Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
FN:s råd för mänskliga rättigheter har nyligen antagit en resolution för att skydda tra- ditionella värderingar som ger utrymme att fortsätta förtrycka kvinnor, flickor och redan diskriminerade minoriteter.

FN tillåter brott mot mänskliga rättigheter

Det är hög tid att granska det systemfel inom FN som, gång efter annan, låter diktatoriska och repressiva länder undergräva själva idén med ett råd där just mänskliga rättigheter ska skyddas, skriver Magnus Norell, forskare vid Utrikespolitiska institutet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

FN:s råd för mänskliga rättigheter har länge kritiserats för att totalt och konsekvent misslyckas med det man är satt att göra: att utan politiska skygglappar påtala övergrepp mot de universella mänskliga rättigheter som är ett av organisationens viktigaste bidrag till en bättre värld. I stället har rådet kommit att fungera som instrument för diktatoriska stater i deras kritik av västvärlden, i synnerhet Israel.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Miljoner människor förtrampas

När rådet 2006 gavs ett nytt namn och delvis ombildades var det just för att bemöta denna kritik. Men situationen har snarast förvärrats. Med länder som Iran, Ryssland och Saudiarabien i spetsen har man fortsatt anta resolutioner vars främsta funktion är att försvara dessa staters egna ständigt återkommande människorättsbrott. Miljoner medborgares mänskliga fri- och rättigheter förtrampas således av länder i ett råd bildat för att garantera att just detta inte ska ske. Samtidigt kritiserar rådet kraftfullt västliga demokratier för att ge det fria ordet spelutrymme och tillåta kritik och satir av religion. Hela skeendet kan sammanfattas som hyckleri upphöjt till konst.

Förlorat sin trovärdighet

Ytterligare ett exempel på att detta FN-organ för länge sedan förlorat det mesta av sin trovärdighet kom den 27 september då rådet, med Ryssland som initiativtagare, antog en ny resolution vars syfte sades vara att stärka mänskliga rättigheter genom ”traditionella värderingar” (A/HRC 21/L.2).

Eftersom man nogsamt undviker att definiera vilka värderingar det gäller, lämnas möjligheten öppen att i FN: s namn legitimera reella människorättsbrott med hänvisning till ”traditionen”. I vissa länder är barnäktenskap, våldtäkt inom äktenskapet och kvinnlig könsstympning fortfarande lagliga. I till exempel Jemen kan flickor giftas bort vid åtta års ålder. Kvinnlig könsstympning är fortfarande ymnigt förekommande i stora delar av Nordafrika och Mellanöstern. Hedersvåld och -mord sker även i Sverige i dag. Dessa brott mot mänskliga rättigheter ges nu i praktiken, om än inte officiellt, grönt ljus av samma FN-organ som har till uppgift att förhindra dem.

Förföljer homosexuella

Bland de 25 stater som röstade för resolutionen fanns talande nog inte ett enda västland. 15 länder röstade emot; med undantag för Botswana, Costa Rica och Mauritius enbart västländer. Argumenten för att avvisa resolutionen var just att den ger utrymme att fortsätta förtrycka kvinnor, flickor och redan diskriminerade minoriteter som homosexuella. Utan tvekan hade initiativtagaren, Ryssland, med denna resolution siktet inställt på den sistnämnda gruppen. I nio av Rysslands provinser är homosexuell ”propaganda” förbjuden, vilket även innefattar att bära t-shirts med regnbågstryck.

Religion spelar viktig roll

Resolutionstextens hänvisning till ”familjens viktiga roll” och dess påstående att ”traditionella värden kan upprätthålla mänsklig värdighet” är vidare tecken på att religion spelar en viktig roll i sammanhanget. Religiöst konservativa krafter i exempelvis OIC (Organization of the Islamic Cooperation) har under flera år kämpat för att ”traditionella” värderingar ska ges företräde framför mänskliga rättigheter.

I röstförklaringarna bland de länder som röstade emot resolutionen, till exempel Norge, USA, Spanien och Italien, var farhågorna tydligt uttalade. Norges representant pekade på att resolutionen inte erkänner att just traditionella värderingar under lång tid missbrukats för att rättfärdiga diskriminering och överträdelse av mänskliga rättigheter. Flera ideella icke-statliga organisationer har också reagerat negativt på detta flagranta försök att använda rådet för att motarbeta de universella rättigheter FN:s deklaration säger sig skydda och upprätthålla. I synnerhet organisationer som arbetar med frågor om diskriminering och sexuellt likaberättigande har kraftigt fördömt resolutionen.

Att denna resolution är ett led i religiöst konservativa och odemokratiska länders försök att underminera tidigare FN-texter är uppenbart. Därmed vinner man gehör för egna förtryckande lagar. Och att just FN blivit en viktig arena för denna process är knappast underligt med tanke på den globala plattform FN-organ utgör. Då kränkningar av mänskliga rättigheter döljs bakom floskler som ”skydd av traditionella värderingar” och ”försvar för kulturella särarter”, kan de egna regimerna fredas från kritik och ett förment moraliskt skydd byggas upp för människorättsbrotten. På så sätt blir det också möjligt att avfärda ifrågasättande som ”västlig arrogans” och ”nykolonialism”.

Det är sorgligt att den farsartade verksamhet som pågår i FN:s råd för mänskliga rättigheter år efter år kan fortgå utan att på allvar ifrågasättas.

Länderna i rådet byts ut med jämna mellanrum. Men dess demokratiska stater borde trots allt kunna göra mer än ta ställning mot en enskild resolution. Det är hög tid att granska det systemfel inom FN som, gång efter annan, låter diktatoriska och repressiva länder undergräva själva idén med ett råd där just mänskliga rättigheter ska skyddas.

Magnus Norell

forskningsledare vid Utrikespolitiska Institutet (UI) med inriktning på frågor som rör terrorism, politiskt våld, demokrati samt säkerhetspolitik i Mellanöstern och Centralasien.

Bild - 2

Nordens största forum för mänskliga rättigheter, MR-dagarna, äger rum på Svenska Mässan i Göteborg den 12-13 november.

FN:s råd för mänskliga rättigheter har 47 medlemmar och väljs av generalförsamlingen i maj varje år. De nordiska länderna ingår i gruppen västra Europa, som har sju platser i rådet.

Resolutionen Promoting human rights and fundamental freedoms through a better understanding of traditional values of humankind antogs av FN:s råd för mänskliga rättigheter den 27 september i år.

Resolutionen ger länder en möjlighet att ”köra över” FN:s egen stadga om mänskliga rättigheter för att skydda traditionella värderingar. I praktiken kommer resolutionen att kunna användas för att aktivt motarbeta mänskliga fri- och rättigheter med hänvisning till ”traditionella värderingar”.

Mest läst