Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Anna-Karin Hatt

Gärna Hatt som ny partiordförande

Vi har tagit ställning för Anna-Karin Hatt därför att hon står för det vi tycker är viktigt för Centerpartiets framtid som ett socialliberalt parti. En stark tro på människans egna förmågor förenat med viljan att ta ansvar inte bara för sig själv utan också för andra, en grundtrygghet för dem som behöver stöd eller hjälp, skriver bland andra Kristina Jonäng och Åsa Torstensson (C).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Centerpartiets valberedning har presenterat tre kompetenta partiledarkandidater och vi välkomnar den öppna process som nu pågår. Vi har alla erfarenhet av ledande uppdrag för centerrörelsen och får ofta frågan av sympatisörer eller media om vem som är bäst lämpad att leda Centerpartiet inför valen 2014. Vårt svar är att vi gärna ser att de närmare 500 stämmoombuden vid centerstämman i Åre i september väljer Anna-Karin Hatt till ny partiordförande.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Centerpartiet behöver en ordförande med en tydlig socialliberal profil och en partiledare som har erfarenheter både från yrkesliv och av politiskt arbete på toppnivå. Med Anna-Karin Hatt som partiordförande får centerrörelsen en socialliberal ledare som ytterligare kan stärka Centerpartiets alliansposition som ett modernt, allmänborgerligt parti. Hennes politiska erfarenhet och sakkunskap är mycket väldokumenterad och ideologiskt djupt förankrad.

Därtill har Anna-Karin Hatt en stark förhandlingsförmåga, med värdefulla erfarenheter på regeringsnivå som statssekreterare, chefsförhandlare och nu som statsråd. Att hon dessutom har förmåga att framföra sitt politiska budskap på ett enkelt och rakt sätt och därigenom får ett starkt genomslag hos dem som lyssnar, förstärker bilden av en kompetent och engagerad ledare.

Centerpartiets socialliberala profil innebär en stark tilltro till individer i samverkan. Detta har genom historien uttryckts i både politiska beslut, i praktiskt folkrörelsearbete och i samhällsarbetet i stort. Utgångspunkten är att alla människor har rätt att känna att de behövs. Det står i skarp kontrast till vänsterns anonyma socialistiska kollektivism. Eller för att citera Anna-Karin Hatt själv:

Ska vi på nytt kunna bli ett stort och brett allmänborgerligt parti, som känns relevant och angeläget för många, måste vi klara av att kombinera en stark samarbetsanda och förmåga att genomföra våra idéer i praktisk politik med en stark förmåga att lyfta fram vår särart och bilda opinion för de socialliberala visioner Centerpartiet står för. … För historien visar att det är då – när Centerpartiet förmått kombinera förmågan att omsätta idéer i praktisk politik och påverkan med en stark och bred samhällsvision – som vi varit en angelägen politisk kraft för de många människorna.

Centerpartiet behöver inför valen 2014 både öka förtroendet bland väljarna och samtidigt fortsätta att vara en viktig del i alliansregeringen. Vår roll i politiken är att möta den längtan många väljare har efter en stark vision för framtiden. Det var den rollen som gjorde oss framgångsrika i valet 2006.

Det är dit vi behöver hitta tillbaka och inte till att ställa oss vid sidan av praktisk påverkan och möjligheten att med framgångsrikt förhandlande faktiskt förverkliga vår politik i regeringsställning. Med kraft hämtad ut vår starka förmåga att få saker uträttade – att gräva där vi står – tydligt se människor i deras vardag och förmå formulera en stark vision för framtiden.

Allas lika rätt och värde, tilltro till den enskilda människan, miljöhänsyn, företagsamhet, rättvisa och öppenhet kännetecknar Centerpartiet värdegrund. Likvärdiga villkor för alla människor oavsett bakgrund eller geografisk hemvist är lika aktuellt idag som när partiet bildades för 100 år sedan. En god välfärd förutsätter ekonomisk tillväxt i hela Sverige och då spelar de gröna näringarna en nyckelroll framåt, men det förutsätter också en garanterad lägsta servicenivå för alla invånare i hela landet.

Vi ska också bidra till att ge samma möjligheter till människor i fattiga delar av världen som vi själva har. Centerpartiets förnyelse måste fortsätta på ett sådant sätt att den bygger vidare på centerrörelsens värdegrund och traditioner, både politiskt och organisatoriskt.

Vi har tagit ställning för Anna-Karin Hatt därför att hon står för det vi tycker är viktigt för Centerpartiets framtid som ett socialliberalt parti. En stark tro på människans egna förmågor förenat med viljan att ta ansvar inte bara för sig själv utan också för andra, en grundtrygghet för dem som behöver stöd eller hjälp.

Vi vill att Centerpartiet ska vara en angelägen politisk kraft för de många människorna och ser därför gärna att stämmoombuden i Åre väljer Anna-Karin Hatt till ny partiordförande för Centerpartiet.

Kristina Jonäng, gruppledare Västra Götalandsregionen

Åsa Torstensson, riksdagsledamot Bohuslän

Annika Qarlsson, riksdagsledamot Norra Älvsborg

Elving Andersson, gruppledare Uddevalla kommun

Mest läst