Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter

Gårdsförsäljning hotar systembolaget

Systembolagets monopol avskaffas. Det är innebörden av förslaget från utredningen om gårdsförsäljning, som presenterades i torsdags. Det är en stor överraskning för alla, skriver bland andra Barbro Westerholm (FP).

Frågan har hittills gällt om ett fåtal små svenska vingårdar ska få sälja sitt vin till besökare, men med bevarat detaljhandelsmonopol i övrigt. Men utredningen slår fast att detta är olagligt enligt EU-rätten och föreslår därför att alla alkoholtillverkare, utländska och svenska, ska få sälja inte bara vin utan också starköl och starksprit direkt till konsumenterna. Och man ska kunna sälja var som helst, inte bara där tillverkningen finns. Både svenska och utländska säljare kommer naturligtvis att lägga sina butiker där det finns flest kunder, i städer och butikscentra. Det har inget alls med landsbygden att göra.

Om inte alla tillverkare i hela EU får sälja i Sverige så är det diskriminerande, säger utredaren Lotty Nordling. Hon kommer därmed till samma slutsats som den förra utredningen.

Handlar inte längre om gårdsförsäljning

Men i stället för att meddela regeringen att gårdsförsäljning inte är EU-rättsligt möjlig, vilket ingick i hennes direktiv, föreslår hon att Sverige ska öppna nya försäljningskanaler för alla alkoholtillverkare i hela världen. Dessutom fortsätter hon att kalla det ”gårdsförsäljning” fast det inte alls handlar om det längre. Direktförsäljning till konsument vore ett bättre uttryck.

Visserligen ska försäljningen vara förenad med en betald ”upplevelsetjänst”. Och vara begränsad till drygt 10 000 liter vin eller motsvarande alkoholmängd sprit eller starköl per år. Men vad är en upplevelsetjänst? Och hur ska det kontrolleras?

Det finns all anledning att känna stark oro för att de här reglerna kommer att tänjas när 100-tals, kanske 1000-tals, nya alkoholbutiker öppnar upp, däribland multinationella alkoholindustrier. Slagkraftigare alkoholreklam och svagare ålderskontroll kan bli följden.

Om förslaget genomförs kommer det att få starkt negativa konsekvenser för folkhälsan, med ökad alkoholkonsumtion – inte minst för ungdomar. Detta i ett läge då de flesta är överens om att alkoholskadorna måste förebyggas. Det är dessutom osäkert om förslaget verkligen är förenligt med EU-rätten.

Monopolet kan prövas på nytt

Utredaren säger själv att Systembolagets monopol kan komma att prövas på nytt av EU-domstolen. Om det görs är förutsättningarna helt andra än när det begav sig förra gången, i Franzén-målet 1997. Att den svenska lagen och Systembolagets monopol syftade till att värna folkhälsan var då en viktig förutsättning. Men om vi satsar på en alkoholpolitik för att främja svenska alkoholintressen kan EU-domstolens beslut bli ett helt annat.

Riksdagen antog socialutskottets betänkande En ny alkohollag den 1 december i år. Där säger en enig riksdag ”Detaljhandelsmonopolet är ett av de enskilt viktigaste inslagen i den svenska alkoholpolitiken och det bör därför försvaras och inte upphävas”. Utredningens förslag strider mot detta riksdagsbeslut eftersom det innebär att monopolet avvecklas.

Anders Andersson

riksdagsledamot (KD)

Per-Ingvar Johnsson

riksdagsledamot (C)

Per Lodenius

riksdagsledamot (C)

Lars-Axel Nordell

riksdagsledamot (KD), ordförande i Riksdagens nykterhetsgrupp

Birgitta Rydberg

sjukvårdslandstingsråd (FP)

Barbro Westerholm

riksdagsledamot (FP)

Mest läst