Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Göteborg kan mycket bättre

I helgen har Moderaterna partistämma. Där kommer vi bland annat att diskutera storstädernas utmaningar och visa på ett antal områden där det finns stora möjligheter att utveckla vår politik med nya svar och lösningar, skriver Lars Hjälmered och Hampus Magnusson (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Just nu pågår Nya moderaternas partistämma. I helgen diskuterar vi och ta ställning till ett nytt idéprogram och utveckling av vår utrikes- och kommunpolitik. Det är ett avstamp för fortsatt förnyelse och lägger grunden för att kunna vinna valen 2014 och 2018.

I samband med stämman lämnas också en rapport om storstäderna till partiledningen. Vi har kartlagt storstädernas utmaningar och visar på ett antal områden där det finns stora möjligheter att utveckla moderaternas politik med nya svar och lösningar för Sveriges större städer.

Vi konstaterar att Göteborg har en rejäl hemläxa att göra. Det finns fem större områden där vi måste blir bättre.

Dags att växa upp

Det första är relationen med Stockholm. För en tid sedan skrev tidningen The New York Times att städerna Göteborg och Stockholm är som ett skolexempel på en syskonstudie. Det äldre Stockholm uppfattades som smart, vågad och aningen självgod. Yngre Göteborg däremot framstod som olydig, tuff, kreativ och ganska självkritisk.  

Att Göteborg refereras till som Stockolms lillebror är inte helt främmande. Och visst har relationen mellan Sveriges två största städer inte varit helt okomplicerad alla gånger. Kanske är det så att vi göteborgare hyser en misstänksamhet mot nollåttorna som har gjort det enklare för oss att flytta till Stockholm än tvärtom.   Men nu är det dags att växa upp och börja se vad vi kan lära av varandra istället för vad som skiljer oss åt. Göteborg växer och vi måste fråga oss hur vi vill att morgondagens stad ska se ut. Vad kan vi göra för att Göteborg ska bli så bra som möjligt? Här finns det mycket att vinna på en situation där Göteborg och Stockholm lär av varandras styrkor och misstag.

För det andra måste transporterna och resandet i storstäderna bli mer miljöanpassade och effektivare om vi ska kunna uppnå våra klimatmål om en 40-procentig minskning av klimatutsläppen till år 2020 och en fossilfri fordonsflotta till år 2030. Hållbara städer och klimatmålen kommer att kräva förändrade vanor hos oss alla. Hur kan vi tillsammans minska utsläppen i storstäderna?

Göteborgare kan genom en väl utbyggd kollektivtrafik göra ett avgörande miljöval som den som bor på landsbygden eller i mindre samhällen ofta inte kan. Samtidigt måste det bli ännu lättare att välja bort bilen för de göteborgare som vill det. Det ställer krav på andra enkla och lättillgängliga alternativ. Vi måste nu gå vidare för att utveckla gröna resor och transporter på bästa sätt med klimatsmart teknik samtidigt som vi förbättrar framkomlighet, tillgänglighet och pålitlighet.

Måste bli grönare

För det tredje måste vi göra Göteborg grönare. Grönområden i staden förbättrar människors hälsa, fungerar som mötesplatser, minskar buller, fångar upp partiklar och koldioxid och är en förutsättning för biologisk mångfald. Forskning visar att de som har grönområden inom 300 meter från sin bostad både mår bättre och motionerar mer. Det finns ett behov av framåtblickande strategier för att underhålla och utveckla stadens grönområden.

Det fjärde området handlar om hur vi genom fler och energieffektivare bostäder kan ta ansvar för en ökad hållbarhet. Bebyggelsen står för cirka 36 procent av Sveriges årliga totala energianvändning och energisparande är därmed en stor outnyttjad resurs. Ett spännande exempel som vi tittat närmare på är den tyska staden Freiburg där all nyproduktion av byggnader, utom industribyggnader, ska hålla lägst passivhusstandard.

I Göteborg arbetar man med den spännande utvecklingen av Kvillebäcken med ett tydligt fokus på hållbarhet. Vi tror dock att Göteborg kan göra mer, exempelvis med hårdare miljökrav vid byggnation av nya verksamhetslokaler för kommunen.

För det femte måste Göteborg se till att på riktigt välkomna nya företag och företagare. Kommunen måste i alla delar se hur det kan bli enklare att starta och driva företag i Göteborg. Det handlar bland annat om att göra det enklare med olika tillstånd, ha en snabb handläggning vid lokalisering av nya företag, men också tillgång till bra bostäder och bra välfärdstjänster.

Vi arbetar ständigt för ett bättre Göteborg på kommunal- och riksnivå men många frågor saknar fortfarande svar. En sak är dock säker, Göteborg måste skärpa sig och i stället för att kasta irriterade blickar mot Stockholm och Malmö, sträcka på ryggen, höja rösten, och blicka framåt.  

Lars Hjälmered (M)

ordförande Moderata storstadsgruppen, riksdagsledamot

Hampus Magnusson (M)

ledamot Moderata storstadsgruppen, biträdande kommunalråd

Bild - 1
Bild - 2
Mest läst