Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

Ge fler funktionsnedsatta arbete och utbildning

Det råder en förlegad syn på personer med intellektuella funktionsnedsättningar i samhället. Det krävs kraftfulla åtgärder att få fler funktionsnedsatta personer i arbete och utbildning, skriver Mariella Niemi och Jörgen Lundälv.

Det finns få möjligheter för elever som har gått i särskola att gå vidare till annan utbildning eller arbete. Studier inom gymnasiesärskolan ger ingen behörighet till högre studier eftersom särskolan är en egen skolform. Ett arbete förutsätter oftast någon form av kunskaper och färdigheter. Det gäller för alla och inte minst för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Därför skapades det positiva förväntningar då utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande den 20 januari 2011 aviserade:

”För att underlätta för denna grupp öppnar regeringen för elever från gymnasiesärskolan att delta i regeringens satsningar på lärlingar, gymnasiala vuxenutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar.”

Glädjande nog poängterar utbildningsdepartementet dessutom att det är en viktig liberal reform för att göra upp med en förlegad syn på människor med utvecklingsstörning.

Få antagna med särskolebakgrund

Under hösten 2012 har fem utbildningsanordnare startat yrkeshögskoleutbildningar med möjlighet till utökat stöd; Yrkeshögskolan i Hälsingland (Bollnäs), Folkuniversitetet/kursverksamheten vid Göteborgs universitet i Mölndal, Härryda kommun / Yrkeshögskolan i Mölnlycke, Helsingborgs kommun / Yrkeshögskolan i Helsingborg samt Lernia utbildning AB i Stockholm.

Sammantaget har dessa utbildningsanordnare antagit personer med olika funktionsnedsättningar motsvarande 16 procent av studenterna, men enbart Yrkeshögskolan i Hälsingland (Bollnäs) har lyckats att anta studenter till utbildningen som har särskolebakgrund, vilket gör den till en inkluderande utbildning. Myndigheten för yrkeshögskolan har senare kritiserat denna utbildningsanordnare för hur behörighetsförklaringen har använts. Några av dessa utbildningar har dessutom inga studenter med funktionsnedsättningar alls.

Andra länder springer förbi

Sverige och Skandinavien har tidigare varit föregångare när det gäller modeller för normalisering och inkludering för personer med olika funktionsnedsättningar, men i dag står vi och ser på när andra länder springer förbi. Internationellt finns eftergymnasiala utbildningar på olika nivåer. 1987 startade den första inkluderande eftergymnasiala utbildningen i Canada och i USA finns numera 250 lärosäten som tillhandhåller högre utbildning för målgruppen. Expanderingen fortsätter i Australien, på Irland och Island, men var finns Sverige i detta?

Musikhögskolan i Malmö gjorde ett försök under 2010 och 2011 att anordna två fristående kurser på högskolenivå och Högskolan i Gävle har anordnat kurser sedan 2011 i ett tidsbegränsat projekt för målgruppen. Utbildningar på högskole-/universitetsnivå är naturligtvis ett mål att nå, men det stora problemet i dag är att utbildningsdepartementet inte lever upp till att underlätta yrkeshögskoleutbildningar för personer som har gått i gymnasiesärskola.

Hänger fortfarande i luften

Uttalandet från utbildningsdepartementet om att göra upp med den förlegade synen på människor med intellektuella funktionsnedsättningar hänger alltså fortfarande i luften. Vi menar att Sverige måste börja arbeta mer aktivt med funktionshinderfrågorna och göra fler personer med funktionsnedsättningar delaktiga i arbete och utbildning.

Det är hög tid att Sverige börjar arbeta med en Världsrapport (World Report on Disability) om funktionshinder som Världshälsoorganisationen WHO och Världsbanken kom ut med för snart två år sedan.

Mariella Niemi

universitetslektor i socialt arbete, Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst

Jörgen Lundälv

docent i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Bild - 2
Mariella Niemiuniversitetslektor i socialt arbete, Institutionen för individ och samhälle, Högskolan VästJörgen Lundälvdocent i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
Bild - 3
Mest läst