Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Västlänken är inte planerad för höghastighetståg. En ny, separat station måste byggas, skriver bland andra arkitekt Gunnar Anjou.

Gårdalänken en lösning för höghastighetståg

Gårdalänken kostar ungefär hälften av vad Västlänken kostar. Vi får runt 12 miljarder över för utbyggnad av kollektivtrafiken – och slipper bygga en separat station för höghastighetståg, skriver bland andra arkitekt Gunnar Anjou.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Regeringen utlovade i Almedalen en storsatsning på höghastighetsjärnväg Stockholm–Jönköping– Göteborg/Malmö med byggstart redan 2017. Den norska regeringen avsatte i höstas 100 miljoner kronor för utredning av höghastighetsbana Oslo – Göteborg – Köpenhamn.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Oslo och Köpenhamn hamnar på pendlingsavstånd från Göteborg med restider till de båda städerna på en timme och 15 minuter. En resa till Stockholm tar cirka två timmar. Detta kan bli möjligt inom 15 år eller tidigare.

Göteborg kan bli navet i ett logistiskt centrum. En pendlingsregion på cirka åtta miljoner invånare skulle bli ett kraftigt argument för företag att etablera sig i Göteborg. Detta skulle betyda ett otroligt uppsving för hela regionen och förstärka näringslivets konkurrenskraft och Göteborg som evenemangsstad.

Var ska höghastighetstågen angöra Göteborg? Inte i nuvarande säckstation vid Drottningtorget. Den tiden finns inte. Och Västlänken är inte planerad för höghastighetståg. En ny, separat station måste byggas för höghastighetstågen med tunnlar, stationsbyggnad, busscentral, utrymme för taxi och bilar etcetera. Detta innebär en tillkommande stor kostnad på sju till åtta miljarder som inte finns med i Västsvenska Paketet.

Gårdaalternativet enda realistiska

Det finns bara ett realistiskt alternativ, och det är Centralstation Gårda. Bygg Gårdalänken och skapa ett resecentrum för bussar, spårvagnar, snabbspårvagnar, lokaltåg, regiontåg, fjärrtåg och höghastighetståg i samma byggnad. Här sker ett snabbt byte inomhus mellan olika trafikslag. Detta är en otrolig möjlighet!

Det finns politiska beslut om att kollektivtrafiken skall fördubblas till 2025. Det kräver mycket stora investeringar. Västlänken är till för pendeltrafiken som är en mycket liten del av Göteborgsregionens totala kollektivtrafik.

Bygger man Västlänken finns inga pengar över för utbyggnad av spårvägen i Göteborg. Västlänken med tunnel till stor del i lera kommer dessutom att kosta betydligt mer än vad som avsatts i Västsvenska paketet. Vid Brunnsparken och Drottningtorget kommer problemen fortfarande vara stora för resenärer som har centralstationen som mål. Samma långsamma, opålitliga spårvagnstrafik med trasiga växlar och korsande spår gör resandet till ett äventyr inte värdigt en stad av Göteborgs storlek.

Planskilda snabbspår

Det behövs helt andra lösningar som avlastning och komplement till dagens kollektivtrafik. Vi måste bygga snabbspårväg, genom berg, på broar och på annat lämpligt sätt skapa eget planskilt utrymme för kollektivtrafiken. Byggs Västlänken kan lokaltrafiken inte utvecklas under överskådlig tid.

Gårdalänken kostar ungefär hälften av vad Västlänken kostar. Vi får med vårt kostnadseffektiva förslag runt 12 miljarder över för utbyggnad av kollektivtrafiken med bland annat en för alla Göteborgare viktigare snabbspårväg eller stadsbana runt centrala staden med anslutningar till Hisingen och övriga stadsdelar.

Gårdalänken skapar utrymme för en blandstad med cirka 30 000 lägenheter i centrala Göteborg. Det innebär att när järnvägen successivt lämnar Gullbergsvass finns byggbar mark lika stor som staden inom Vallgraven. Tillsammans med Stampen och norra Gårda länkas den nya stadsdelen ihop till en attraktiv, levande centrumenklav med Drottningtorget som medelpunkt.

Binder samman stan

Flera gator, till exempel Barnhusgatan, Folkungagatan och Alströmergatan kan på ett naturligt sätt förlängas in i Gullbergsvassområdet utan påverkan av avskärande spårområde. Bangårdsviadukten behövs ej, och Polhemsplatsen knyts till den nya stadsdelen. Närhet till övriga stan finns inom gång- eller cykelavstånd och nya Centralstation Gårda nås med snabbspårvagn på tre–fyra minuter. Operalänken kan byggas omgående för snabb resa från Järntorget till Hisingen. Byggs Västlänken senareläggs Operalänken med kanske 15 år.

Kommunen får en mångmiljardinkomst genom markförsäljning till olika exploatörer.

Vid våra samtal med politikerna får vi höra att det är för sent att tänka om. Är det för sent om vi kan:

l Spara cirka 12 miljarder med Gårdalänken.

l Bygga ut kollektivtrafiken med snabbspårväg.

l Skapa en trafiklösning även för höghastighetståg som sparar cirka åtta miljarder.

l Skapa en central stadsdel för 100 000 Göteborgare med stora intäkter till kommunen.

Politikersamtalet fortsatte: ”dessutom är Västlänken bestämd, vi har inte tid nu att tänka om, för vi har ett närstående val att tänka på…”. Kanske blir Gårdalänken en valfråga.

Gunnar Anjou

arkitekt

Hans Janzon

ME in Geological

Engineering

Niels Sylwan

civilingenjör

Torsten Fribert

civilingenjör

Mest läst