Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

47552
Lennart Hallbäck vill bygga garage på sin tomt. Han måste betala en avgift för detaljplaneändring, trots att ingen av hans grannar behövt göra det.

Garagedröm blir kostsam

Lennart Hallbäck vill bygga ett garage vid sitt hus i Gräppås. Det är ok för byggnadsnämnden. Men det krävs en enkel planändring, som kostar 34 900 kronor. Lennart Hallbäck är den förste i området som krävs på en sådan avgift.
Området i Gräppås, med ett femtiotal fastig- heter, har en detaljplan från 1969. Under 1980-talet reviderades planen något och området byggdes ut med ett stort antal villor.

De flesta fastigheterna hade inte garage från början, men under årens lopp har runt 40 husägare byggt garage/carport, trots att större delen av tomterna ligger på så kallad prickad mark. Ett stort antal fastigheter har också byggt ut vindsboende mot gällande detaljplan.

- Eftersom jag är en av få som inte har garage startade jag för något år sedan processen för att få bygglov, berättar Lennart Hallbäck.


Låg på prickad mark

Han fick snabbt svar från byggnadsnämnden. Visst skulle han få bygga ett garage, men då skulle det kosta honom 34 900 kronor i avgift om han valde att uppföra garaget på det valda stället, alldeles intill gatan. Placeringen låg nämligen på prickad mark och det krävde en enkel detaljplaneändring. Han fick dock gärna utnyttja befintlig byggrätt, alldeles intill villan.

- Det är helt klart att ingen varit här från plan och bygg och tittat på tomten, säger Lennart Hallbäck och visar runt.

Tomten ligger på en kulle och den befintliga byggrätten är ett minimalt stycke mark 50 meter från gatan uppe på höjden vid sidan av villan.

Ett garage där skulle kräva att Lennart Hallbäck spränger ner kullen för att uppföra en väg, som skulle smita förbi hörnet av grannens bostadshus.

Dessutom skulle han vara tvungen att fylla ut ett område som stupar flera meter rakt ner för att få plats med garaget.

- Om jag placerar garaget vid gatan skulle infarten kosta mig runt 800-1 000 kronor kvadratmetern för några få meter väg. Garaget skulle passa väl in i omgivningen. Bygger jag uppe på kullen måste jag spränga bort en del av berget till stora kostnader, dessutom skulle det förändra området negativt både för mig och för grannar.


"Häpnadsväckande svar"

16 av de närmaste grannarna har godkänt placeringen av garaget vid gatan och han var beredd att betala avgiften för en enkel planförändring. Ända tills han i kontakter med sina grannar blev varse att ingen i området dittills behövt ändra detaljplanen och tvingats betala avgift när de byggt garage/carport, helt eller delvis på prickad mark.

- När jag påtalade detta för tjänstemännen på plan och bygg då fick jag det häpnadsväckande svaret, att även om det begåtts fel förut så är det inget skäl för att begå samma fel igen. Varför ska jag betala när ingen annan behövt göra det?, undrar Lennart Hallbäck och ifrågasätter även avgiftens storlek för ett förhållandevis enkelt administrativt beslut.

- De jävlas med mig, rent ut sagt! Hur stämmer det överens med byggnadsnämndens nya policy att vara kommuninvånarna behjälplig i byggärenden?

Börje Nilsson, verksamhetschef på plan- och byggavdelningen, anser att kommunen handlat helt rätt i ärendet.

- Om en byggnad placeras på prickad mark - och det inte gagnar allmänheten - får den enskilde bekosta planändringen. I det här fallet kan fastighetsägaren även utnyttja sin befintliga byggrätt, säger han.


Väntar sig avslag

När Lennart Hallbäcks garagebygge åter-igen tas upp av byggnadsnämnden i februari förväntar han sig ett avslag. Då kan han överklaga beslutet till länsstyrelsen.

- Länsstyrelsen kommer att ge mig rätt, det är jag helt övertygad om. Åtminstone kommer någon då hit och gör syn på platsen, säger Lennart Hallbäck.
fakta: Prickad mark

Prickad mark är mark som inte får bebyggas enlig gällande detaljplan. För att få bygga på prickad mark krävs en detaljplaneändring.
Detaljplanen från 1969 för bostadsområdet i Gräppås har mycket prickad mark på varje tomt. Området var från början tänkt som sommarstugeområde. Sedan 1989 har ett stort antal åretruntbostäder uppförts.
Mest läst