Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
I dag invigs Gobigas, Göteborg Energis nya demonstrationsanläggning för produktion av biogas.

Göteborg visar vägen med Gobigas

Någon måste våga satsa på att utveckla och demonstrera nya tekniska lösningar, vid sidan om det som görs för att minska själva transporterna. Det gör vi med Gobigas, Göteborg Energis nya demonstrationsanläggning för produktion av biogas, skriver bland andra Kia Andreasson (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dag invigs Gobigas, Göteborg Energis nya demonstrationsanläggning för produktion av biogas. Gobigas innebär ett tekniskt genombrott för biogasen. Genom storskalig biogasproduktion med ny teknik tar Göteborg täten i utvecklingen mot en grön hållbar transportsektor. Detta hade inte varit möjligt utan ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete mellan stad, region, stat och akademi.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

 

I Gobigasanläggningen, Sveriges första i sitt slag, produceras biogas men inte genom traditionell rötning, utan genom förgasning av restprodukter från skogsbruket vid hög temperatur. Den i särklass största potentialen för bioenergi vi har i landet kommer alltså att kunna omvandlas till förnybart drivmedel – biogas. Oljan kan ersättas med restprodukter från det gröna guldet – skogen.

Någon måste våga

För att lyckas med detta krävs mod, kunskap och långsiktiga spelregler på marknaden. Utmaningen att ställa om till en hållbar transportsektor är stor men inte omöjlig. Det handlar om att bryta ett sekellångt beroende av olja för att klara vårt behov av att transportera oss. Någon måste våga satsa på att utveckla och demonstrera nya tekniska lösningar, vid sidan om det som görs för att minska själva transporterna. Göteborg Energi påbörjade arbetet med Gobigas redan 2005, en långsiktig satsning på framtidens bioenergi som nu blir verklighet.

    

Det dyraste steget mot nya lösningar handlar om att omsätta forskningsresultat till en kommersiellt bärkraftig produktion. Det är detta satsningen på storskalig produktion av biogas handlar om, att våga ta det sista steget i utvecklingsprocessen. Tillsammans har vi på olika sätt bidragit under resans gång.

Staten har, genom Energimyndigheten, bidragit med 222 miljoner kronor i demonstrationsstöd. Det är det största stöd som betalats ut till ett enskilt projekt av myndigheten. Stödet är en del av den så kallade klimatmiljarden, där de mest lovande projekten inom nydanande teknik för förnybara drivmedel med stor potential fick konkurrera med varandra. Nu ser vi ett av resultaten.

 

Samarbete med Chalmers och Valmet

Kunskap om förgasningstekniken som används i Gobigas har tagits fram i nära samarbete mellan Göteborg Energi, Chalmers och energiteknikföretaget Valmet. Valmet har levererat energiteknik sedan 1841 då grunden till Götaverken lades. Med hjälp Valmets kunnande och den forskning i världsklass som bedrivs på Chalmers har anläggningen nu blivit verklighet. Forskarteamet som arbetar med förgasning har i dag växt till cirka 50 personer. Den förgasningsanläggning för forskningsändamål som byggts upp på Chalmers har haft, och kommer fortsatt att ha, en stor betydelse för utvecklingen av tekniken. Chalmers och Valmet kommer också att spela en central roll i utvärderingen av Gobigas.

 

Västra Götalandsregionens program för biogasutvecklingen – Biogas Väst – har högt ställda mål för produktionen och användningen av biogas i regionen. En fortsatt utveckling och förfining av olika tekniker för framställning av biogas är en av förutsättningarna för att lyckas göra transportsektorn fossilfri. Regionen har dessutom målsättningen att andelen förnybart drivmedel i de egna fordonen ska uppnå 60 procent 2016. Biogas är prioriterat. För kollektivtrafiken, som är en viktig användare av biogas, är målet att minst 95 procent ska utföras med förnybar energi år 2025. Gasen från Gobigas kommer att göra försörjningen av Västrafiks gasbussar tryggare. Gasbussar som blev 50 procent fler under 2013.

 

Motor i utvecklingen

Tillsammans gör vi Göteborg till en motor i utvecklingen av en hållbar industrigren som kan bidra till att göra verklighet av visionen om en sant fossiloberoende transportsektor. Gobigas är ett gott exempel som bidrar till att Västsverige i dag ligger i framkant internationellt sett. Och det sker genom att gynna klimatet, jobben och Sveriges möjligheter att exportera kunskap och teknik.

 

Det som behövs nu är styrmedel som är både långsiktiga och tillräckligt kraftfulla. Om de nya teknikerna ska kunna utvecklas och bli konkurrenskraftiga måste det finnas rimliga ekonomiska förutsättningar under tillräckligt lång tid. Nu finns en öppning. Den statliga utredningen om en fossiloberoende transportsektor presenterar i sitt betänkande ett förslag till styrmedel som skulle kunna få igång produktionen av biogas och andra hållbara förnybara bränslen på allvar. Men det är bråttom om Sverige ska kunna behålla den tätposition vi fortfarande har inom biogasteknik.

 

Kia Andreasson (MP)

kommunalråd Göteborgs Stad, ordförande Göteborg Energis styrelse

Sören Kviberg (V)

ordförande miljönämnden, Västra Götalandsregionen

Erik Brandsma

generaldirektör Energimyndigheten

Karin Markides

rektor Chalmers tekniska högskola

Owe Asp

vd Valmet

Lotta Brändström

vd Göteborg Energi

Mest läst