Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Rusning. Ett nej till trängselskatten i den kommande folkomröstningen innebär att paketet måste göras om. Att slopa den dyra och onödiga tunneln innebär en stor besparing för staten – något som de flesta finansministrar brukar uppskatta, skriver Theo Papaioannou och Tom Heyman (VV).

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Göteborg blir inte bättre av fler invånare

Stora städer skapar stora problem, bostadsbrist, trängsel och dyra investeringar. För några innebär storstaden bättre livsbetingelser men för det stora flertalet blir det bara en stressigare tillvaro, skriver Theo Papaioannou och Tom Heyman (VV).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Stadsutveckling är ingen Olympiad. Sveriges tre storstadsområden tävlar inte om någon förstaplats på prispallen, befolkningstillväxt är inget självändamål. Hela tillväxttanken bygger på grumliga konsultidéer om någon sorts kritisk massa som uppstår vid en viss befolkningsmängd. Men resonemanget är mer tro än vetande.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Tillvaron i Göteborg blir inte bättre om vi blir en miljon i stället för 500 000 invånare.

Stora städer skapar stora problem, bostadsbrist, trängsel och dyra investeringar. För några innebär storstaden bättre livsbetingelser men för det stora flertalet blir det bara en stressigare tillvaro.

Stockholm växer inte främst genom ett omfattande företagande. Stockholm växer genom statliga beslut som har placerat nästan all statlig verksamhet och väldigt mycket av statens budgetmedel i staden. Den statliga maktkoncentrationen drar till sig storbolagens huvudkontor och alla olika organisationer som hellre vill vara nära maktens centrum än den egna verksamheten.

Massiv subvention i Malmö

Malmö växer delvis på samma sätt genom närheten till Köpenhamn. En massiv statlig subvention av järnvägstrafiken över Öresund har gjort det förmånligt att arbeta i Danmark och bo i Skåne. Men för kommunerna är det en förlustaffär eftersom kostnaderna skall betalas i Sverige men skatten stannar i Danmark.

Göteborg har inte dessa förutsättningar. Staden kom till genom ett kungligt beslut och har haft skiftande framgångar under årens lopp. Men den är inget centrum för någon 8-miljonersstad och det finns ingen anledning att planera för en tillväxt med den målsättningen.

Mängder med nya arbetsplatser förutsätts lokaliseras till Göteborg, men ingen vet varifrån de skall komma. Skall hela regionen tömmas och Åmål, Mariestad och Tidaholm läggas öde? För flertalet av Sveriges kommuner är det stora problemet i dag en minskande befolkning och sviktande skatteunderlag. Men inte ens Centerpartiet bryr sig längre om problemet.

Tågtunneln till Haga – Västlänken – har blivit något av en symbol för denna tillväxtfilosofi. Kommer bara tunneln på plats så kommer Göteborg att bli ett mäktigt centrum för utvecklingen. Men så är det ju inte. Tunneln ökar kapaciteten mellan Göteborg C och Almedal, men ingen annanstans. Mölndals station måste byggas om för ytterligare en halv miljard för att kunna vända de tåg som inte kan fortsätta söderut. I Olskroken måste ytterligare ett antal miljarder satsas. Problemen kring Lerum är fortfarande olösta.

Onödig skattehöjning

Skarabon Kent Johansson (C) har varit i Visby och pratat om trängselskatt och Västsvenska paketet. Samma Kent Johansson var tidigare, som regionråd, ansvarig för förslaget och den som bestämde att Skarabor och andra skall betala för trafikinvesteringar i Göteborg. Den stora kostnaden är tågtunneln som är helt ointressant för skarabor som inte ens har järnväg. Varken regionen eller övriga landet har någon fördel av denna tunnel. Men världens redan högst beskattade land skall fortsätta att öka skatten för befolkningen.

Kent Johansson hävdar återigen att det är väldigt bråttom om beslut skall kunna tas i den kommande nationella planen, men så är det inte. Den nationella planen omprövas kontinuerligt, projekt kommer till och dras i från och att anpassa planen till resultatet av en folkomröstning innebär inga svårigheter alls.

Planerar överkapacitet

Samtidigt som Sveriges järnvägsnät lider av stora brister med eftersatt underhåll och försenade investeringar så ägnar sig experterna åt att planera för en stor överkapacitet i transportsystemet. Höghastighetståg och nya banor som alla har det gemensamt att ingen vet vem som skall betala. Pengar är inget problem säger Anneli Hultén (S). Men det kan bli, fråga Grekland, Frankrike, Spanien och Egypten som alla har genomfört gigantiska investeringar med lånade pengar.

Ett nej till trängselskatten i den kommande folkomröstningen innebär att paketet måste göras om. Att slopa den dyra och onödiga tunneln innebär en stor besparing för staten – något som de flesta finansministrar brukar uppskatta. Göteborg slipper att få staden uppgrävd i 10-15 år, den onödiga stationen i Hagaparken försvinner och därmed också exploateringshotet mot Haga och Vasastaden. Göteborgarna befrias från 14 miljarder kronor i form trängselskatt.

Gör inte saker mer komplicerade än vad de är.

Theo Papaioannou (VV)

partiledare

Tom Heyman (VV)

vice partiledare