Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Gårdalänken (kopia)
Gårdalänken. Att bygga Gårdalänken frigör cirka 60 ha bangård på Gullbergsvass som möjliggör en blandstad med upp till 20 000 lägenheter – kallad Lejonstaden. Det kommer också att bidra till en vitaliserad stadsutveckling i Gårda City och evenemangsområdet, skriver debattören.

Göteborg akterseglas igen – tänk om och vinn miljarder

Göteborg behöver göra ett omtag för att inte köras förbi i Sverigeförhandlingen. I potten ligger upp till 49 miljarder kronor i samhällsvinster som annars kan gå förlorade, skriver civilingenjör och samhällsbyggare Jan-Ove Nilsson för Gårdagruppen.

Just nu pågår Sverigeförhandlingen. Ett initiativ av regeringen Reinfeldt som regeringen Löven glädjande nog fortsatt. Samtidigt noteras att Sverigeförhandlingen forceras med ett driv som inte är vanlig i statlig verksamhet.

Till allmänheten har mycket lite berättats om denna stora satsning. Nu håller Göteborgs politiker på att upprepa haveriet med Västlänken. Det haveriet försöker man skyla över med glättade kampanjer i stället för saklig omprövning över vad som gick fel.

Se nu till att satsa på information om Sverigeförhandlingens betydelse och möjlighet för Göteborg. Vi behöver tidig och vederhäftig information om höghastighetsbanorna och kollektivtrafiken.

De huvudriktlinjer som gäller för Sverigeförhandlingen omfattar målsättning om bland annat:

 • Höghastighetsjärnväg.
 • Kollektivtrafikförsörjning, särskilt spårtrafik.
 • Ökat bostadsbyggande.
 • Värdeåterföring, alltså tillvaratagande av i dag lågvärderad mark.

Det är mot den målsättningen vi ser det som angeläget att få redovisa att det finns alternativ för utvecklingen i Göteborg som både uppfyller och ger mervärden i förhållande till den planering av kollektiv- och järnvägstrafik som Göteborgs stad går in i förhandlingen med.

Eftersom Gårdagruppens förslag ligger helt i enlighet med Sverigeförhandlingens uppdrag vad avser storstadsutveckling vill vi att staden tar till sig den lösning som fått stort genomslag hos Göteborgarna vid den utställning i Stadsbiblioteket som besöktes av 12 000 personer nu i februari.

Vi har visat att:

 • En ny centralstation Gårda löser järnvägskapaciteten i Göteborg. Dessutom integreras station för höghastighetsjärnvägar, både den till Stockholm och den minst lika viktiga höghastighetsbanan som ska förbinda Oslo/Göteborg/Köpenhamn. Ingen tidsfördröjning på 20 minuter när höghastighetståg ska baxas in och ut till nuvarande centralen. Full pott på målsättningen om höghastighetsjärnvägen.

Ger plats för 20 000 bostäder

 • Snabbspårvägsring som förbinder de tunga citynära stadsdelarnas bostäder och arbetsplatser, snabbar upp hela kollektivtrafiknätet och betyder att infarkten i spårvägsnätets Brunnsparkshärva löses upp. Resecentrum samordnat med Centralstation Gårda betyder stora restidsvinster för alla. Full pott på målsättningen om kollektivtrafik.
 • Nuvarande spårområde som blir frilagt och Gullbergsvass rymmer en helt ny stad, en stad som rymmer 20 000 bostäder och flera tusen arbetsplatser. En stad som bryter nuvarande barriär och utökar stadskärnan med blandstad i stadskärnans läge. Full pott på målsättningen om ökat bostadsbyggande.
 • Spårområde och industriområdesmark granne med Göteborgs kommersiella centrum har ett gigantiskt markvärde som kan lösgöras och komma samhällsutvecklingen till godo. Full pott på målsättningen om värdeåterföring.

Av Göteborgs-Posten den 4 mars framgår att Göteborg bara kommer att få sex miljarder kronor medan Stockholm ska få 43 miljarder i medfinansiering. Detta på grund av ”den bostadspotential ” som finns i Stockholm.

Skäl för omtag

Det finns alltså alla skäl att Göteborg gör ett genomgripande omtag inför fortsatt förhandling.

Vad blir då det finansiella resultatet av detta jämfört med att bygga Västlänken? Jo mycket fördelaktigt, och då räknar vi i samma penningvärde (2009) som kommunen och Trafikverket:

 • Inbesparat genom att inte bygga Västlänken: +20 Mdr kronor.
 • Bygg Centralstation Gårda: - 10 Mdr.
 • Bygg snabbspårvägsring: - 10 Mdr.
 • Värdeåterföring markförsäljning till bostäder och verksamhet: +20 Mdr.
 • Kommunalskatteintäkt netto nuvärde 40 000 nya invånare: +19 Mdr.
 • Samhällsvinst: +39 Mdr.

Till detta kan läggas ett mångmiljardbelopp i Sverigeförhandlingen i storleksordningen 5 – 10 Mdr eftersom Göteborg potentiellt, och med annan inriktning, har ytterligare utveckling av spårtrafiken att erbjuda. Här finns alltså 44 – 49 miljarder att bevaka.

Dessutom uppnår vi:

 • Ett mera omfattande och mera medfinansierat förhandlingsunderlag till Sverigeförhandlingen.
 • Regionen förberedd för framtidens kommunikationer.
 • En fungerande snabb kollektivlösning till Hisingen och Centrala Älvstaden.
 • En orörd kulturmiljö i centrala staden.
 • Ett ostört och värdigt jubileumsfirande 2021.
 • Och inte minst nöjda medborgare.

Finns alternativ

Vi har visat att det finns alternativ för Göteborgsregionen som går längre och betyder mera för samhällsutvecklingen än vad som hittills presenterats i den politiska beredningen och ser att dessa alternativ är viktiga ingångsvärden när Göteborgs företrädare ska föra diskussioner med Sverigeförhandlingen.

Göteborg får inte mista möjligheten att ta hem en samhällsekonomisk vinst på upp emot 44 – 49 Mdr och samtidigt få en bättre utveckling av såväl kollektivtrafik som bostadsbyggande.

Gårdagruppen genom

Jan-Ove Nilsson
civilingenjör och samhällsbyggare

 

Se mer från - Debatt/Sverigeförhandlingen
Mest läst