Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Göteborg ser sig gärna som den självklara evenemangsstaden i Sverige. Verkligheten är en helt annan. Däremot finns potential och kommunerna sitter själva på flera av verktygen, skriver Jonas Ransgård (M).

Göteborg akterseglat trots växande turistnäring

Turismen behöver bättre villkor för att utvecklas i Göteborg. Den behöver vara ett genomgående perspektiv vid stadsutvecklingen, precis som kollektivtrafiken eller andra perspektiv är. Det behövs också en ökad kompetens inom de offentliga förvaltningarna, skriver Jonas Ransgård (M).

Besöksnäringen får allt större betydelse i Sverige. Under förra året omsatte den över 275 miljarder kronor. Turismens exportvärde, utländska besökares konsumtion i landet, är nästan tre gånger så hög som värdet av den svenska personbilsexporten. Då förstår man också hur viktig näringen är för jobben, särskilt för unga och för dem med utländsk bakgrund.

Alliansregeringens insatser med halverad arbetsgivaravgift för unga och sänkt restaurangmoms har stärkt näringen och skapat fler jobb. Medan jobben i traditionella basnäringar minskat, har jobben inom besöksnäringen blivit 40 000 fler sedan år 2000 och sysselsätter i dag närmare 170 000 personer.

Samtidigt tappar besöksnäringen i konkurrenskraft mot utlandet, inte minst till övriga Norden. Göteborg tappar dessutom mot övriga regioner i Sverige, trots självbilden att vi är Sveriges självklara evenemangsstad. Trenden under större delen av 2000-talet har varit att Göteborgs besöksnäring visserligen vuxit, men inte alls som Stockholms och Malmös gjort.

Flytta fram positionerna

Jämfört med Stockholm är vår näring liten. Bara deras ökning i antalet gästnätter under 2011 motsvarade Göteborgsregionens totala antal gästnätter. Vi kan heller inte nöja oss med att ha samma tillväxt som Stockholm, om vi vill ta marknadsandelar. Tre procents tillväxt i Stockholm innebär en ökning med 300 000 gästnätter. Tre procents tillväxt i Göteborg innebär en ökning med 100 000 gästnätter.

Göteborg måste flytta fram positionerna. Vi har goda förutsättningar att ta marknadsandelar av turismen och resandet i världen men det är kommunerna i Västsverige som avgör framgången. Kommunerna har nämligen betydligt större inverkan på besöksnäringens möjligheter att utvecklas än på andra näringar, i form av kultur- och naturvärden men också stadsplanering och en levande innerstad med rikt krogliv som inte stänger klockan tre på natten. 

Bättre villkor

Turismen behöver bättre villkor för att utvecklas i Göteborg. Den behöver vara ett genomgående perspektiv vid stadsutvecklingen, precis som kollektivtrafiken eller andra perspektiv är. Det behövs också en ökad kompetens inom de offentliga förvaltningarna, så att alla förstår vilken avgörande betydelse man har för turismens förutsättningar att utvecklas.

Här är tre fokusområden för att stärka besöksnäringens konkurrenskraft i Göteborg:

 

*Skapa fler attraktiva platser. Som en av Europas glesaste storstäder, måste Göteborg förtätas så att fler restauranger, butiker och intressanta platser kan skapas. Avenyn måste rustas upp. Älven behöver bli mer tillgänglig genom levande gångstråk med restauranger och butiker. Återinför möjligheterna för stadens krogar att ha öppet till klockan fem.

*Fortsätt att utveckla evenemangsstaden. Ersätt Scandinavium med en stor inomhusarena för att locka fler stora artister och evenemang under vinterhalvåret. Det är dags att bryta med föreställningen att Göteborg måste finansiera arenor endast med skattebetalarnas pengar. Näringslivet ska vara med och betala och vi ska öppna för försäljning av arenanamnet.

* Hjälp turismindustrin att utvecklas. Skapa ett specifikt affärsområde för turism under Business Region Göteborg i samarbete med Göteborg & Co för att hjälpa företag inom sektorn att utvecklas. Affärsområdet bör också få i uppdrag att höja kompetensen inom förvaltningarna i regionen vad gäller besöksnäringens förutsättningar. Slå samman Göteborg & Co med Västsvenska Turistrådet så att Västsverige samlar sig i konkurrensen mot andra storstadsregioner såväl i Sverige som i andra europeiska regioner.

Jag vill att Göteborg ska vara en stad där göteborgare och besökare stortrivs. Med dessa fokusområden kan vi utveckla staden. Givetvis för att locka fler turister, men framför allt för att skapa en trevligare stadsbild i Göteborg, bredare nöjesutbud och fler jobb i hela regionen.

Jonas Ransgård (M)

vice ordförande, kommunstyrelsen i Göteborg

Bild - 2
Jonas Ransgård (M)vice ordförande, kommunstyrelsen i Göteborg
Mest läst