Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

Göteborg förtjänar ett politiskt lyft

Göteborg och Västsverige har goda förutsättningar i framtiden, men de måste tas till vara. Det kräver en politisk majoritet i Göteborg som lyckas med jobben, skolan och bostäderna, skriver Anders Borg (M) och Jonas Ransgård (M).

Allvarliga internationella ekonomiska kriser och en utdragen lågkonjunktur har under lång tid präglat ekonomin. Ansvarstagande, återupprättad arbetslinje och stöd för att dämpa krisens effekter har bidragit till att Sverige stått emot krisen bättre än de flesta jämförbara länder. I Sverige har jobben blivit fler, utanförskapet pressats tillbaka och statsskulden minskat. Tack vare fler i arbete kan vi nu också satsa mer på välfärden än 2006.

Det finns fortfarande risker för ekonomin, till exempel utvecklingen i Ukraina, på det hela taget ser dock en återhämtning ut att vara på fastare mark. Därför går också finanspolitiken in i en ny fas. De offentliga finanserna ska återvända till balans och överskott för att kunna hantera nästa kris. I detta läge behöver reformer finansieras krona för krona.

Varje prioritering viktig

Krona för krona gör varje prioritering viktig. Alliansen har i dagarna presenterat omfattande satsningar på kunskap i skolan. Det handlar i grunden om mer tid för kunskap, med bland annat mindre klasser, fler lärare och förlängd grundskola. Skolan behöver rusta varje elev för att bättre svara upp mot arbetsmarknadens krav. Det är viktigt både för att människor enklare ska komma i jobb och för att Sverige ska klara av att möta den tuffa internationella konkurrensen.

Alliansen har ändrat skoldebatten till att handla om kunskap. Socialdemokraterna ligger nu närmare Alliansen i synen på skolan. Skillnaden ligger snarare i att eventuella stödpartier till Socialdemokraterna fortfarande inte ser behovet av en kunskapslinje och att Socialdemokraterna saknar finansiering för sina reformer. I Socialdemokraternas budget saknas över tio miljarder kronor. Samtidigt rullar de ut massiva skattehöjningar över jobb och anställning som kommer ställa fler utanför arbetsmarknaden och minska skattebasen.

Ytterligare utmaningar

Utöver arbetslinjen och kunskapslinjen står Sveriges storstadsområden inför ytterligare tillväxtutmaningar. Det handlar främst om bostäder och infrastruktur. Storstadsregionerna lockar med goda möjligheter att kombinera jobb, studier och intressen för hela familjen. Men utvecklingen ställer också krav på bättre kommunikationer och fler boendemöjligheter.

Göteborg och Västsverige har i grunden goda förutsättningar. Här finns en stor arbetsmarknadsregion, tjänsteföretag i nya marknader och en stark industri. Brister i infrastrukturen och på bostadsmarknaden riskerar dock bli flaskhalsar som inskar tillväxten och försvagar förutsättningarna för fler jobb. Det västsvenska paketet med omfattande satsningar på kommunikationer är av stor betydelse för att regionen ska kunna växa. Trängselskatter är ett nödvändigt verktyg för att hantera trängsel, miljö och finansiering.

Kommunerna har en nyckelroll för framtidens möjligheter. Efter tjugo år med socialdemokratisk ledning håller Göteborg tyvärr inte måttet när det gäller företagens villkor, bostadsbyggandet och skolresultaten.

Flera gemensamma förslag

Alliansen i Göteborg har gemensamma förslag för att stärka företagsklimatet, ett gemensamt program för att samla ansvaret för grundskolan och flera förslag för att öka byggtakten till 4 500 bostäder per år varav 1 000 småhus. Det är inte rimligt att Göteborgs skolresultat ska fortsätta falla när andra visat att trenden går att vända. Det är ett svek både mot de unga som får sämre livschanser och mot Göteborgs och Västsveriges framtida möjligheter.

Vänd skolresultaten, bygg fler bostäder och skapa förutsättningar för fler jobb. Så släpper vi fram alla människors möjligheter i Göteborg och Västsverige.

Anders Borg (M)

finansminister

Jonas Ransgård (M)

vice ordförande Göteborgs kommunstyrelse

Bild - 2
Anders Borg (M), finansministerJonas Ransgård (M), vice ordförande Göteborgs kommunstyrelse
Bild - 3
Mest läst