Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Göteborgs stad mörkar kostnader

Både de rödgröna och Alliansen rundar kommunfullmäktige gällande finansieringsbeslut av Västsvenska paketet. Det strider mot kommunallagen, skriver Vägvalet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sent på hösten 2009 beslutade Göteborgs kommunfullmäktige om avtalet för det Västsvenska paketet. Avtalet omfattade 30 miljarder kr och var därmed ett av de större i stadens historia.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

I början av 2011 presenterades ett första delavtal, Blockavtal 1, som avsåg perioden 2011-2013. Avtalet var på tre miljarder kr och finansieringen var helt kommunal. Även detta beslutades i kommunfullmäktige. Vägvalet reserverade sig mot beslutet. Den 4 december 2013 fattade kommunstyrelsen beslut om delprojekt för åren 2014–2017 i Blockavtal 2. Beloppet för avtalet var denna gång 9 miljarder kr. I blockavtal 2 har dessutom flera projekt tillkommit som inte har finansiering i paketet.

Detta avtal ska inte redovisas för kommunfullmäktige i Göteborg enligt kommunstyrelsen. Det framkommer i tjänsteutlåtandet (diarienr 1045/13) då kommunstyrelsen anser sig ha delegationsrätt efter att blockavtal 1 beslutats:

Därav behöver beslut om Blockavtal 2 enbart hanteras av kommunstyrelsen.

Strider mot lagen

Kommunstyrelsens agerande är, enligt vår uppfattning, helt i strid med kommunallagen som säger att kommunfullmäktige beslutar i ärenden som är av större vikt för kommunen, framför allt i budget, skatt och ekonomiska frågor. Men kommunstyrelsen anser sig, genom det första delavtalet på tre miljarder kr, ha fått fullt mandat att teckna framtida följdavtal om 34 miljarder kr. Det innebär belopp som är mer än 10 gånger högre under en tidsperiod som omfattar nästan 20 år.

Varför väljer både de rödgröna och Alliansen att manövrera ut kommunfullmäktige? Vi har precis haft en granskningskommission som undersökt hur besluten fattats i vår stad. Trots det väljer kommunstyrelsen att ta ett beslut mot bättre vetande. För oss är det glasklart att någon delegation till kommunstyrelsen inte finns för de olika blockavtalen.

Theo Papaioannou (VV)

partiledare, Vägvalet

Tom Heyman (VV)

vice partiledare, Vägvalet