i stå. Trafikverket och kommunerna förväntas starta en process ihop med Västra Götalandsregionen och Region Halland om att fördela nya medel till vägar, järnvägar, cykelstråk och hamnar. Många representanter i dessa planeringsorgan skakar på huvudet så fort Göteborg nämns. Det är naturligt att exempelvis Trafikverkets huvudkontor i Borlänge avvaktar med att tillmötesgå önskemål så länge Göteborgs stad tvekar om hur det ska bli med redan beslutade projekt. Övriga Sverige hoppas kanske rentav att Göteborg ska dra frågan om trängselskatter i långbänk ännu en tid så att miljarderna till ökad framkomlighet i Västsverige i stället delas ut till andra delar av landet.

Kostar miljoner varje dag

Just nu bråkar regeringen om Förbifart Stockholm och Bromma flygplats. Dessa båda projekt anses vara av nationell karaktär och fördröjningar om besluten kostar miljonbelopp för skattebetalarna varje dag. Förseningar kring Västsvenska paketet kostar också miljonbelopp varje dag och berör dessutom industrins nationella behov av godstransporter i högre grad än vad som är fallet i Stockholmsobjekten.

Nu måste Anneli Hulthén (S) ge besked om hur hon tänker hantera folkomröstningsresultatet. Det är ett angeläget besked för alla invånare i Västsverige och även för resten av Sveriges befolkning.

Kristina Jonäng (C)

regionråd, Uddevalla

Rickard Nordin (C)

riksdagsledamot, Göteborg

Annika Qarlsson (C)

riksdagsledamot, Sollebrunn

Fredrik Christensson (C)

riksdagsledamot, Lysekil

Ulrika Carlsson (C)

riksdagsledamot, Skövde

Ola Johansson (C)

riksdagsledamot, Halland

Mest läst