Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Tack vare vårdvalet har vi som är privata vårdgivare fått möjlighet att bidra till en bättre tillgänglighet för patienter i hela landet, skriver debattörerna.

Fria vårdvalet ger patientmakt

Den bild av vårdvalet som målades upp i media efter Riksrevisionens kritiska rapport var allt annat än rättvis, skriver bland andra Charlotte Barouma, Wästerläkarna.

De flesta medborgare – och förmodligen också många politiker – har nog bara tagit del av medie-rubriker som gick i stil med ”vårdvalet har gynnat friska och rika” och ”de svaga får betala priset för valfriheten”.

Som verksamma i Göteborg känner vi inte igen oss i bilden att privata vårdgivare skulle undvika att etablera sig i områden med stora vårdbehov.

Lång lista

Det kan knappast gälla Wästerläkarna som skapat en äldrevårdcentral för att ge skräddarsydd primärvård till dem som har stora vårdbehov.

Det kan inte gälla Bergsjön, där Nötkärnans privat drivna vårdcentral öppnade med egna anställda tolkar för att möta sina patienters behov.

Det kan inte heller gälla Angered, där Backa Läkarhus också möter patienter från många kulturer och har särskild mottagning för patienter med diabetes och kol. Listan skulle kunna göras mycket längre.

Vi tror inte att vår uppdragsgivare, Västra Götalandsregionen, heller känner igen bilden. De skriver i sin egen uppföljning av vårdvalet att alla områden i regionen har fått nya vårdcentraler genom vårdvalet: ”Det är framför allt positivt att det tillkommit nya vårdcentraler i områden som tidigare haft en sämre tillgång.”

Tack vare vårdvalet har vi som är privata vårdgivare fått möjlighet att bidra till en bättre tillgänglighet för patienter i hela landet. Ändå vill regeringen ta bort lagregleringen som innebär vårdval i primärvården i hela landet och med det flytta makt från patienten till region- och landstingspolitikerna.

Byggt upp långa vårdrelationer

Personalen på våra vårdcentraler har byggt upp långa vårdrelationer med många av sina patienter, särskilt de som är äldre eller har kroniska sjukdomar. Om ett landsting avskaffar vårdvalet blir det LOU-upphandlingar i stället, eller så ska all vård drivas i offentlig regi. Oavsett hur nöjda våra patienter är riskerar vi som vårdgivare då att bli av med avtalet. Därför hotas kontinuiteten i vården om vårdvalet tas bort.

Bland våra regionpolitiker verkar det bara vara Vänsterpartiet som vill slopa vårdvalet. I mitten av december ska riksdagen rösta om vårdvalets framtid. Vi hoppas att riksdagsledamöterna på Göteborgsbänken står upp för patientens rätt att välja.

Charlotte Barouma

klinikchef Wästerläkarna

Roland Setterberg

vd Backa Läkarhus

Anneli Virenhem

ordförande PrimÖR – Primärvårdens Övriga Representanter. Nätverk för privata vårdgivare i Västra Götaland

Mest läst