Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Göteborg blir centrum i kampen mot rasismen

  Genom kunskap kan vi bekämpa fördomar och rasism och här spelar högskolor och universitet en avgörande roll. Därför satsar vi bland annat på att sprida och utveckla det framgångsrika Toleransprojektet vidare samt skapa ett sammanhållet forskningsprogram om rasism för att motverka rekryteringen av människor till rasistiska organisationer, skriver Helene Hellmark Knutsson (S) och Alice Bah Kuhnke (MP).

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Rasismen har en lång och mörk historia i både Sverige och i övriga världen. Genom historien har människor förföljts, förtryckts och mördats till följd av en ideologi som gör skillnad på människors rättigheter. Rasismen begränsar människors liv och får förödande konsekvenser. Det är oacceptabelt i ett demokratiskt samhälle.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  En viktig del i kampen mot rasism handlar om att bekämpa fördomar. Det gör vi bäst genom ökad kunskap. Regeringen presenterar i dag därför två insatser för att sprida de lyckade modeller som finns för att minska rekryteringen av människor till rasistiska organisationer:

  • Dels avsätter vi fem miljoner kronor för 2015, och återkommer i budgetpropositionen för 2016 med medel för kommande år, till Göteborgs universitet för att möjliggöra inrättandet av ett nationellt resurscentrum för bland annat utveckling och spridning av kunskap och metoder som har utvecklats inom det så kallade Toleransprojektet i Göteborg.
  • Dels inrättar vi ett forskningsprogram och utlyser medel till forskning om rasism.

  Det finns i dag en modell som har tagits fram av Kungälvs kommun i samverkan med Göteborgs universitet, det så kallade Toleransprojektet. Detta är ett arbete som startade 1995 efter det brutala mordet på en 14-årig pojke, John Hron, som misshandlades till döds av fyra ungdomar med koppling till högerextremistiska grupper.

  Projektet har använts framgångsrikt i skolor i 20 kommuner för att skapa ett mer tolerant samhälle och för att minska rekryteringen av människor till rasistiska organisationer. Projektet vänder sig till skolan och kärnan är att genom undervisning möta unga som har en intolerant världsbild samt att belysa värdet av att delta i den demokratiska gemenskapen. En viktig del i arbetet är även kompetensutvecklingsinsatser för personal i skolan i syfte att stärka grund- och gymnasieskolor i sitt värdegrundsarbete.

  Göteborgs universitet avser att i samarbete med Kungälvs kommun inrätta ett centrum för studier om rasism och våldsbejakande extremism. Centrumet kommer bland annat att organisera fortsatt implementering av Toleransprojektet.

  Genom att regeringen tillför medel till Göteborgs universitet möjliggörs för universitetet att inrätta centrumet och på sikt utveckla verksamheten ytterligare. Göteborgs universitet beslutar själva om sin interna organisation och verksamhetens närmare innehåll och utformning. Modellen kan nu spridas ytterligare och bli ett framgångsrikt arbetssätt nationellt. Genom att verksamheten knyts till Göteborgs universitet möjliggörs långsiktiga organisatoriska förutsättningar för verksamheten, goda utvecklingsmöjligheter och forskningsanknytning av arbetet. Visionen är en tvärvetenskaplig nationell och internationell mötesplats för forskning, utbildning och spridning av kunskaper och metoder.

  Forskning om rasism

  Redan i dag bedrivs framstående forskning om rasism och dess följder för människor och samhälle. Med hjälp av forskning får vi möjligheter att motverka rasistiska föreställningar. Med ett sammanhållet nationellt forskningsprogram kan vi samla svensk forskning om rasism. Regeringen avser därför att genom de offentliga forskningsfinansiärerna tydligare prioritera forskning inom området rasism. Medel för detta ändamål kommer att utlysas 2015 och fördelas 2016 och ska kunna sökas av statliga universitet och högskolor och enskilda utbildningsanordnare.

  Forskningsprogrammet ska vara internationellt framstående och internationellt integrerat. Ett sammanhållet forskningsprogram på området ska också leda till spridning och effektivt nyttjande av forskningsresultat. Utbildning och samverkan ska utgöra en integrerad och central del av forskningsprogrammet.

  Hotar demokratin

  Rasistiska föreställningar är i grunden ett hot mot hela den värdegrund som bär upp vår demokrati. I det arbetet spelar universitet och högskolor en avgörande roll och därför stärker vi nu den tvärvetenskapliga forskningen.

  Kunskap har genom historien varit rasismens värsta fiende. Genom den här satsningen på kvalificerad forskning bygger vi upp samhällets gemensamma skydd mot de värderingar som delar upp människor i grupper och ställer oss mot varandra.

  Helene Hellmark Knutsson (S)

  minister för högre utbildning och forskning

  Alice Bah Kuhnke (MP)

  kultur- och demokratiminister