Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Sverige har bäst förutsättningar i hela Europa, men just nu en låg ambitionsnivå. Så kan vi inte ha det om vi ska klara regeringens mål om att bilarna på våra vägar ska vara fossilfria om 16 år, skriver debattörerna.

Fossilfri trafik kan ordnas vid pumpen

Om Sverige ska ha fossilfri trafik på vägarna 2030, så kommer det till största delen handla om att ha biodrivmedel som fungerar i dagens motorer. Då måste politiken inrättas därefter, skriver Petter Holland, koncernchef Preem och Carl von Schantz, Lantmännen Energi.

I dag fredag träffar energiminister Anna-Karin Hatt (C) experter och opinionsbildare här i Göteborg för att diskutera utredningen om en fossilfri fordonsflotta till 2030 (FFF-utredningen). Temat för mötet är ”fordonen”.

Den totala personfordonsparken bestod vid årsskiftet 2012/2013 av knappt 4 450 000 fordon. Andelen bensinbilar utgör cirka 50 procent av dagens fordonsflotta, medan dieselbilarna i nuläget svarar för knappa 40 procent. Den absoluta merparten av befintlig personbilspark är alltså konventionella bensin- och dieselfordon. Personsbilsparken förnyas vart 17:e år, om man ska räkna utifrån aktuell ny- och avregistrering av bilar på den svenska marknaden.

Räknar man även in fordonsparken inom tung trafik så innebär det att cirka 97 procent av fordonen på våra vägar är bensin- eller dieseldrivna. Det är alltså nödvändigt att gå över till en högre andel biodrivmedel i befintliga fordon, om man vill nå regeringens mål om fossiloberoende till 2030.

Sverige har unika förutsättningar

Vi stödjer fullt forskningen i nya motorer och teknologier, men vill samtidigt föra in det realistiska och optimistiska perspektivet att utmaningen går att lösa, även om inte alla tekniksprången i fordonsindustrin kommit före 2030. Sverige har unika förutsättningar att bli ett föregångsland i omställningen, tack vare våra naturtillgångar. Och det med tekniska lösningar som redan finns och är i produktion.

Preem producerar redan i dag över 90 000 ton diesel baserad på restprodukter från skogsindustrin, och potentialen framåt är betydligt större. Lantmännen är ledande inom produktion av klimateffektiv, närproducerad etanol för drivmedelsbruk från svenskt spannmål. Tillsammans står vi för 30 procent av de biodrivmedel som finns på den svenska marknaden.

Gröna råvaror kan mångdubblas

Uttaget av gröna råvaror från våra klassiska basnäringar skogs- och lantbruk skulle kunna mångdubblas på ett helt hållbart sätt. FFF-utredningen bedömer att produktionen kan tiofaldigas på kort sikt med rätt politiska och ekonomiska förutsättningar.

Styrsystemet i form av kvotplikt är på plats. Det har sina brister, men kan användas under en övergångsfas. Problemet med kvotplikten är att den tar bort incitamenten från drivmedelsbolagen att gå före med större volymer och att använda de mest klimat- och kostnadseffektiva lösningarna. Och den siktar just nu lägre än vår produktionskapacitet. En översiktlig bedömning är att bland annat höjd kvotplikt, full skattebefrielse för HVO (paraffinoljor), höjd nyttjandegrad av E85 och biogas samt introduktion av E10 och på sikt E20 skulle kunna ersätta en femtedel av de fossila drivmedlen redan i dag.

Och nästa språng mot 2030 kan lösas med inhemska råvaror och egen teknologi. Skogen och jordbruket sitter på lösningen, med stora miljöfördelar, både sett till koldioxidreduktion och ur ett resursperspektiv. En mer offensiv svensk hållning i drivmedelsfrågan har flera fördelar: vi kan nå en snabbare reduktion av koldioxidutsläppen, få en förbättrad handelsbalans och bidra till nya jobb, framför allt på landsbygden.

Alltför låg ambitionsnivå

Vår uppmaning till den sittande regeringen och till den som tillträder i höst, oavsett färg, är att höja nivåerna i kvotplikten och att rikta om styrsystemet mot koldioxidreduktion. Sverige har bäst förutsättningar i hela Europa, men just nu en låg ambitionsnivå. Så kan vi inte ha det om vi ska klara regeringens mål om att bilarna på våra vägar ska vara fossilfria om 16 år.

Petter Holland

koncernchef Preem

Carl von Schantz

divisionschef Lantmännen Energi

Bild - 2
Petter Holland, koncernchef Preem Carl von Schantz, divisionschef Lantmännen Energi
Bild - 3
Mest läst