Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Genom mer samarbete på europeisk nivå kan Göteborg bli en trygg stad att bo i med en konkurrenskraftig ekonomi, skriver debattörerna.

Göteborgs framtid hänger på ett starkt EU

Det är till Göteborgs bästa att EU fortsätter riva handelshinder och bygger färdigt den inre marknaden. Och bekämpar den organiserade brottsligheten, skriver bland andra Erik Scheller (FP).

Ensam är inte stark, ensam är bara ensam. För Göteborg är den devisen sannare än för de flesta svenska städer. Göteborg har genom historien alltid varit Sveriges port mot omvärlden. Stadens välstånd är byggt på handel och framgången har vuxit i takt med Sverige öppnat sig mot omvärlden. Nya varor, influenser, idéer och människor som färdats till och från Sverige genom Göteborg har format vår identitet och gett staden en plats på den globala scenen. Även i framtiden behövs ett starkt samarbete inom EU för att behålla och utveckla stadens välstånd.

EU behövs för att säkra Göteborgs ekonomi. I dag är 300 000 jobb i Västra Götalandsregionen kopplade till vår export till EU:s inre marknad. EU:s många frihandelsavtal gör att vi nu enkelt från Göteborgs hamn kan skeppa laster runt om i världen. Endast under 2013 bidrog EU med 120 miljoner till skilda projekt i Göteborgs stad. Det är till Göteborgs bästa att EU fortsätter riva handelshinder och bygger färdigt den inre marknaden. Det är av yttersta vikt för stadens ekonomi att det blir lättare för företagen i Göteborg att hitta arbetskraft.

Kan ge 3 000 nya jobb

Vi ska inte, såsom Socialdemokraterna vill, försvåra arbetskraftsinvandring genom att ge fackliga parter vetorätt. För att öka handelsutbytet behöver fler viktiga frihandelsavtal ingås. Enbart ett nytt frihandelsavtal mellan EU och USA skulle kunna resultera i uppemot 3 000 fler jobb i Göteborg.

EU behövs för att framgångsrikt kunna bekämpa den organiserade brottsligheten. Skottlossningar har förpestat Göteborgs gator de senaste åren. Under 2013 skedde minst en skottlossning i veckan på Göteborgs gator. Stadens kriminella ligor känner inte till några nationella gränser utan för in vapen i landet och stulna medel ut ur landet. Det räcker därför inte att polisen enbart agerar på det nationella planet. Göteborg behöver mer samarbete inom EU för att få bort vapen från våra gator och för att minska de kriminella nätverkens lönsamhet. För att få bukt på våldspiralen behövs ett ”europeiskt FBI” och att Europol utvecklas till en europeisk polismyndighet som har det yttersta ansvaret för brottsutredningar där flera länder är inblandade.

EU behövs för att motverka fattigdom i Europa. Mer EU-samarbete är svaret på hur vi bäst hjälper de medmänniskor från Rumänien som tigger på Göteborgs gator. Lösningen är inte att förbjuda tiggeri eller begränsa den fria rörligheten. På hemmaplan i Göteborg ska vi möta människor med humanitet medan vi på EU-nivå ska sätta en stark press på de länder som diskriminerar.

Alla ska vara välkomna

Folkpartiet har föreslagit en ny rättighetsmekanism där EU kan vitesförelägga länder, såsom Rumänien, som inte respekterar de grundläggande rättigheter som unionen skapats för att förverkliga. Alla EU-medborgare ska vara välkomna till Sverige och Göteborg – men de ska komma av fri vilja, inte för att deras hemland tvingar bort dem.

På de viktigaste områdena för Göteborgs framtid är svaret att ett starkt EU behövs. Genom mer samarbete på europeisk nivå kan Göteborg bli en trygg stad att bo i med en konkurrenskraftig ekonomi. Därför kommer Folkpartiet att fortsätta stå upp för det europeiska samarbetet – även nu när de andra riksdagspartierna valt den EU-skeptiska vägen.

¨

Robert Hannah (FP)

kandidat till Europaparlamentet och riksdagen för Göteborg

Erik Scheller (FP)

kandidat till Europaparlamentet

Helene Odenjung (FP)

kommunalråd i Göteborg och förste vice ordförande

Mest läst