Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Fyrbodals kommunalförbund står bakom nybyggnation/renovering av slussarna i Trollhätte kanal, skriver debattörerna.

Fyrbodal står bakom ny slussled i Trollhätte kanal

Fyrbodals kommunalförbund, med sina 49 medlemskommuner, står bakom en investering i en ny slussled i Trollhätte kanal, skriver Clas-Åle Sörkvist och Christian Martins.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Med anledning av debattartikeln om Vänersjöfarten i GP (5/3) önskar Fyrbodals kommunalförbund framföra nedanstående.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Västra Götalands 49 kommuner är medlemmar i fyra kommunalförbund. Detta för att underlätta, effektivisera och samordna kommunernas behov och synpunkter internt och externt. Den rådande struktur som gäller när länet gemensamt ska ta fram en regional och nationell infrastrukturplan, baseras till stor del på kommunernas och kommunalförbundens dialog och samverkan med Västra Götalandsregionen, både politiskt och på tjänstemannanivå.

Kommunernas behov och synpunkter kanaliseras till Västra Götalandsregionen (BHU, beredningen för hållbar utveckling) via kommunalförbunden som representeras av fyra ledamöter från respektive förbund. Det är alltså inte primärt den enskilda kommunen utan kommunalförbunden som är regionens diskussions- och samarbetspartner i regionala utvecklingsfrågor. Självfallet står det dock den enskilda kommunen fritt att på olika sätt lyfta de frågor man anser vara viktiga.

Stor politisk styrka

I likhet med den struktur som råder mellan kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen, finns även en tydlig struktur mellan Fyrbodals kommunalförbund och våra medlemskommuner. Denna struktur har med framgång använts sedan förbundet bildades 2005. Ett konkret och tydligt resultat av detta är att man inför gällande infrastrukturplan lyckades, förutom att uppnå enighet om vilka objekt vi skulle föra fram, även åstadkom en prioriteringsordning av dessa objekt.

Att uppnå denna grad av enighet bland ett större antal kommuner ser vi som en politisk styrka, vilket också är ett av syftena med kommunalförbund.

Fyrbodals kommunalförbunds inspel av objekt till nationell/regional transportinfrastrukturplan 2014-2025 där bland annat nybyggnation/renovering av slussarna i Trollhätte kanal ingår, är inget undantag, utan är ett av flera objekt som har fastställts av Fyrbodals direktion i sedvanlig ordning.

Clas-Åke Sörkvist

ordförande Fyrbodals kommunalförbund

Christian Martins

biträdande förbundsdirektör, ansvarig infrastruktur och kollektivtrafik

Mest läst