Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter

Göteborg behöver en äldreombudsman

För att stärka äldres röst i Göteborg vill vi införa en kommunal äldreombudsman dit äldre och anhöriga ska kunna vända sig för att få råd och stöd, skriver bland andra Piotr Kiszkiel (FP).

Mycket görs i vår stad för att de äldre ska få en trygg ålderdom, men tyvärr är insatserna långtifrån tillräckliga. Genom media får vi rapporter om svåra missförhållanden och vanvård av våra äldre. Omsorgen av äldre får aldrig svikta. Det finns i dag klagomålsrutiner, men tyvärr fungerar tillämpningen olika bra. Det kan också vara känsligt göra en anmälan, särskilt för de äldre som ska vända sig till samma personer som man är beroende av i sin dagliga omsorg.

För att stärka äldres röst i Göteborg vill vi införa en kommunal äldreombudsman dit äldre och anhöriga ska kunna vända sig för att få råd och stöd. En uppgift blir att samtala med personal för att hitta lösningar på uppkomna problem. Våra äldre med invandrarbakgrund utnyttjar samhällstjänster i mindre utsträckning. Det kan bland annat bero på att man inte alltid vet vilka rättigheter man har eller hur man tar del av dessa. En äldreombudsman kunde bistå med vägledning.

Vi vill dessutom inrätta äldreomsorgsinspektörer som ska granska omsorgens verksamhet utifrån den äldres perspektiv i förhållande till politiskt uppsatta mål och kvalitetskriterier.

Alliansen har flera gånger lyft frågan till kommunfullmäktige. Varje gång har de rödgröna röstat ner förslaget. Det finns dock flera goda exempel i andra kommuner. I Stockholm får man in runt 1 500 ärenden varje år. De vanligaste klagomålen är på omsorgens innehåll, exempelvis kontinuitet, mat och bemötande. Vi har på nytt lagt en motion. Vi menar att stadens uppföljning i dag missar de som inte får den goda omsorg de har rätt till. Det vore olyckligt för de äldre om motionen åter avslås på grund av prestige. Vi vill ta ansvar för att förbättra omsorgen.

Piotr Kiszkiel (FP)

1:e vice ordförande i SDN Örgryte-Härlanda, ordf FP i Göteborg

Ann Catrine Fogelgren (FP)

biträdande kommunalråd i Göteborgs kommunstyrelse

Bo Anderssen (FP)

ledamot i SDN Norra Hisingen

Mest läst